Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Mar 2012
  Bài viết
  165
  Tài liệu đã gửi
  165
  Tài liệu được mua
  586
  Tài liệu đã mua
  0
  Mã số thành viên
  32,025
  Tài khoản hiện có
  6,305 Xu

  Hoàn thiện các hình thức trả công lao động tại công ty TNHHNN 1 thành viên Cơ điện công trình

  Tiêu đề : Hoàn thiện các hình thức trả công lao động tại công ty TNHHNN 1 thành viên Cơ điện công trình.
  Tóm tắt nội dung :

  LỜI MỞ ĐẦU


  1. Lý do chọn đề tài
  Thù lao lao động là một vấn đề rất quan trọng trong tổ chức, nó ảnh hưởng đến cả người lao động và tổ chức. Tiền lương là phần cơ bản của thù lao lao động, là nguồn thu nhập chính của người lao động. Nó đảm bảo cuộc sống cho bản thân họ và gia đình. Chính sách tiền lương luôn là vấn đề cấp thiết đối với xã hội, các doanh nghiệp và người lao động. Việc trả công lao động có ý nghĩa lớn trong việc giúp cho tổ chức đạt hiệu quả cao và ảnh hưởng tích cực tới hành vi của người lao động trong công việc. Do đó, việc sử dụng chính sách tiền lương, lựa chọn hình thức trả công lao động hợp lý sẽ đảm bảo sự thành công trong quá trình sản xuất kinh doanh của tổ chức.
  Vậy vấn đề đặt ra là áp dụng những hình thức trả công nào cho hợp lý, vừa mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp, vừa đảm bảo lợi ích người lao động. Vì vậy, việc hoàn thiện các hình thức trả công lao động trong tổ chức phải thường xuyên được quan tâm. Đó cũng là lý do khiến em chọn đề tài này.
  2. Mục đích nghiên cứu
  - Đánh giá ưu nhược điểm các hình thức trả công lao động hiện nay.
  - Đánh giá hiệu quả việc trả công lao động hiện nay.
  - Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện các hình thức trả công lao động.
  3. Đối tượng nghiên cứu: Các hình thức trả công lao động.
  4. Phạm vi nghiên cứu: Tất cả cán bộ công nhân viên trong Công ty TNHHNN một thành viên Cơ điện công trình.
  5. Phương pháp nghiên cứu
  - Khảo sát thực tế.
  - Phân tích dữ liệu.
  - Phỏng vấn.
  6. Kết cấu
  Phần 1: Trả công lao động trong doanh nghiệp.
  Phần 2: Phân tích và đánh giá tình hình trả công lao động của Công ty TNHHNN một thành viên Cơ điện công trình.
  Phần 3: Giải pháp nhằm hoàn thiện các hình thức trả công lao động tại Công ty TNHHNN một thành viên Cơ điện công trình.

  PHẦN 1: TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
  I. Những vấn đề chung về tiền lương
  II. Hình thức tiền lương thời gian
  III. Hình thức tiền lương sản phẩm
  IV. Hiệu quả của công tác trả lương

  PHẦN 2: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRẢ CÔNG
  LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHHNN MỘT THÀNH VIÊN
  CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH
  I. Những đặc điểm cơ bản của Công ty ảnh hưởng đến công tác trả công lao động
  II. Quy mô trả công lao động của Công ty trong những năm qua
  III. Phân tích hình thức tiền lương thời gian
  IV. Phân tích hình thức tiền lương sản phẩm
  V. Kết quả trả lương

  PHẦN 3: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÁC HÌNH THỨC
  TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHHNN MỘT THÀNH VIÊN
  CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH
  I. Phương hướng phát triển trong tương lai của Công ty
  II. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện các hình thức trả công lao động tại Công ty
  KẾT LUẬN
  MỤC LỤC

  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  PHẦN 1: TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 3
  I. Những vấn đề chung về tiền lương 3
  1. Khái niệm tiền lương 3
  2. Bản chất tiền lương 5
  3. Các nguyên tắc trả lương 5
  4. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác trả lương 7
  5. Vai trò của tiền lương trong quản lý sản xuất kinh doanh 8
  II. Hình thức tiền lương thời gian 9
  1. Cơ sở để trả lương thời gian 9
  2. Hình thức trả lương thời gian 9
  3. Kết quả trả lương thời gian 11
  III. Hình thức tiền lương sản phẩm 12
  1. Phạm vi trả lương sản phẩm 12
  2. Điều kiện hưởng lương sản phẩm 12
  3. Cơ sở để trả lương sản phẩm 12
  4. Chế độ trả lương sản phẩm 12
  5. Kết quả trả lương sản phẩm 16
  IV. Hiệu quả của công tác trả lương 16
  1. Tiền lương với đời sống 16
  2. Tiền lương và tinh thần, thái độ của người lao động 17
  3. Tiền lương và hiệu quả sản xuất kinh doanh 17
  PHẦN 2: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRẢ CÔNG 19
  I. Những đặc điểm cơ bản của Công ty ảnh hưởng đến công tác trả công lao động 19
  1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 19
  2. Phân công lao động ảnh hưởng đến công tác trả công lao động 26
  3. Công tác định mức lao động ảnh hưởng đến công tác trả công 28
  4. Tổ chức phục vụ nơi làm việc ảnh hưởng đến công tác trả công 29
  5. Đặc điểm công nghệ ảnh hưởng đến công tác trả công 31
  II. Quy mô trả công lao động của Công ty trong những năm qua 34
  1. Quy mô về tiền lương 34
  2. Tiền lương bình quân các loại 38
  III. Phân tích hình thức tiền lương thời gian 41
  1. Căn cứ trả lương thời gian 41
  2. Cách trả lương thời gian hiện nay 42
  3. Quy mô tiền lương thời gian hiện nay 46
  IV. Phân tích hình thức tiền lương sản phẩm 48
  1. Căn cứ trả lương sản phẩm 48
  2. Phân tích các điều kiện trả lương sản phẩm 49
  3. Cách trả lương sản phẩm hiện nay 51
  4. Quy mô trả lương sản phẩm 57
  V. Kết quả trả lương 58
  1. Tiền lương với đời sống 58
  2. Tiền lương và hiệu quả sản xuất kinh doanh 60
  3. Tiền lương và tâm tư nguyện vọng của người lao động 63
  PHẦN 3: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÁC HÌNH THỨC 64
  I. Phương hướng phát triển trong tương lai của Công ty 64
  1. Mục tiêu hoạt động chính của Công ty 64
  2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty 64
  II. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện các hình thức trả công lao động tại Công ty 66
  1. Hoàn thiện đơn giá tiền lương đối với bộ phận sản xuất 66
  2. Đào tạo nâng cao trình độ người lao động 69
  3. Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc 70
  4. Hoàn thiện hình thức trả lương theo sản phẩm 71
  5. Tạo động lực lao động 73
  KẾT LUẬN 75
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 

LinkBacks (?)

 1. Ho
  Refback This thread
  12-21-2012, 12:16 AM

Similar Threads

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 04-28-2012, 12:24 PM
Find us on Google+