Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Mar 2012
  Bài viết
  290
  Tài liệu đã gửi
  288
  Tài liệu được mua
  972
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  32,019
  Tài khoản hiện có
  413 Xu

  Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH TM&XD Trung Chính

  LỜI MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài.
  Từ nhiều thập kỷ qua, các tổ chức kinh tế đã nhận thức được rằng trong các yếu tố để phát triển nhanh và bền vững của doanh nghiệp, của nền kinh tế thì nguồn lực con người là yếu tố cơ bản, quan trọng nhất. Bởi lẽ con người vừa là người sáng tạo ra, vừa là người sử dụng phương tiện, phương pháp công nghệ để đạt được lợi ích kinh tế cao nhất cho xã hội, cho doanh nghiệp và cho bản thân họ. Tuy nhiên, nguồn nhân lực phát huy được vai trò của nó không phải do ưu thế về số lượng mà là ở chất lượng. Vì vậy, vấn đề đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đang trở thành vấn đề bức xúc của mỗi quốc gia nói chung và các doanh nghiệp nói riêng. Một chiến lược đào tạo, phát triển hợp lý sẽ phát huy được nội lực cao nhất, phát huy được khả năng làm việc, khả năng sáng tạo của người lao động, nâng cao trách nhiệm, tăng năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh.

  Hiện nay đất nước ta đang bước vào một thời kỳ phát triển mới sau khi gia nhập tổ chức thương mại quốc tế WTO, với những cơ hội và thách thức chưa từng có, đòi hỏi phải có nguồn nhân lực thích ứng. Mặt khác chất lượng nguồn nhân lực của nước ta hiện nay được đánh giá là còn thấp, chưa đáp ứng được mục tiêu phát triển của xã hội. Chính vì vậy nhu cầu đào tạo và nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động càng trở nên quan trọng và cần thiết. Thực tế đã chứng minh rằng đầu tư vào nguồn nhân lực có thể mang lại hiệu quả cao hơn hẳn so với việc đầu tư đổi mới trang thiết bị kỹ thuật và các yếu tố khác của quá trình sản xuất kinh doanh. Đó cũng chính là lý do vì sao mà các nhà lãnh đạo doanh nghiệp giàu kinh nghiệm của Mỹ và Nhật đều chú trọng hàng đầu đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

  Sau một thời gian nghiên cứu và tìm hiểu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm gần đây của công ty TNHH TM&XD Trung Chính, em nhận thấy công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực luôn giữ một vai trò quan trọng và trở thành công tác thường xuyên được quan tâm đúng mức. Tuy nhiên, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, môi trường kinh doanh thay đổi… thì công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong Công ty còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế. Do vậy làm thế nào để hoàn thiện, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong Công ty nhằm nâng cao trình độ cho người lao động, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, đáp ứng kịp thời với sự thay đổi? Đây chính là lý do em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH TM&XD Trung Chính”

  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài.
  Về mặt lý luận: Đề tài góp phần đưa ra những ý kiến, quan điểm chung nhất nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
  Về mặt thực tiễn: Đề tài góp phần tổng hợp và tạo ra một hệ thống các biện pháp có tính khả thi, có cơ sở khoa học nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở công ty TNHH TM&XD Trung Chính.

  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài.
  Tập trung tìm hiểu công tác đào tạo và phát triển tại công ty TNHH TM&XD Trung Chính, hiệu quả của công tác và nguyên nhân dẫn đến những tồn tại.

  4. Phương pháp nghiên cứu của đề tài.
  Áp dụng hệ thống phương pháp phân tích, tổng hợp số liệu, bảng biểu, thống kê, phương pháp bảng hỏi, khảo sát nhằm đánh giá hiệu quả công tác đào tạo – phát triển nguồn nhân lực và nguyên nhân dẫn đến những tồn tại trong công tác này của công ty TNHH TM&XD Trung Chính.

  5. Kết cấu của đề tài bao gồm 3 chương.
  Chương 1: Cơ sở lý luận về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
  Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH TM&XD Trung Chính.
  Chương 3: Một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH TM&XD Trung Chính.

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1

  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN
  NGUỒN NHÂN LỰC 4
  1.1. Các khái niệm 4
  1.1.1. Nguồn nhân lực 4
  1.1.2. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 4
  1.1.3. Mối quan hệ giữa đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 5
  1.2. Vai trò công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 6
  1.2.1. Sự cần thiết của công tác đào tạo và phát triển NNL 6
  1.2.2. Sự cần thiết hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn
  nhân lực trong công ty TNHH TM&XD Trung Chính 8
  1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo và phát triển nguồn
  nhân lực 9
  1.3.1. Các nhân tố thuộc môi trường bên trong doanh nghiệp 9
  1.3.2. Các nhân tố thuộc môi trường bên ngoài doanh nghiệp 10
  1.4. Nội dung của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 11
  1.4.1. Xác định nhu cầu đào tạo 12
  1.4.2. Xác định mục tiêu đào tạo 14
  1.4.3. Lựa chọn đối tượng đào tạo 14
  1.4.4. Xây dựng chương trình và lựa chọn phương pháp đào tạo 14
  1.4.5. Lựa chọn và đào tạo giáo viên 19
  1.4.6. Dự tính chi phí đào tạo và phát triển 20
  1.4.7. Đánh giá chương trình và kết quả đào tạo 20
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 22

  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT
  TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÔNG TY TNHH TM&XD
  TRUNG CHÍNH 23
  2.1. Những nét khái quát về Công ty
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 23
  2.1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận 25
  2.1.3. Đặc điểm và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty 28
  2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo và phát triển nguồn
  nhân lực của Công ty 30
  2.2.1. Các nhân tố thuộc môi trường bên trong Công ty 30
  2.2.2. Các nhân tố thuộc môi trường bên ngoài Công ty 33
  2.3. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của
  Công ty 34
  2.3.1. Xác định nhu cầu đào tạo 35
  2.3.2. Xác định mục tiêu đào tạo 40
  2.3.3. Lựa chọn đối tượng đào tạo 42
  2.3.4. Xây dựng chương trình đào tạo, lựa chọn phương pháp đào
  tạo 43
  2.3.5. Lựa chọn và đào tạo giáo viên 47
  2.3.6. Dự tính chi phí đào tạo và phát triển 47
  2.3.7. Đánh giá công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực và kết quả
  đạt được 51
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 57

  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN
  THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
  TẠI CÔNG TY TNHH TM&XD TRUNG CHÍNH 58
  3.1. Chiến lược phát triển Công ty trong thời gian tới 58
  3.1.1. Mục tiêu chiến lược của Công ty trong thời gian tới 58
  3.1.2. Chiến lược phát triển công tác đào tạo của Công ty trong thời
  gian tới 59
  3.2. Giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện chương trình đào tạo và
  phát triển nguồn nhân lực của Công ty 60
  3.2.1. Nâng cao nhận thức về vai trò của công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực 60
  3.2.2. Xây dựng chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
  tại Công ty 61
  3.2.3. Hoàn thiện trong xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo 63
  3.2.4. Một số kiến nghị, đề xuất 74
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 77
  KẾT LUẬN 78
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 79
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 

LinkBacks (?)

 1. Ho
  Refback This thread
  12-18-2012, 03:11 PM

Find us on Google+