Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Quản lý

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  463
  Tài liệu đã gửi
  321
  Tài liệu được mua
  841
  Tài liệu đã mua
  26
  Mã số thành viên
  32,006
  Tài khoản hiện có
  1,470 Xu

  Hoàn thiện công tác phát triển nguồn nhân lực tại công ty đầu tư & phát triển VNC

  LỜI MỞ ĐẦU

  I. Lý do chọn đề tài.
  Một tổ chức muốn tồn tại và phát triển thì phát triển đội ngũ lao động cho phù hợp với mục tiêu phát triển là vấn đề luôn phải được đặt lên hàng đầu. Đặc biệt trong thời đại ngày nay khi mà khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng, môi trường hoạt động sản xuất kinh doanh luôn thay đổi, thì vấn đề đào tạo và phát triển đội ngũ lao động sao cho họ có thể nắm bắt được công nghệ, thích ứng được với sự thay đổi của môi trường luôn biến động lại càng trở nên cần thiết. Con người chính là động lực, là mục tiêu cho sự phát triển của tổ chức. Vì vậy, quan tâm đến sự phát triển của đội ngũ lao động về thể lực và trí lực chính là yếu tố quan trọng góp phần vào sự phồn thịnh của tổ chức, là chìa khoá cho sự phát triển bền vững của tổ chức.

  Trong thời gian thực tập tại công ty đầu tư & phát triển VNC, xuất phát từ tình hình thực tế của công ty em đã đi sâu vào nghiên cứu đề tài:
  “Hoàn thiện công tác phát triển nguồn nhân lực tại công ty đầu tư & phát triển VNC”.

  Vì những lý do sau:
  Thứ nhất, công ty hiện đang có sự chuyển đổi từ công ty nhà nước sang công ty cổ phần 52% vốn nhà nước. Với sự chuyển đổi này thì sẽ có sự thay đổi cơ bản về hình thức sở hữu, bộ máy, cơ chế quản lý… Ở cơ chế mới này sẽ không còn nữa cơ chế hoạt động theo kiểu doanh nghiệp làm, lãi, lỗ nhà nước chịu, mà ở đây doanh nghiệp sẽ phải hoàn toàn tự hạch toán kinh doanh, lợi ích của công ty sẽ gắn chặt với người lao động. Vì vậy, trong hoàn cảnh mới này hiệu quả hoạt động là vấn đề hàng đầu mà doanh nghiệp quan tâm. Với sự thay đổi này thì doanh nghiệp sẽ cần có những đòi hỏi, yêu cầu cao hơn đối với đội ngũ lao động để có thể hoạt động đem lại hiệu quả cao nhất. Do đó, để có thể đáp ứng được yêu cầu mới thì việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao trình độ cho cán bộ công nhân viên trong công ty là công việc rất cần thiết.

  Thứ hai, trong thời gian tới công ty sẽ tiến hành xây dựng một xưởng sản xuất dung dịch chất trợ nghiền xi măng và dự kiến công trình sẽ đi vào hoạt động vào năm 2010 với số lao động dự kiến là 21 người. Vì vậy, để có thể bố trí được một đội ngũ lao động trong xưởng đáp ứng yêu cầu công việc thì công tác phát triển nguồn nhân lực cần tiến hành ngay từ bây giờ.

  II. Đối tượng nghiên cứu.
  Nghiên cứu công tác phát triển nguồn nhân lực tại công ty đầu tư & phát triển VNC. Công tác này bao gồm ba hoạt động chính đó : đào tạo; bố trí, sắp xếp, sử dụng lao động và các chính sách duy trì nguồn nhân lực

  III. Mục đích nghiên cứu
  Xuất phát từ cơ sở như đã nói ở trên, qua đề tài này em hy vọng có thể giải quyết được những vấn đề sau:
  1) Hiểu rõ hơn hệ thống lý luận về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là phát triển nguồn nhân lực.
  2) Phân tích thực trạng công tác phát triển nguồn nhân lực tại công ty đầu tư & phát triển VNC.
  3) Đề xuất một số phương án, và những biện pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực của công ty VNC.
  IV. Phương pháp nghiên cứu đề tài
  Sử dụng phương pháp thống kê, khảo sát, bảng hỏi, tổng hợp dữ liệu, kết hợp với các kiến thức lý thuyết đã học ở trường để có thể hoàn thiện kiến thức đưa ra những biện pháp mang tính hệ thống.

  V. Kết cấu luận văn
  Kết cầu Luận Văn bao gồm 3 phần chính:
  Phần một: Sự cần thiết hoàn thiện công tác phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.
  Phần hai: Phân tích thực trạng công tác phát triển nguồn nhân lực tại công ty đầu tư & phát triển VNC
  Phần ba : Một số giải pháp hoàn thiện công tác phát triển nguồn nhân lực tại công ty đầu tư & phát triển VNC.

  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU 1
  PHẦN MỘT: SỰ CẦN THIẾT HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰCTRONG DOANH NGHIỆP 3
  I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 3
  1. Khái niệm nguồn nhân lực 3
  2. Phát triển nguồn nhân lực 3
  II. ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC. 4
  1. Các phương pháp đào tạo 4
  1.1. Các phương pháp đào tạo trong công việc 4
  1.2. Đào tạo ngoài công việc 5
  2. Tiến trình xây dựng chương trình đào tạo và phát triển 6
  III. CHÍNH SÁCH BỐ TRÍ, SỬ DỤNG, THĂNG TIẾN, ĐỀ BẠT BẠT NGƯỜI LAO ĐỘNG. 8
  IV. CÁC CHÍNH SÁCH DUY TRÌ NGUỒN NHÂN LỰC. 10
  V. SỰ CẦN THIẾT HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP. 12
  1. Dưới giác độ của người lao động. 12
  2. Dưới giác độ doanh nghiệp 13
  PHẦN HAI: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở CÔNG TY ĐẦU TƯ &PHÁT TRIỂN VNC 15
  I. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CÔNG TY ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC. 15
  1. Tổng quan về công ty đầu tư & phát triển VNC. 15
  2. Mối quan hệ giữa công ty đầu tư & phát triển VNC với công ty Điện tử Đống Đa. 16
  3. Mô hình tổ chức và bộ máy quản lý của công ty đầu tư & phát triển VNC. 17
  3.1) Ban giám đốc. 19
  3.2) Các phòng ban chức năng 19
  3.3) Các chi nhánh 21
  4. Lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của công ty đầu tư & phát triển VNC. 21
  5. Những sản phẩm dịch vụ mà công ty cung ứng 21
  6. Khách hàng và đối tác của công ty đầu tư & phát triển VNC 22
  7. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty 23
  8. Đặc điểm đội ngũ lao động của công ty 25
  II. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY. 28
  1. Phân tích các hình thức đào tạo mà công ty VNC đang áp dụng 28
  1.1. Đào tạo trong công việc 28
  1.2. Đào tạo ngoài công việc 29
  2. Phân tích quy trình đào tạo mà công ty đang áp dụng 31
  2.1. Phân tích phương pháp xác định nhu cầu đào tạo và phát triển. 31
  2.2. Phân tích việc xác định mục tiêu đào tạo và lựa chọn đối tượng đào tạo của doanh nghiệp. 37
  2.3. Phân tích kinh phí cho đào tạo và phát triển. 38
  2.4. Phân tích thực trạng về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên phục vụ cho công tác đào tạo và phát triển. 39
  2.5. Phân tích công tác đánh giá chương trình đào tạo. 40
  2.6. Thống kê kết quả đào tạo và phát triển của công ty trong 3 năm 2003 – 2004 và 2005. 43
  III. PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH BỐ TRÍ LAO ĐỘNG TRƯỚC VÀ SAU ĐÀO TẠO TẠI VNC. 44
  1. Chế độ đối với người được cử đi đào tạo và phát triển. 44
  2. Chế độ đối với người lao động sau đào tạo và phát triển 44
  3. Bố trí và sử dụng lao động sau đào tạo. 45
  IV. PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH DUY TRÌ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY. 48
  1. Chính sách tiền lương 48
  2. Các khuyến khích tài chính 52
  2.1. Các chương trình khuyến khích cá nhân. 52
  2.2. Các chương trình khuyến khích với các bộ phận. 53
  3. Các phúc lợi cho người lao động. 53
  4. Đánh giá thực hiện công việc 54
  V. ĐÁNH GIÁ NHỮNG TỒN TẠI VÀ THÀNH TÍCH TRONG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI VNC. 55
  1. Thành tích 55
  2. Những hạn chế và tồn tại trong công phát triển nguồn nhân lực của công ty. 57
  I. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY SAU CỔ PHẦN HOÁ 59
  1. Chiến lược sản xuất kinh doanh của công ty trong trong 2 năm tới (2006 & 2007), 59
  1.1. Chiến lược chung của công ty tron2 năm (2006 &2007) 59
  1.2. Dự án xây dựng xưởng sản xuất chất trợ nghiền xi măng. 60
  II. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY TỪ ĐẾN 2010. 64
  A. CÁC GIẢI PH ÁP CHUNG 64
  1. Công ty cần có một hệ thống những quy định xác định rõ vai trò và trách nhiệm của các bộ phận và cá nhân trong công tác Quản lý và phát triển nguồn nhân lực. 64
  2. Hoàn thiện hệ thống những chính sách liên quan đến công tác phát triển nguồn nhân lực. 67
  3. Công ty xây dựng một hệ thống thông tin phục vụ cho công tác phát triển nguồn nhân lực. 68
  4. Công ty cần hoàn thiện quy trình đào tạo theo các nội sau. 68
  4.1. Xây dựng chương trình đào tạo và phát triển phù hợp với chiến lược của công ty. 68
  4.2. Hoàn thiện công tác xác định nhu cầu đào tạo bằng cách: Hoàn thiện hệ thống đánh giá thực hiện công việc làm cơ sở cho việc xác định nhu cầu đào tạo. 69
  4.3. Xây dựng cơ chế đào tạo:cán bộ công nhân viên cùng công ty góp kinh phí để mở rộng các hình thức đào tạo. 70
  4.4. Cần có kế hoạch tìm kiếm, liên kết với các cơ sở đào tạo có uy tín để có thể thực hiện được các chương trình đào tạo. 71
  4.5. Nâng cao chất lượng công tác đánh giá chương trình đào tạo. 72
  5. Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng. 74
  6. Công ty cần xây dựng một chính sách quy hoạch cán bộ 75
  7.Một số biện pháp khác. 76
  B. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC PHỤC VỤ DỰ ÁN 77
  2. Lập kế hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo của xưởng để có kế hoạch phát triển cho họ 77
  3. Cần có kế hoạch tuyển dụng trong thời gian tới. 78
  4. Cần xây dựng một chương trình định hướng, một chương trình đào tạo cụ thể đối với những người lao động khi được tuyển vào xưởng. 78
  5. Công ty cần xây dựng một bản danh sách 79
  6. Một số biện pháp khác. 79
  KẾT LUẬN 80
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 81
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search


 

LinkBacks (?)

 1. Ho
  Refback This thread
  12-17-2012, 05:40 PM

Similar Threads

Find us on Google+