Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Mar 2012
  Bài viết
  290
  Tài liệu đã gửi
  288
  Tài liệu được mua
  972
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  32,019
  Tài khoản hiện có
  413 Xu

  Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH Giải pháp phần mềm CMC

  LỜI MỞ ĐẦU

  “Tài sản lớn nhất của các công ty ngày nay không phải là lâu đài hay công xưởng mà nó nằm trong vỏ não của các nhân viên ”. Nhận định trờn đó được Alvin Toffler rút ra từ thực tiễn của các doanh nghiệp trong sự phát triển đến chóng mặt của khoa học kỹ thuật và sự cạnh tranh diễn ra ngày càng khốc liệt.

  Thời đại ngày nay là thời đại của nền kinh tế tri thức, yếu tố chất xám con người đóng vai trò vô cùng quan trọng, doanh nghiệp nào nắm trong tay nguồn nhân lực ( NNL ) có trình độ chuyên môn cao, thích ứng với sự thay đổi của môi trường sẽ thắng trong cạnh tranh. Trong các nguồn lực của một tổ chức, doanh nghiệp thì nguồn lực con người là nguồn lực quan trọng nhất, là nguồn lực khởi đầu của mọi nguụn lực vì thông qua nú cỏc nguồn lực khác mới phát huy tác dụng.
  Ngày nay, các doanh nghiệp phải tạo cho mình một đội ngũ cán bộ công nhân viên có trình độ cao thông qua các chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đã trở thành một yêu cầu cấp thiết đối với mọi tổ chức, doanh nghiệp nếu muốn tồn tại và phát triển bền vững nhất là đối với một doanh nghiệp về giải pháp phần mềm còn non trẻ như công ty TNHH Giải pháp phần mềm CMC.

  Qua quá trình thực tiễn và nghiên cứu tại Công ty TNHH Giải pháp phần mềm CMC càng giúp em hiểu rõ tầm quan trọng của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Chính vì vậy, em đã đi sâu nghiên cứu vấn đề đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty và quyết định chọn đề tài “Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH Giải pháp phần mềm CMC ”.

  Phương pháp nghiên cứu chủ yếu của đề tài này là phương pháp nghiên cứu lý thuyết và phương pháp nghiên cứu thực tiễn. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết bao gồm : phân tích và tổng hợp các tài liệu về lý thuyết đào tạo và phát triển nguồn nhân lực thông qua các tài liệu, sách báo bài luận về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức và các tài liệu liên quan khác… Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: tham khảo ý kiến hướng dẫn, phương pháp quan sát thực tế, thực nghiệm, tham gia tổng kết hoạt động kinh doanh cuối năm của công ty…

  Nội dung đề tài của em gồm 3 phần chính :
  Chương I : Cơ sở lý luận về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
  Chương II : Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH Giải pháp phần mềm CMC
  Chương III : Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH Giải pháp phần mềm CMC

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1

  CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 3
  1.1 Một số khái niệm 3
  1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực 3
  1.1.2 Khái niệm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 3
  1.2 Mục đích và vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các tổ chức 5
  1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 6
  1.3.1 Nhóm nhân tố thuộc về tổ chức 6
  1.3.2 Nhóm nhân tố thuộc về người lao động 7
  1.3.3 Nhóm nhân tố thuộc môi trường lao động 8
  1.4 Nội dung đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức 8
  1.4.1 Xác định nhu cầu đào tạo 9
  1.4.1.1 Phân tích doanh nghiệp 10
  1.4.1.2 Phân tích tác nghiệp 10
  1.4.1.3 Phân tích nhân viên 10
  1.4.2 Lập kế hoạch đào tạo 11
  1.4.2.1 Xác định mục đích, mục tiêu cho đào tạo 11
  1.4.2.2 Chủ thể và đối tượng của công tác đào tạo và phát triển 12
  1.4.2.3 Xây dựng các chương trình đào tạo 12
  1.4.2.3 Thời gian cho đào tạo 13
  1.4.3 Tổ chức thực thi công tác đào tạo và phát triển 13
  1.4.3.1 Xác định chương trình đào tạo và các phương pháp đào tạo 13
  1.4.3.2 Lựa chọn và đào tạo giáo viên 15
  1.4.3.3 Dự tính chi phí đào tạo 16
  1.4.4 Đánh giá chương trình và kết quả đào tạo 16
  1.4.4.1 Chủ thể thực hiện công tác đánh giá 16
  1.4.4.2 Quan điểm và hiệu quả của công tác đánh giá công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 17
  1.4.4.3 Tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 17

  CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM CMC 18
  2.1 Đặc điểm nguồn nhân lực của công ty TNHH Giải pháp phần mềm CMC ( CMCSoft ) 18
  2.1.2 Tình hình nhân sự, trình độ nhân sự 19
  2.1.3 Tình hình lương, thưởng, phúc lợi 20
  2.2 Thực trạng công tác Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực của công ty TNHH Giải pháp phần mềm CMC 21
  2.2.1 Thực trạng công tác xác định nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực 22
  2.2.1.1 Xác định nhu cầu đào tạo theo quy trình chuẩn của công ty 23
  2.2.1.2 Đào tạo nâng cao năng lực – nhu cầu chung của các bộ phận, các dự án. 24
  2.2.1.3 Xác định nhu cầu đào tạo theo mục tiêu kinh doanh của công ty 25
  2.2.1.4 Phân tích tìm ra nhu cầu của nhân viên 25
  2.2.2 Thực trạng công tác xác định, lập kế hoạch Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực 26
  2.2.2.1 Mục đích và mục tiêu của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty 26
  2.2.2.2 Chủ thể và đối tượng đào tạo 27
  2.2.2.3 Các chương trình đào tạo 28
  2.2.3 Thực trạng việc tổ chức thực hiện hoạt động đào tạo và phát triển 29
  2.2.3.1 Các chương trình đào tạo và phương pháp đào tạo 29
  2.2.3.2 Lựa chọn và đào tạo giáo viên 31
  2.2.3.3 Chi phí cho đào tạo 32
  2.2.4 Thực trạng việc giám sát, kiểm tra quá trình thực hiện 33
  2.2.4.1 Công tác giám sát , kiểm tra quá trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty 33
  2.2.4.2 Đánh giá quá trình đào tạo 34
  2.3 Nhận xét chung về công tác Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực của công ty TNHH Giải pháp phần mềm CMC 38
  2.3.1 Các ưu điểm theo từng nội dung 38
  2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân 40

  CHƯƠNG III : ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH
  GIẢI PHÁP PHẦN MỀM CMC 43
  3.1 Phương hướng phát triển nguồn nhân lực và kế hoạch Đào tạo nguồn nhân lực trong tương lai của công ty 43
  3.2 Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Đào tạo và Phát triển nhân lực của công ty. 44
  3.2.1 Hoàn thiện công tác xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 44
  3.2.2 Lập kế hoạch lâu dài cho công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 45
  3.2.2.1 Xác định đúng mục tiêu đào tạo cho công ty 45
  3.2.2.2 Xác định chính xác đối tượng đào tạo và phát triển 47
  3.2.2.3 Xây dựng hiệu quả các chương trình đào tạo 47
  3.2.3 Hoàn thiện công tác tổ chức đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 48
  3.2.3.1 Phân cấp ưu tiên đào tạo cho từng vai trò công việc 48
  3.2.3.2 Tổ chức đào tạo phải được xây dựng dựa trên các quan điểm đào tạo của công ty 48
  3.2.3.3 Lựa chọn đội ngũ giảng viên đào tạo và phát triển 49
  3.2.4 Hoàn thiện công tác kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 50
  3.2.4.1 Đánh giá hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lục thông qua chỉ tiêu năng suất lao động 50
  3.2.4.2 Đánh giá hiệu quả thông qua việc so sánh giữa lợi ích thu được và chi phí bỏ ra 51
  3.2.5 Nâng cao trình độ của cán bộ lãnh đạo và phụ trách công tác đào tạo 52
  3.3 Tham khảo một số biện pháp khác 54
  3.3.1 Bố trí, sử dụng lao động sau đào tạo 54
  3.3.2 Đánh giá bằng mẫu phiếu đánh giá 54
  KẾT LUẬN 56
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 

LinkBacks (?)

 1. Ho
  Refback This thread
  12-18-2012, 10:45 AM

Similar Threads

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 09-26-2012, 12:41 PM
Find us on Google+