Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  174
  Tài liệu đã gửi
  152
  Tài liệu được mua
  506
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  32,011
  Tài khoản hiện có
  6,870 Xu

  LV phan tich ke toan tien luong tai cong ty TNHH LD CNTP An Thai

  Phân Tích Kế Toán Ti ền Lương T ại Công Ty TNHH LD CNTP An Thái

  PHẦ N M Ở ĐẦU
  1. Lý do ch ọ n đề tài:

  Thêm vào đ ó, cùng v ớ i tiền lương doanh nghi ệp còn ph ải tính vào chi phí s ản xu ất kinh doanh mộ t bộ ph ận chi phi gồ m các khoản trích bảo hi ểm xã h ộ i, b ảo hi ểm y t ế, kinh phí công đ oàn. Đ ó là các ngu ồ n phúc lợ i mà người lao động nhận đượ c từ doanh nghi ệp. Vì v ậy, tất cả các ho ạt động liên quan đế n chi phí lương có vai trò r ất quan tr ọ ng. Bở i vì nó không ch ỉ góp phần làm t ăng lợ i nhuận cho doanh nghiệp m à còn t ăng thêm kh ả n ăng c ạnh tranh củ a doanh nghi ệp trên thị tr ường và giúp cho các doanh nghiệp th ự c hi ện tố t nghĩa vụ đối v ớ i ngân sách nhà n ước.

  Đề tài: “ Phân Tích Kế Toán Ti ền Lương Tạ i Công Ty TNHH Liên
  Doanh Công Nghi ệp Thực Ph ẩ m An Thái” sẽ đ i sâu nghiên c ứ u vấn đề k ế
  toán ti ền lương t ại công ty, phân tích, đ ánh giá ư u khuy ết đ iểm củ a công tác
  h ạch toán k ế toán chi phí l ương và các kho ản trích theo lương, t ừ đ ó sẽ đưa ra
  nhữ ng đề ngh ị giải quyết nh ữ ng v ấn đề t ồ n tại nếu có.

  2. M ụ c tiêu nghiên cứu:
  Đề tài này s ẽ t ập trung nghiên c ứ u 2 nộ i dung:
  ƒ N ộ i dung th ứ nh ất: k ế toán ti ền lương và các kho ản trích theo lương
  ƒ N ộ i dung th ứ hai: phân tích chi phí lương.
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 

Similar Threads

 1. LV Phan tich cac hinh thuc tra luong tai cong ty co khi An Giang
  By daothuylinh in forum Lương, tiền lương, thù lao, trả công
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 03-08-2012, 04:09 PM
 2. Quyet toan thue TNCN (09)- Tien luong_tien cong
  By trangkim in forum BTL25 - Thue thu nhap ca nhan
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 03-05-2012, 06:27 PM
 3. HC - 12 - BM06 Bang thanh toan tien cong tac phi
  By alone in forum HC - 12 - Quy dinh che do cong tac phi
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 03-01-2012, 07:19 PM
 4. LV Ke toan tien luong va su anh huong cua tien luong doi voi ng ld tai cong ty lien doanh may An Giang
  By kienlua in forum Lương, tiền lương, thù lao, trả công
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 02-21-2012, 05:10 PM
 5. Phan tich va thiet ke cong viec
  By Ngocmai209 in forum HR training
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 02-18-2012, 11:59 PM
Find us on Google+