Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  174
  Tài liệu đã gửi
  152
  Tài liệu được mua
  505
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  32,011
  Tài khoản hiện có
  6,865 Xu

  LV Phan tich tinh hinh lao dong Tiền Lương Và Ảnh Hưởng Của Chính Sách Lương Đến Năng Suất Lao Động T ại Đ iện Lực Cần Thơ

  LV Phan tich tinh hinh lao dong Tiền Lương Và Ảnh Hưởng Của Chính Sách Lương Đến Năng Suất Lao Động T ại Đ iện Lực Cần Thơ

  Phân Tíc h Tình Hình Lao Động , Ti ền Lương GV HD: Nguy ễn Tr i Như Quỳnh
  Và Ảnh H ưởng C ủ a Chín h Sách L ương Đến Năng Su ất Lao Động .

  PHẦ N MỞ ĐẦU

  I. Lý d o ch ọ n đề tài:
  Ngàn h đ iện Vi ệt Nam đ ang có khuynh hướng phát triển theo m ộ t hướng mớ i hoàn to àn khác như hiện na y. Thật vậy, hi ện na y, qui luật phát tri ển ki nh tế xã hộ i - m ộ t qui lu ật bi ện ch ứng c ủ a ch ủ ngh ĩa duy vật l ịch s ử - là quan h ệ

  sản xu ất ph ải phù h ợp vớ i tính ch ất và trình độ phát triển củ a lự c lượng s ản xuất, đ ã bắt đầ u ch i ph ố i m ạnh các hướng đ i c ần thi ết c ủa ngành đ iện hi ện na y và trong t ương lai không xa.

  II. Mụ c tiêu nghiên cứ u:
  Như đ ã trình bà y ở trên, mụ c tiêu nghiên c ứu củ a đề tài là “Phân Tích Tình Hình Lao Động, Ti ền L ương Và Ả nh Hưởng Củ a Chính Sách Lương Đến N ăng Suất Lao Động Củ a Người Lao Động”. Thông qua nh ững nghiên c ứ u như :
  − Phân tích tình hình lao động, tiền lương t ại Điện Lự c Cần Th ơ :
  + V ề lao độ ng:
  ƒ Phân tích trình độ lao động t ại công t y .
  ƒ Phân tích tình hình tăng giảm lao động t ại công t y .
  ƒ Phân tích tình hình b ố trí lao động t ại các đơn vị tr ự c thu ộ c.
  + V ề ti ền lương:
  ƒ Phân tích, đ ánh giá hình thứ c trả l ương t ại Điện Lự c Cần Th ơ t ừ đó rút ra ưu và nh ược đ iểm củ a hình th ứ c đó. X em ảnh h ưởng c ủ a cách trả l ương đế n ng ười lao động t ừ đ ó đề ngh ị, gi ải phá p cải thi ện cách tr ả l ương nhằm kích
  thích người lao động t ăng n ăng suất lao động.
  ƒ Đ ánh giá c ác hình th ức l ương, thưởng, ăn gi ữ a ca, tr ợ c ấp liên qua n tớ i ng ười lao độ ng trong Doanh nghiệp.
  ƒ Phân tích tình hình th ực hi ện qu ỹ l ương n ăm 2003.
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 

Similar Threads

 1. LV Phan tich tinh hinh lao dong va ke toan tien luong tai cong ty du lich An Giang
  By daothuylinh in forum Lương, tiền lương, thù lao, trả công
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 03-08-2012, 04:17 PM
 2. LV Phan tich tinh hinh lao dong tien luong va anh huong cua chinh sach luong den nang suat lao dong
  By daothuylinh in forum Lương, tiền lương, thù lao, trả công
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 03-08-2012, 04:15 PM
 3. LV Phan tich cac hinh thuc tra luong tai cong ty co khi An Giang
  By daothuylinh in forum Lương, tiền lương, thù lao, trả công
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 03-08-2012, 04:09 PM
 4. NV kiem tra tinh hinh SD vat tu.doc
  By tuanbin in forum 30. Phong Vat tu
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 03-01-2012, 09:38 AM
 5. NV phan tich mau
  By izzi in forum 19. Phong Nguyen cuu Phat trien
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 02-28-2012, 09:52 AM
Find us on Google+