Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Mar 2012
  Bài viết
  290
  Tài liệu đã gửi
  288
  Tài liệu được mua
  972
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  32,019
  Tài khoản hiện có
  413 Xu

  Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển công nhân kỹ thuật tại công ty TNHHNN MTV Máy Kéo và Máy Nông Nghiệp

  Tiêu đề : Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển công nhân kỹ thuật tại công ty TNHHNN MTV Máy Kéo và Máy Nông Nghiệp.

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN KỸ THUẬT TRONG DOANH NGHIỆP. 3
  1.1. Các khái niệm cơ bản về đào tạo và phát triển CNKT trong doanh nghiệp 3
  1.1.1. Đào tạo và phát triển công nhân kỹ thuật. 3
  1.1.2. Mục tiêu và vai trò của đào tạo và phát triển đội ngũ công nhân kỹ thuật đối với doanh nghiệp. 5
  1.2. Các phương pháp đào tạo và phát triển đội ngũ công nhân kỹ thuật trong doanh nghiệp. 7
  1.2.1. Đào tạo trong công việc. 7
  1.2.1.1. Đào tạo theo kiểu chỉ dẫn công việc. 7
  1.2.1.2. Đào tạo theo kiểu học nghề 8
  1.2.1.3. Kèm cặp và chỉ bảo. 8
  1.2.1.4. Luân chuyển và thuyên chuyển công việc. 9
  1.2.2. Đào tạo ngoài công việc. 9
  1.2.2.1. Tổ chức các lớp cạnh doanh nghiệp. 9
  1.2.2.2. Cử đi học ở các trường chính quy. 10
  1.2.2.3. Các bài giảng,các hội nghị hoặc các hội thảo. 10
  1.2.2.4. Đào tạo theo kiểu chương trình hóa, với sự trợ giúp của máy tính. 10
  1.2.2.5. Đào tạo theo phương thức từ xa. 11
  1.3. Xây dựng và quản lý các chương trình đào tạo. 11
  1.3.1. Xây dựng kế hoạch đào tạo tổng thể. 11
  1.3.1.1. Xác định và đề xuất các loại hình đào tạo 11
  1.3.1.2. Xác định loại chương trình đào tạo và phát triển 11
  1.3.1.3. Xác định nhu cầu và đối tượng đào tạo 12
  1.3.1.4. Xác định nguồn cung cấp chương trình đào tạo và phát triển 13
  1.3.1.5. Đánh giá chương trình đào tạo và phát triển 14
  1.3.2. Trình tự xây dựng và quản lý các chương trình đào tạo. 15
  CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHHNN MTV MÁY KÉO VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP. 20
  2.1. Tổng quan về công ty TNHHNN MTV Máy Kéo và Máy Nông Nghiệp. 20
  2.1.1. Qúa trình hình thành và phát triển của công ty. 20
  2.1.2. Cơ cấu tổ chưc của công ty. 22
  2.1.3. Đặc điểm nguồn nhân lực 24
  2.1.4. Đặc điểm sản xuất kinh doanh. 27
  3.1. Đặc điểm của công ty ảnh hưởng đến công tác đào tạo và phát triển công nhân kỹ thuật tại công ty TNHHNN MTV Máy kéo và Máy nông nghiệp 29
  3.1.1. Đặc trưng công nghệ và sản xuất sản phẩm. 29
  3.1.2. Đặc điểm về trình độ trang bị kỹ thuật. 32
  3.1.3. Đặc điểm về đội ngũ công nhân kỹ thuật. 34
  3.2.4. Phân tích tổng quát về thực trạng đào tạo và phát triển công nhân kỹ thuật tại công ty TNHH Nhà Nước MTV Máy Kéo và Máy Nông Nghiệp 42
  3.2.4.1. Tình hình đào tạo và phát triển công nhân kỹ thuật năm 2009 – 2010 . 42
  3.2.4.2. Đánh giá tình hình xác định nhu cầu đào tạo của từng đơn vị và của toàn công ty. 45
  3.2.4.3. Đánh giá tình hình đầu tư về cơ sở vật chất cho đào tạo công nhân kỹ thuật của công ty. 47
  3.2.4.4. Đánh giá về đội ngũ giáo viên. 48
  3.2.4.5. Đánh giá về các văn bản Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật 49
  3.2.5. Đánh giá về chính sách đào tạo, quy chế đào tạo, quy trình đào tạo của công ty về thực hiện chính sách và quy chế đào tạo. 50
  3.2.7. Đánh giá kết quả hoạt động đào tạo và phát triển công nhân kỹ thuật của công ty. 52
  3.3. Phân tích thực trạng xây dựng và quản lý các chương trình đào tạo công nhân kỹ thuật tại công ty TNHHNN MTV Máy Kéo và Máy Nông Nghiệp. 53
  3.4. Phân tích thực trạng về quản lý các chương trình phát triển nghề nghiệp của công ty TNHH Nhà Nước MTV Máy Kéo và Máy Nông Nghiệp. 57
  3.4.1. Đánh giá về công tác đào tạo nâng bậc cho công nhân kỹ thuật tại công ty. 57
  3.4.2. Đánh giá về công tác phát triển nghề nghiệp cho công nhân kỹ thuật tại công ty. 59
  3.4.3. Một số tấm gương điển hình về phát triển nghề nghiệp của đội ngũ công nhân kỹ thuật tại công ty. 60
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NHÂN KỸ THUẬT TẠI CÔNG TY TNHH NN MTV VIÊN MÁY KÉO VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP 62
  3.1. Các giải pháp về hoạt động quản lý nguồn nhân lực nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển CNKT 62
  3.1.1. Công tác tuyển mộ, tuyển chọn, thu hút lao động 62
  3.1.2. Đánh giá thực hiện công việc 63
  3.1.3. Thù lao, khuyến khích 64
  3.2. Các giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển công nhân kỹ thuật 68
  3.2.1. Xác định nhu cầu đào tạo tổng thể năm 2012 68
  3.2.2. Kế hoạch đào tạo và phát triển tổng thể năm 2012 69
  3.2.3. Xây dựng một chương trình đào tạo và phát triển công nhân kỹ thuật. 70
  4.2. Một số kiến nghị. 81
  KẾT LUẬN 83
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU

  Trong bất kỳ giai đoạn hay thời kỳ nào, lực lượng lao động cũng luôn là nhân tố quyết định sự lạc hậu hay phát triển của một quốc gia, sự thành công hay thất bại của một công ty,doanh nghiệp. Muốn tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh khắc nghiệt như hiện nay trên thị trường, thì mỗi công ty phải luôn chú trọng và quan tâm đến lực lượng lao động mà công ty mình đang có. Bởi vì lực lượng lao động này có thể là người trực tiếp hoặc gián tiếp tạo ra sản phẩm, quyết định đến số lượng, chất lượng sản phẩm, kết quả sản xuất kinh doanh. Trong đó, đội ngũ công nhân kỹ thuật là người trực tiếp làm ra sản phẩm, trình độ kỹ năng của công nhân kỹ thuật có cao thì chất lượng sản phẩm mới tốt. Vì vậy, các công ty hiện nay đang rất quan tâm đến công tác đào tạo và phát triển công nhân kỹ thuật.
  Công ty TNHHNN MTV Máy Kéo và Máy Nông Nghiệp chuyên sản xuất và chế tạo máy móc phục vụ cho nền nông nghiệp có uy tín, chất lượng và lâu đời. Hiện nay, thị trường mở cửa, các doanh nghiệp và các công ty phải cạnh tranh gay gắt, tuy nhiên công ty TNHHNN MTV Máy Kéo và Máy Nông nghiệp luôn có một chỗ đứng vững chắc trên thị trường, vì thế công ty đang có định hướng phát triển hơn nữa thị trường trong nước cũng như nước ngoài. Để thực hiện được mục tiêu đó, lực lượng lao động là điều kiện quyết định cho sự thành công hay không? Mà ở đó đội ngũ nòng cốt chính là công nhân kỹ thuật.
  Sau một thời gian được thực tập tại công ty, em đã đi sâu, nghiên cứu về công tác đào tạo và phát triển công nhân kỹ thuật. Vì vậy, em đã chọn đề tài “Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển công nhân kỹ thuật tại công ty TNHHNN MTV Máy Kéo và Máy Nông Nghiệp” làm chuyên đề tốt nghiệp.
  Mục đích nghiên cứu là tìm hiểu hệ thống lý luận về công tác đào tạo và phát triển công nhân kỹ thuật của công ty. Phân tích, đánh giá những ưu điểm và nhược điểm trong công tác đào tạo và phát triển công nhân kỹ thuật tại công ty. Từ đó, đề xuất và thiết kế những giải pháp nhằm nâng cao và hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển công nhân kỹ thuật để phục vụ cho nhu cầu phát triển của công ty.
  Đối tượng nghiên cứu là Công nhân chính, trực tiếp đứng máy ở các phân xưởng sản xuất tại công ty TNHH NN MTV Viên Máy Kéo và Máy Nông Nghiệp.
  Phạm vi nghiên cứu : Tại các phân xưởng : Đúc, Rèn Dập, Cơ Khí, Nhiệt Mạ, Lắp ráp ở công ty TNHH NN MTV Máy Kéo và Máy Nông Nghiệp trong giai đoạn từ năm 2008 – 2010.
  Kết cấu chuyên đề :
  Lời Mở Đầu.
  Phần I: Cơ sở lý luận về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong Doanh nghiệp.
  Phần II: Tổng quan và thực trạng công tác đào tạo và phát triển công nhân kỹ thuật tại công ty TNHHNN MTV Máy Kéo và Máy Nông Nghiệp.
  Phần III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển công nhân kỹ thuật tại công ty TNHH NN MTV Máy Kéo và Máy Nông nghiệp.
  Kết Luận.
  Tài Liệu Tham Khảo

  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN KỸ THUẬT TRONG DOANH NGHIỆP.

  1.1. Các khái niệm cơ bản về đào tạo và phát triển CNKT trong doanh nghiệp
  1.2. Các phương pháp đào tạo và phát triển đội ngũ công nhân kỹ thuật trong doanh nghiệp.
  1.3. Xây dựng và quản lý các chương trình đào tạo.

  CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHHNN MTV MÁY KÉO VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP.

  2.1. Tổng quan về công ty TNHHNN MTV Máy Kéo và Máy Nông Nghiệp.
  3.1. Đặc điểm của công ty ảnh hưởng đến công tác đào tạo và phát triển công nhân kỹ thuật tại công ty TNHHNN MTV Máy kéo và Máy nông nghiệp
  3.3. Phân tích thực trạng xây dựng và quản lý các chương trình đào tạo công nhân kỹ thuật tại công ty TNHHNN MTV Máy Kéo và Máy Nông Nghiệp.
  3.4. Phân tích thực trạng về quản lý các chương trình phát triển nghề nghiệp của công ty TNHH Nhà Nước MTV Máy Kéo và Máy Nông Nghiệp.

  CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NHÂN KỸ THUẬT TẠI CÔNG TY TNHH NN MTV VIÊN MÁY KÉO VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP
  3.1. Các giải pháp về hoạt động quản lý nguồn nhân lực nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển CNKT
  3.2. Các giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển công nhân kỹ thuật
  4.2. Một số kiến nghị.
  KẾT LUẬN
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 

LinkBacks (?)

 1. Ho
  Refback This thread
  01-03-2013, 10:38 AM
 2. Ho
  Refback This thread
  12-21-2012, 12:08 AM

Find us on Google+