Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  299
  Tài liệu đã gửi
  291
  Tài liệu được mua
  944
  Tài liệu đã mua
  17
  Mã số thành viên
  32,009
  Tài khoản hiện có
  3,777 Xu

  Hoàn thiện chính sách tiền lương của ngân hàng phát triển việt nam

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 5
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 7
  1.1 KHÁI NIỆM TIỀN LƯƠNG VÀ VAI TRÒ CỦA TIỀN LƯƠNG 7
  1.1.1 Khái niệm tiền lương 7
  1.1.2 Vai trò của tiền lương 9
  1.2 KHÁI NIỆM VỀ CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG VÀ VAI TRÒ CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG--------------------------------------------------- 11
  1.2.1 Khái niệm chính sách tiền lương 11
  1.2.2 Vai trò của chính sách tiền lương 12
  1.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI TIỀN LƯƠNG VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG----------------------------------------------------------------------- 13
  1.3.1 Các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến tiền lương và chính sách tiền lương. 13
  1.3.2 Các yếu tố bên trong ảnh hưởng tới tiền lương và chính sách tiền lương. 15
  1.4 NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG------------------------ 18
  1.4.1 Quy định về lương tối thiểu chung 18
  1.4.2 Quy định về thang lương, bảng lương và các mức phụ cấp 19
  1.4.3 Quy định về xây dựng, sử dụng và quản lý quỹ tiền lương 20
  1.4.4 Quy định về hình thức trả lương 22
  1.5 SỰ CẦN THIẾT HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG 23

  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (NHPTVN). 24
  2.1 KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NHPTVN…………................................ .................................................. .......24
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 24
  2.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận phòng (Ban) NHPTVN 26
  2.1.3 Đặc điểm nguồn nhân lực của NHPTVN 30
  2. 2 THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG CỦA NHPTVN…… 32
  2.2.1 Quan điểm trả lương của NHPTVN. 32
  2.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách tiền lương của NHPTVN. 33
  2.2.3 Quy định về xếp lương và phụ cấp lương. 37
  2.2.3.1 Quy định về xếp lương 37
  2.2.3.2 Phụ cấp lương 38
  2.2.4 Xây dựng đơn giá tiền lương và xây dựng quỹ lương kỳ kế hoạch theo phương pháp tổng thu trừ tổng chi (không lương). 39
  2.2.4.1 Điều kiện áp dụng hệ số gia tăng tiền lương tối thiểu khi xây dựng đơn giá tiền lương. 39
  2.2.4.2 Xây dựng đơn giá tiền lương và xây dựng quỹ tiền lương kế hoạch 41
  2.2.5 Quy dịnh cụ thể trong phân bổ quỹ tiền lương. 48
  2.2.6 Chi trả lương cho từng cán bộ viên chức. 52
  2.2.7 Nhận xét và đánh giá việc thực hiện chính sách tiền lương của NHPTVN. 55
  2.2.7.1 Thực trạng trả lương tại Hội sở chính. 55
  2.2.7.2 Thành tựu đạt được 63
  2.2.7.3 Hạn chế cần khắc phục 64

  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG CỦA NHPTVN 66
  3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG CỦA NHPTVN. 66
  3.1.1 Định hướng hoạt động 66
  3.1.2 Định hướng đổi mới chính sách tiền lương trong thời gian tới 68
  3.2 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG CỦA NHPTVN.----------------------------------------- 71
  3.2.1 Giải pháp kiến nghị đối với cơ quan Nhà nước và các bộ ngành có liên quan. 71
  3.2.2 Giải pháp kiến nghị đối với Ban lãnh đạo NHPTVN 73
  3.2.2.1 Hoàn thiện công tác xây dựng quỹ tiền lương 73
  3.2.2.2 Về chi trả lương cho cán bộ viên chức: 75
  KẾT LUẬN 84

  LỜI MỞ ĐẦU

  Con người là trung tâm của mọi sự phát triển, vừa là động lực để phát triển kinh tế - xã hội đồng thời mọi mục tiêu kinh tế - xã hội hướng tới đều là nâng cao đời sống vật chất – tinh thần tạo điều kiện cho con người phát triển toàn diện. Xã hội ngày càng phát triển thì lao động trở thành một nhu cầu thiết yếu để tồn tại, thông qua lao động người lao động được trả lương – đây là nguồn thu nhập để họ tái sản xuất và tái sản xuất mở rộng sức lao động. Người lao động chiếm một tỷ lệ lớn trong cơ cấu dân số, để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động, pháp luật lao động đã ra đời trong đó có chính sách tiền lương. Thông qua chính sách tiền lương, Nhà nước có thể tác động tới mọi lĩnh vực của nền kinh tế. Nó tác động tới những người làm công ăn lương – người dân của xã hội; nó tác động tới mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ vì tiền lương là một bộ phận cấu thành chi phí sản xuất; nó tác động đến quan hệ tích lũy và tiêu dùng vì khi thu nhập tăng thì xu hướng tích lũy nhiều hơn sẽ tăng đầu tư cho nền kinh tế phát triển; nó cũng tác động đến cơ cấu ngành nghề của nền kinh tế. Như vậy, chính sách tiền lương chính là động lực cho phát triển kinh tế xã hội.

  Việc thực hiện trả lương đúng với năng suất và chất lượng của cán bộ viên chức chính là việc từng bước hoàn thiện chính sách tiền lương trong Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPTVN) được xác định là một nhiệm vụ vừa mang tính cấp bách vừa mang tính chiến lược lâu dài. Bên cạnh những thành tựu về cải cách và hoàn thiện chính sách tiền lương trong thời gian qua của NHPTVN vẫn còn một số những hạn chế cần khắc phục. Sau một thời gian thực tập tại NHPTVN tôi đã quyết định chọn đề tài: “Hoàn thiện chính sách tiền lương của Ngân hàng Phát triển Việt Nam” để làm đề tài nghiên cứu cho chuyên đề tốt nghiệp của mình. Tôi hy vọng rằng, qua chuyên đề này tôi sẽ đưa ra được một số giải pháp kiến nghị có ích cho việc hoàn thiện chính sách tiền lương cho quý cơ quan.

  Đối tượng nghiên cứu: Chính sách tiền lương của Nhà nước, quy chế trả lương của NHPTVN.
  Phạm vi nghiên cứu: Là việc áp dụng các chính sách này tại Hội sở chính của NHPTVN.
  Phương pháp nghiên cứu: Vận dụng phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, thống kê, phân tích tổng hợp các số liệu sẵn có từ quá trình hoạt động của NHPTVN.
  Mục đích nghiên cứu: Đưa ra được một số biện pháp góp phần hoàn thiện chính sách tiền lương cuả NHPTVN.

  Kết cấu bài viết gồm ba phần chính:
  - Chương 1: Cơ sở lý luận về chính sách tiền lương trong doanh nghiệp.
  - Chương 2: Thực trạng chính sách tiền lương của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
  - Chương 3: Một số kiến nghị hoàn thiện chính sách tiền lương của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
  Vì thời gian nghiên cứu có hạn nên bài viết của tôi không thể tránh khỏi được những thiếu sót, tôi rất mong được sự đóng góp ý kiến của thầy (cô) và các anh chị trong Ban Tổ chức Cán bộ NHPTVN để tôi hoàn thiện được bài viết của mình được hoàn thiện hơn.
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: [email protected] . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 

LinkBacks (?)

 1. 12-03-2012, 02:06 PM

Similar Threads

Find us on Google+