Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Mar 2012
  Bài viết
  290
  Tài liệu đã gửi
  288
  Tài liệu được mua
  971
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  32,019
  Tài khoản hiện có
  412 Xu

  Hoàn thiện tổ chức và quản lý lao động ở Công ty TNHH Du lịch và thương mại Bảo Trung ODC

  Phần mở đầu

  Với môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt nhưng cũng có nhiều cơ hội, muốn tồn tại vững,phát triển và củng cố uy tín của mình, mỗi doanh nghiệp phải vận động tích cực, phát huy tìm tòi mọi biện pháp giảm chi phí và không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh.Một trong những biện pháp hiệu quả hiện nay đã và đang được thực hiện tại nhiều doanh nghiệp đó là phải quản lý tối ưu nguồn lao động (nhân lực). Việc quản lý nguồn lao động tốt nó sẽ góp phần đem lại hiệu quả kinh tế cao và đồng thời tạo điều kiện cho người lao động được thoả mãn nhu cầu về vật chất và tinh thần.

  Trong bối cảnh như vậy, Công ty TNHH Du lịch và thương mại Bảo Trung ODC luôn quan tâm đến việc làm sao phải không ngừng đứng vững, tồn tại và phát triển liên tục tương xứng với vị thế và tiềm năng của mình là công ty hoạt động kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, với mục tiêu đó công ty đã xác định cho mình những vấn đề cơ bản, quyết định sự tồn tại, phát triển chính là việc nghiên cứu hoạt động tổ chức quản lý lao động để từ đó có giải pháp nhằm sử dụng hợp lý nguồn lao động là một biện pháp hữu hiệu. Những biện pháp này được coi là “ xương sống” của toàn bộ hệ thống giải pháp trong sản xuất kinh doanh của công ty. Vì vậy đề tài “ Hoàn thiện tổ chức và quản lý lao động ở Công ty TNHH Du lịch và thương mại Bảo Trung ODC ”được lựa chọn cho đề tài tốt nghiệp của tôi.Với mong muốn thông qua việc nghiên cứu hoạt động tổ chức quản lý lao động ở công ty để từ đó đề xuất những giải pháp,và những ý kiến của mình thích hợp nhằm sử dụng hợp lý và có hiệu quả nguồn lao động góp phần đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian tới.

  * Kết cấu của chuyên đề: Ngoài Phần mở đầu và Phần kết luận, chuyên đề được chia thành 3 Chương.
  Chương I: Những vấn đề chung về quản lý lao động ở các Doanh nghiệp Thương mại,Dịch vụ.
  Chương II: Thực trạng tổ chức quản lý lao động hiện nay ở Công ty TNHH Du lịch và thương mại Bảo Trung ODC.
  Chương III: Hoàn thiện tổ chức quản lý lao động ở Công ty TNHH Du lịch và thương mại Bảo Trung ODC.  MỤC LỤC

  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG Ở CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ. 3
  I. LAO ĐỘNG VÀ ĐẶC ĐIỂM LAO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ. 3
  1. Một số các khái niệm về lao động và đặc điểm lao động trong các DNTM 3
  1.1.Khái niệm về lao động trong DNTM 3
  1.2.Đặc điểm lao động trong các DNTM 4
  2. Phân loại lao động ở các DNTM, Dịch vụ 5
  2.1.Theo tính chất sản xuất của lao động 5
  2.2.Theo nghiệp vụ kinh doanh thương mại 6
  2.3.Theo giác độ quản lý lao động 6
  2.4. Theo mức độ tham gia quản trị doanh nghiệp 6
  II. NỘI DUNG TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG Ở CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ 7
  1. Việc làm , định mức lao động , nội quy lao động và tổ chức lao động 7
  2. Hoạch định tài nguyên nhân sự 8
  3. Tuyển dụng và sắp xếp lao động 8
  4. Đào tạo và phát triển lao động 10
  5. Đãi ngộ lao động 11
  III. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG Ở CÁC DNTM, DỊCH VỤ. 12
  1. Quy mô kinh doanh của doanh nghiệp thương mại 12
  2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thương mại 13
  3. Mạng lưới kinh doanh của DNTM 13
  4. Hiệu quả kinh doanh của DNTM 14

  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG HIỆN NAY Ở CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI BẢO TRUNG ODC. 16
  I. ĐẶC ĐIỂM LAO ĐỘNG VÀ CƠ CẤU LAO ĐỘNG Ở CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI BẢO TRUNG ODC. 16
  1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của công ty 16
  1.1Điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật 22
  1.2Khái quát kết quả sản xuất kinh doanh 24
  2.Thực trạng việc quản lý, sắp xếp và sử dụng lao động tại Công ty 25
  2.1.Phân công sắp xếp lao động trong Công ty 25
  2.2. Tình hình trả lương của Công ty 30
  II. PHÂN TÍCH TỔ CHỨC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG HIỆN NAY Ở CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI BẢO TRUNG ODC. 32
  1.Về chế độ khen thưởng, kỷ luật đối với lao động trong công ty 33
  2. Về tổ chức tiền lương 34
  3. Quản lý lao động bằng biện pháp hành chính 35
  4. Công tác tuyển chọn lao động tại Công ty 36
  5. Công tác đào tạo và phát triển đội ngũ lao động 37
  III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG Ở CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI BẢO TRUNG ODC 37
  1.Về cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý của Công ty 37
  1.1.Những mặt tồn tại. 38
  1.2.Những thành công bước đầu 38
  2. Đánh giá thực trạng việc sử dụng lao động tại Công ty. 39
  2.1.Chất lượng lao động 39
  2.2.Tổ chức lao động trong quá trình Kinh doanh dịch vụ 40
  2.3.Đào tạo,bồi dưỡng đội ngũ lao động 40

  CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN TỔ CHỨC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG Ở CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI BẢO TRUNG ODC. 42
  I. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI BẢO TRUNG ODC TRONG THỜI GIAN TỚI VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG Ở CÔNG TY. 42
  1.Phương hướng và mục tiêu phát triển của Công ty trong thời gian tới 42
  1.1 Phương hướng phát triển của Công ty 42
  1.2 Mục tiêu của Công ty trong thời gian tới 42
  2.Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác tổ chức quản lý lao động 42
  II.PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG Ở CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI BẢO TRUNG ODC. 44
  1. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức 44
  2. Đổi mới công tác tuyển chọn lao động 45
  3. Nâng cao công tác đào tạo nguồn lao động 46
  4.Cải tiến công tác tiền lương 48
  III. ĐIỀU KIỆN TIỀN ĐỀ ĐỂ THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG Ở CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI BẢO TRUNG ODC. 50
  1. Về cơ cấu tổ chức 50
  2.Về công tác tuyển chọn lao động 51
  3.Về công tác đào tạo lao động 51
  4.Về công tác tài chính, chế độ chính sách của Nhà nước 52
  KẾT LUẬN 54
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 56
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 

Similar Threads

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 09-24-2012, 05:20 PM
Find us on Google+