Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  299
  Tài liệu đã gửi
  291
  Tài liệu được mua
  1,044
  Tài liệu đã mua
  17
  Mã số thành viên
  32,009
  Tài khoản hiện có
  8,598 Xu

  Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tiền lương, tiền thưởng tại công ty TNHH XD&TM Trung Chính

  LỜI NÓI ĐẦU

  1. Lý do chọn đề tài
  Từ xưa đến nay tiền lương luôn là vấn đề rất được quan tâm của xã hội, đặc biệt là đối với người lao động. Bởi tiền lương chính là nguồn thu nhập chủ yếu giúp người lao động trang trải những chi tiêu trong cuộc sống của họ. Thu nhập cao chính là cái đích hướng tới của tất cả người lao động. Gắn với thu nhập cao là gắn với một cuộc sống đầy đủ, sung túc hơn. Đối với doanh nghiệp, tiền lương là một phần nằm trong chi phí sản xuất kinh doanh mà mục tiêu của doanh nghiệp là phải giảm chi phí này, nhưng không làm giảm tiền lương của người lao động. Đây là một bài toán khó đối với công tác tiền lương của tất cả các doanh nghiệp. Do vậy việc cần phải làm đó là phải không ngừng hoàn thiện công tác tiền lương để có thể khắc phục được vấn đề chi phí tiền lương, lại vừa có thể biến tiền lương thực trở thành công cụ hữu ích giúp các doanh nghiệp kích thích lao động làm việc hăng say, hiệu quả hơn.

  Là một doanh nghiệp tư nhân thuộc quản lý của sở Xây dựng TP Hà Nội, Công Ty TNHH XD&TM Trung Chính cũng đang từng bước hoàn thiện mình để hội nhập vào xu thế mới. Với sự chỉ đạo sát sao của sở xây dựng và ban giám đốc công ty TNHH XD&TM Trung chính, hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và công tác quản lý tiền luơng, tiền thưởng nói riêng tại công ty đã có nhiều kết quả đáng khích lệ. Công tác quản lý tiền lương tiền thưởng đã được ban giám đốc ngày càng quan tâm, nhất là khi công ty vừa mới vực dậy sau ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới 9/2008. Tuy có nhiều mặt tích cực song thực tế vẫn còn bộc lộ một số mặt hạn chế cần được khắc phục trong thời gian tới. Sau quá tình học tập về chuyên nghành quản trị kinh doanh nói chung và bộ môn quản trị nhân sự nói riêng, cùng đó là thời gian thực tập, tìm hiểu thực tế tại công ty TNHH XD&TM Trung Chính, em đã lựa chọn chuyên đề nghiên cứu của mình là “ Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tiền lương, tiền thưởng tại công ty TNHH XD&TM Trung Chính ” nhằm đóng góp chút sức mình cho việc hoàn thiện công tác tiền lương của công ty hiện nay.

  2. Mục đích nghiên cứu
  Đi sâu nghiên cứu phân tích thực trạng công tác quản lý tiền lương, tiền thưởng tại công ty TNHH TM&XD Trung Chính, qua đó thấy được những mặt tích cực và những mặt còn hạn chế trong công tác quản lý tiền lương, tiền thưởng tại công ty. Trên cơ sở những mặt còn hạn chế đó để tìm ra và phân tích nguyên nhân và đưa ra các giải pháp kiến nghị nhằm khắc phục hạn chế và hoàn thiện công tác quản lý tiền lương, tiền thưởng cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong điều kiện mới và phù hợp với những quy định của pháp luật hiện nay.

  3. Đối tượng nghiên cứu :
  Đó chính là nội dung của công tác quản lý tiền lương, tiền thưởng trong doanh nghiệp bao gồm: Công tác lập kế hoạch quỹ tiền lương, thực hiện quỹ tiền lương, tiền thưởng, xây dựng đơn giá tiền lương, xây dựng các chỉ tiêu điều kiện, mức khen thưởng và việc áp dụng các hình thức tiền lưong, tiền thưởng đối với người lao động trong công ty.

  4. Phạm vi nghiên cứu :
  Nội dung của công tác quản lý tiền lương, tiền thưởng trong các doanh nghiệp được nghiên cứu dưới hai góc độ : vi mô và vĩ mô, tức là dưới sự quản lý của doanh nghiệp và sự quản lý của nhà nước. Trong phạm vi đề tài nghiên cứu này, em chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu dưới góc độ vi mô : doanh nghiệp quản lý công tác tiền lương, tiền thưởng. Bài chuyên đề được nghiên cứu trên cơ sở có sử dụng các số liệu báo cáo của công ty trong 3 năm gần đây ( 2008, 2009, 2010).

  5. Phương pháp nghiên cứu :
  Chuyên đề áp dụng hệ thống các phương pháp phân tích, tổng hợp số liệu, bảng biểu, thống kê, quan sát, đánh giá các vấn đề có liên quan tại công ty TNHH TM&XD Trung Chính.

  6. Kết cấu của chuyên đề :
  Ngoài phẩn mở đầu và kết luận, chuyên đề được kết cấu với ba chương cụ thể :
  Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác quản lý tiền lương, tiền thưởng trong doanh nghiệp.
  Chương 2: Phân tích thực trạng công tác quản lý tiền lương, tiền thưởng tại công ty TNHH XD&TM Trung Chính.
  Chương 3: Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tiền lương, tiền thưởng tại công ty TNHH XD&TM Trung Chính.

  MỤC LỤC

  LỜI NÓI ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN
  LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG TRONG DOANH NGHIỆP 4
  1.1. Khái niệm, vai trò của tiền lương, tiền thưởng và công tác quản
  lý tiền lương, tiền thưởng 4
  1.1.1. Tiền lương 4
  1.1.2. Tiền thưởng 8
  1.1.3. Công tác quản lý tiền lương, tiền thưởng và vai trò đối với
  doanh nghiệp 9
  1.2. Nội dung công tác quản lý tiền lương, tiền thưởng 9
  1.2.1. Nội dung của công tác quản lý tiền lương 9
  1.2.2. Nội dung của công tác quản lý tiền thưởng 15
  1.3. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác quản lý tiền lương, tiền
  thưởng 15
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 17

  CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ
  TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG TẠI CÔNG TY TNHH XD&TM
  TRUNG CHÍNH 18
  2.1. Một số đặc điểm của của Công ty có ảnh hưởng đến công tác
  quản lý tiền lương, tiền thưởng 18
  2.1.1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển của Công ty 18
  2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty hiện nay 20
  2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 20
  2.1.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong vài
  năm gần đây 23
  2.2. Thực trạng công tác quản lý tiền lương, tiền thưởng của Công ty 24
  2.2.1. Thực trạng lao động trong Công ty 24
  2.2.2. Nguyên tắc phân phối và quản lý quỹ lương tại Công ty 26
  2.2.3. Thực trạng công tác trả lương tại Công ty 28
  2.2.4. Thực trạng công tác quản lý tiền thưởng tại Công ty 38
  2.2.5. Đánh giá thực hiện công tác quản lý tiền lương, tiền thưởng tại
  Công ty 43
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 47

  CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
  QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG TẠI CÔNG TY
  TNHH XD&TM TRUNG CHÍNH 48
  3.1. Chiến lược phát triển Công ty trong thời gian tới 48
  3.1.1. Mục tiêu chiến lược của Công ty trong thời gian tới 48
  3.1.2. Chiến lược phát triển công tác quản lý quỹ tiền lương, tiền
  thưởng của Công ty trong thời gian tới 49
  3.2. Các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tiền thưởng
  của Công ty 49
  3.2.1. Hoàn thiện công tác tổ chức, quản lý lao động 50
  3.2.2. Hoàn thiện công tác làm bộ máy tiền lương 51
  3.2.3. Hoàn thiện công tác quản lý tiền lương 52
  3.2.4. Hoàn thiện chính sách khen thưởng, phụ cấp trong Công ty 54
  3.2.5. Các giải pháp mang tính hỗ trợ khác 56

  3.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý tiền lương, tiền
  thưởng của Công ty 58
  KẾT LUẬN 59
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 60
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 
Find us on Google+