Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  174
  Tài liệu đã gửi
  152
  Tài liệu được mua
  506
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  32,011
  Tài khoản hiện có
  6,870 Xu

  LV Phan tich cac hinh thuc tra luong tai cong ty co khi An Giang

  PHẦ N M Ở ĐẦU

  I. Lý do ch ọ n đề tài :

  Lao động là hoạt động quan trọ ng nhất c ủ a con người nh ằm tạo ra các củ a cải vật ch ất và tinh th ần cho xã hộ i. Lao động có năng suất, ch ất l ượng và hi ệu qu ả cao là nhân t ố quy ết đị nh s ự phát triển củ a đấ t nước.

  Để tuy ển dụ ng và giữ l ại đ úng ng ười làm đ úng vi ệc, ban giám đốc cần có m ộ t hệ thố ng thù lao c ạnh tranh và công b ằng. Mặt dù ti ền không ph ải là lý do duy nhất để nhân viên làm việc cho m ộ t doanh nghi ệp, như ng nhữ ng phương pháp trả l ương không công b ằng v ẫn là nguyên nhân chính gây ra sự b ất mãn củ a nhân viên và làm t ăng tình tr ạng b ỏ việc, gi ảm hiệu qu ả quan hệ lao động và gây ra nhữ ng chi phí không cần thi ết cho doanh nghi ệp.

  H ệ thố ng ti ền lương và tiền công sẽ cho phép doanh nghi ệp tuyển dụ ng các nhân viên m ớ i vớ i m ứ c lương thỏ a đ áng, tăng mứ c lương phù h ợ p cho nhân viên và hình thành mộ t con đườ ng s ự nghiệp cho các cá nhân. Để thự c hi ện đượ c tất cả các công việc này, cần ph ải có m ộ t hệ thố ng ti ền lương và ti ền công có t ổ chứ c hợ p lý. Mụ c đ ích củ a m ộ t hệ thố ng ti ền lương và tiền công là đả m bảo rằng nhữ ng người th ự c hi ện các nhi ệm vụ đượ c coi là có giá tr ị nh ư nhau s ẽ nh ận đượ c m ứ c thù lao nh ư nhau.Thù lao bao hàm t ất cả các hình th ứ c thu nhập m à các cá nhân nhận đượ c cho phần lao động c ủ a họ .
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 

LinkBacks (?)

 1. 01-03-2013, 10:11 PM

Similar Threads

 1. NV phan tich mau
  By izzi in forum 19. Phong Nguyen cuu Phat trien
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 02-28-2012, 09:52 AM
 2. LV Ke toan tien luong va su anh huong cua tien luong doi voi ng ld tai cong ty lien doanh may An Giang
  By kienlua in forum Lương, tiền lương, thù lao, trả công
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 02-21-2012, 05:10 PM
 3. Cong cu FBI - Cach thuc de phan hoi cho nhan vien hieu qua
  By Ngocmai209 in forum Ct kem cap nhan vien
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 02-19-2012, 12:08 AM
 4. Phan tich va thiet ke cong viec
  By Ngocmai209 in forum HR training
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 02-18-2012, 11:59 PM
Find us on Google+