Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  174
  Tài liệu đã gửi
  152
  Tài liệu được mua
  506
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  32,011
  Tài khoản hiện có
  6,870 Xu

  LV Phan tich tinh hinh lao dong va ke toan tien luong tai cong ty du lich An Giang

  LV Phan tich tinh hinh lao dong va ke toan tien luong tai cong ty du lich An Giang

  Phân tích tình hình lao động và kế toán ti ề n lương t ại công ty Du L ị ch An Giang

  I. LÝ DO CH Ọ N ĐỀ TÀ I :

  Trong xã hộ i bất kỳ ngành ngh ề l ĩnh v ự c nào t ừ s ản xu ất, th ương mại hay d ịch v ụ mu ốn tồn tại và phát tri ển đề u ph ải có y ếu tố lao động hoặc là lao động chân tay ho ặc là lao động trí óc. Lao độ ng chính là đ iều ki ện đầ u tiên, là y ếu tố có tính c h ất quyết đị nh nhằm biến đổ i các v ật th ể t ự nhiên thành những v ật ph ẩm cần thi ết để tho ả mãn nhu cầu củ a xã h ộ i. Xã h ộ i càng phát tri ển thì
  đ òi h ỏ i ng ười lao độ ng càng phải tiến bộ phát triển cao hơn, từ đó càng bi ểu
  hi ện rõ tính quan trọng, c ần thi ết c ủ a lao độ ng.

  Và để cho người lao độ ng có thể t ồ n tại, bù đắ p đượ c nh ững hao phí mà h ọ đ ã bỏ ra nh ằm tái s ản xu ất s ứ c lao động t h ì cần ph ải có y ếu tố ti ền lương.
  Ti ền lương là ngu ồ n thu nhập ch ủ y ếu củ a ng ười lao động nó đượ c xác đị nh theo hai c ơ s ở chủ y ếu là số l ượng và chất l ượng lao độ ng.


  II. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU :

  Luận văn tập trung nghiên c ứ u về mộ t s ố v ấn đề sau :
  − Tình hì nh l ao độ ng t ại Công ty.
  − Cách tính lương và hình t h ứ c trả l ương t ại Công ty.
  − S ự biến độ ng quỹ l ương ở Công ty.
  Sau khi đ ánh giá nh ững v ấn đề này, đề tài sẽ đưa ra m ộ t số biện pháp nhằm nâng cao hi ệu qu ả c ủ a hệ thống ti ền lương ở C ông t y , qua đ ó nâ ng cao n ăng suất c ủ a ng ười lao độ ng đồng thờ i t ăng l ợ i nhuận cho Công ty.
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 

Similar Threads

 1. LV Phan tich tinh hinh lao dong tien luong va anh huong cua chinh sach luong den nang suat lao dong
  By daothuylinh in forum Lương, tiền lương, thù lao, trả công
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 03-08-2012, 04:15 PM
 2. LV phan tich ke toan tien luong tai cong ty TNHH LD CNTP An Thai
  By daothuylinh in forum Lương, tiền lương, thù lao, trả công
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 03-08-2012, 04:12 PM
 3. LV Phan tich cac hinh thuc tra luong tai cong ty co khi An Giang
  By daothuylinh in forum Lương, tiền lương, thù lao, trả công
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 03-08-2012, 04:09 PM
 4. HC - 12 - BM06 Bang thanh toan tien cong tac phi
  By alone in forum HC - 12 - Quy dinh che do cong tac phi
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 03-01-2012, 07:19 PM
 5. LV Ke toan tien luong va su anh huong cua tien luong doi voi ng ld tai cong ty lien doanh may An Giang
  By kienlua in forum Lương, tiền lương, thù lao, trả công
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 02-21-2012, 05:10 PM
Find us on Google+