Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Mar 2012
  Bài viết
  290
  Tài liệu đã gửi
  288
  Tài liệu được mua
  972
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  32,019
  Tài khoản hiện có
  413 Xu

  Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Sở giao dịch-Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam

  Tiêu đề: Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Sở giao dịch-Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam
  Tóm tắt nội dung:

  LỜI MỞ ĐẦU

  ¬Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, mọi nguồn lực đều có hạn vì vậy một doanh nghiệp muốn tạo ra lợi thế cạnh tranh trên thị trường thì yếu tố con người của doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng. Do đó, mọi tổ chức, doanh nghiệp đều chú trọng đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của mình nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho người lao động góp phần tăng lợi nhuận và cạnh tranh trên thị trường.
  Với tình hình thực tế đó, trong thời gian được thực tập tại Sở giao dịch-Ngân hàng Đầu tư&Phát triển Việt Nam em đã chọn đề tài: "Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Sở giao dịch-Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam" để hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình.
  Mục đích của đề tài: nắm rõ được công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp hiện nay cụ thể là tại Sở giao dịch-Ngân hàng Đầu tư&Phát triển Việt Nam và đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác này.
  Phương pháp nghiên cứu: sử dụng phương pháp diễn dịch kết hợp với thống kê, tính toán, phân tích, đánh giá và phương pháp phỏng vấn.
  Ngoài phần lời mở đầu và kết luận kết cấu của luận văn tốt nghiệp gồm 3 chương:
  Chương I: Cơ sở lý luận về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Sở giao dịch - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
  Chương II: Thực trạng về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Sở giao dịch - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
  Chương III: Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Sở giao dịch - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
  Vì thời gian có hạn, kiến thức, kinh nghiệm còn hạn chế cho nên bài viết không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các Thầy, Cô giáo và các bạn để hoàn thiện hơn nữa luận văn này.


  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP 2
  I. Khái niệm về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 2
  1. Khái niệm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 2
  1.1.Nhân lực và nguồn nhân lực 2
  1.2.Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 3
  2. Vai trò của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 4
  2.1. Đối với người lao động 4
  2.2. Đối với doanh nghiệp 5
  II. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 6
  1. Những nhân tố thuộc về môi trường bên ngoài doanh nghiệp 6
  2. Những nhân tố thuộc về môi trường bên trong doanh nghiệp 8
  III. Nội dung của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 11
  1. Xác định nhu cầu đào tạo 13
  2. Xác định mục tiêu đào tạo 18
  3.Lựa chọn đối tượng đào tạo 18
  4.Xây dựng chương trình và lựa chọn phương pháp đào tạo 19
  5. Lựa chọn và đào tạo giáo viên 23
  6. Dự tính kinh phí đào tạo 24
  7. Đánh giá chương trình và kết quả đào tạo 25
  IV. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp 28
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI SỞ GIAO DỊCH-NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 30
  I.Giới thiệu tổng quan về Sở giao dịch-Ngân hàng Đầu tư&Phát triển Việt Nam 30
  1.Quá trình hình thành và phát triển của Sở Giao Dịch-Ngân hàng Đầu tư&Phát triển Việt Nam 30
  1.1.Đôi nét về Ngân hàng Đầu tư&Phát triển Việt Nam 30
  1.2.Vị trí của Sở giao dịch trong hệ thống Ngân hàng Đầu tư&Phát triển Việt Nam 31
  1.3.Quá trình hình thành và phát triển của Sở giao dịch 32
  2.Cơ cấu tổ chức của Sở giao dịch 34
  3. Chức năng và nhiệm vụ của Sở giao dịch 35
  4. Chức năng nhiệm vụ các phòng ban 36
  4.1. Khối tín dụng 36
  4.2. Khối dịch vụ khách hàng 37
  4.3. Khối quản lý nội bộ 38
  5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 41
  5.1.Huy động vốn 41
  5.2.Hoạt động tín dụng 42
  II. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Sở giao dịch 43
  1. Đặc điểm nguồn nhân lực của Sở giao dịch 43
  1.1. Về số lượng 43
  1.2. Vế chất lượng 45
  2. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 46
  3. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Sở giao dịch 47
  3.1. Quan điểm và chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Sở. 47
  3.2. Quy trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Sở 47
  4. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 71
  CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI SỞ GIAO DỊCH-NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 72
  1. Định hướng phát triển chung của Sở giao dịch 72
  2. Phương hướng công tác đào tạo năm 2007 72
  3.Một số giải pháp kiến nghị 73
  3.1.Tăng cường tính chủ động trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 73
  3.2.Hoàn thiện cách xác định nhu cầu đào tạo 73
  3.3.Hoàn thiện chương trình và phương pháp đào tạo 75
  3.4. Hoàn thiện đội ngũ giáo viên giảng dạy 77
  3.5. Hoàn thiện công tác đánh giá chương trình và kết qủa đào tạo 78
  KẾT LUẬN 82
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 

LinkBacks (?)

 1. 12-20-2012, 09:02 PM

Find us on Google+