Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Quản lý

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  546
  Tài liệu đã gửi
  541
  Tài liệu được mua
  4,955
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  32,002
  Tài khoản hiện có
  15,290 Xu

  Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại trung tâm dịch vụ giá trị gia tăng (vdc online) - chi nhánh công ty điện toán và truyền số liệu (vdc)

  Tiêu đề: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI TRUNG TÂM DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
  (VDC ONLINE) - CHI NHÁNH CÔNG TY ĐIỆN TOÁN VÀ TRUYỀN SỐ LIỆU (VDC)
  Tóm tắt :

  MỤC LỤC
  BẢN CAM ĐOAN
  LỜI CẢM ƠN
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
  DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 3
  1.1. Vai trò tuyển dụng nhân lực trong Doanh nghiệp 3
  1.1.1. Khái niệm 3
  1.1.2. Yếu tố ảnh hưởng 3
  1.1.2.1. Nhân tố thuộc về tổ chức 3
  1.1.2.2. Nhân tố thuộc về môi trường bên ngoài 5
  1.1.3. Tầm quan trọng 6
  1.1.4. Yêu cầu 7
  1.2. Quá trình tuyển dụng nhân lực 8
  1.2.1. Quá trình tuyển mộ nhân lực 8
  1.2.2. Quá trình tuyển chọn nhân lực 9
  1.3. Sự cần thiết phải cải tiến công tác tuyển dụng nhân lực tại Trung tâm Dịch vụ Giá trị Gia tăng VDC Online. 14
  CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI TRUNG TÂM DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VDC ONLINE 15
  2.1. Quá trình hình thành phát triển và đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của Trung tâm 15
  2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 15
  2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh 16
  2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy. 17
  2.1.3.1. Các mối quan hệ trong tổ chức của Trung tâm: 17
  2.1.3.2. Chức năng nhiệm vụ các Phòng ban 19
  2.1.3.3. Tổ chức bộ máy trong mỗi phòng ban thuộc Trung tâm: 23
  2.1.4. Đặc điểm nguồn nhân lực (cơ cấu lao động) trong Trung tâm: 23
  2.1.4.1. Số lượng lao động của Trung tâm qua các năm 23
  2.1.4.2. Cơ cấu lao động theo loại công việc đang làm 24
  2.1.4.3. Cơ cấu theo loại hợp đồng 24
  2.1.4.4. Phân tích về tình hình lao động tại Trung tâm tính đến ngày 25/04/2012 năm 2012 25
  2.1.5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Trung tâm trong những năm gần đây 28
  2.1.6. Đối thủ cạnh tranh 31
  2.2. Chính sách Nhân sự liên quan tới công tác tuyển dụng nhân lực tại Trung tâm Dịch vụ Giá trị Gia tăng VDC Online 32
  2.2.1. Công tác Tuyển dụng Nhân sự 32
  2.2.2. Phân loại hợp đồng 33
  2.2.2.1. Hợp đồng thử việc: 33
  2.2.2.2. Hợp đồng lao động sau thời gian thử việc: 33
  2.2.3 Phân công, Bố trí và Điều động Lao động 33
  2.2.4. Đánh giá kêt quả thực hiện Công việc (Theo Quy chế Đánh giá và sử dụng lao động của Trung tâm): 33
  2.2.4.1. Mô tả công việc: 33
  2.2.4.2. Mục tiêu nhiệm vụ: 34
  2.2.4.3. Kỳ đánh giá: 34
  2.2.4.4. Đánh giá mức độ hoàn thành công việc: 34
  2.3. Đánh giá thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại Trung tâm Dịch Vụ Giá trị Gia tăng VDC Online 34
  2.3.1. Quan điểm của Lãnh đạo Trung tâm về tầm quan trọng của công tác Tuyển dụng nhân lực 34
  2.3.2. Vai trò của phòng Tổ chức Hành chính trong công tác tuyển dụng nhân lực. 35
  2.3.2.1. Chức năng nhiệm vụ của Phòng Tổ chức Hành chính: 35
  2.3.2.2. Phân công công việc trong Phòng Tổ chức Hành chính. 39
  2.3.3. Đánh giá thực trạng về công tác tuyển dụng nhân lực tại Trung tâm 42
  2.3.3.1. Thực trạng về xác định nhu cầu tuyển dụng nhân lực tại Trung tâm 43
  2.3.3.2. Thực trạng công tác tuyển mộ nhân lực tại Trung tâm 45
  2.3.3.3. Thực trạng công tác tuyển chọn nhân lực tại Trung tâm 49
  2.3.3.4. Các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động tuyển dụng của Trung tâm 59
  2.3.3.5. Đánh giá những ưu điểm và hạn chế của công tác tuyển dụng nhân lực tại Trung tâm. 60
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI TRUNG TÂM DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VDC ONLINE 63
  3.1. Phương hướng phát triển của Trung tâm trong thời gian tới 63
  3.1.1. Phương hướng phát triển sản xuất kinh doanh trong thời gian tới 63
  3.1.2. Phương hướng phát triển nguồn nhân lực 63
  3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác Tuyển dụng nhân lực tại Trung tâm 64
  3.2.1. Hoàn thiện công tác Tuyển mộ 64
  3.2.2. Hoàn thiện hoạt động Tuyển chọn 66
  3.2.3. Xây dựng cơ sở dữ liệu tuyển dụng nhân lực chuyên nghiệp 68
  3.2.4. Kết hợp công tác Tuyển dụng và Đào tạo nhân lực 69
  KẾT LUẬN 70
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 71


  LỜI NÓI ĐẦU
  1) Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu.
  Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, để một tổ chức có thể phát triển tốt và bền vững ngoài những yếu tố về vốn, khoa học công nghệ…thì có lẽ chiếm vị trí cao nhất vẫn là nguồn lực con người. Nếu không có con người thì tất cả các nguồn lực khác đều khó phát huy được tác dụng. Vì vậy quản trị nhân sự thực sự là nhân tố quyết định đến sự tồn tại và thành công của tổ chức. Nhận thức được vấn đề đó, ngày nay các tổ chức ngày càng quan tâm đến hoạt động này.
  Tuyển dụng nhân lực là một hoạt động quan trọng của quản trị nhân lực, nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực và tìm kiếm người tài cho doanh nghiệp. Trong môi trường cạnh tranh và có nhiều biến đổi như hiện nay, việc tìm kiếm được những nhân tài có thể đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp là điều không dễ. Hơn nữa, đối với Trung tâm Dịch vụ Giá trị Gia tăng thuộc Công ty Điện toán và Truyền số liệu VDC có mục tiêu không ngừng phát triển sản xuất kinh doanh nên nhu cầu về chất lượng nhân lực càng lớn, làm tốt công tác Tuyển dụng nhân lực có vai trò to lớn trong việc nâng cao vị thế của Trung tâm và toàn Công ty.
  Qua quá trình thực tập tại Trung tâm, tìm hiểu, phân tích, đánh giá về công tác tuyển dụng nhân lực cùng với những hiểu biết của bản thân mình về công tác này, em nhận thấy công tác tuyển dụng nhân lực ở đây đã được những người có trách nhiệm quan tâm, bên cạnh những ưu điểm đã có thì công tác tuyển dụng nhân lực tại Trung tâm vẫn còn một số khó khăn, hạn chế ảnh hưởng đến hiệu quả công tác tuyển dụng. Em chọn đề tài “Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Trung tâm Dịch vụ Giá trị Giá tăng (VDC Online), thuộc Công ty Điện toán và Truyền số liệu VDC” để đánh giá một cách rõ ràng, khách quan về thực trạng công tác tuyển dụng tại Trung tâm nhằm mục đích đưa ra các giải pháp để khắc phục những hạn chế và hoàn thiện công tác này.
  2) Mục đích nghiên cứu
  Chuyên đề đi sâu vào nghiên cứu thực trạng công tác tuyển dụng tại Trung tâm Dịch vụ giá trị Gia tăng (VDC Online)”. Trên cơ sở đó, em xin đưa ra một số đánh giá và các giải pháp, kiến nghị nhằm xây dựng chuẩn hóa quy trình tuyển dụng nhân lực. Từ đó nâng cao hiệu quả công tác này tại Trung tâm.
  3) Đối tuợng nghiên cứu
  Chuyên đề đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu thực trạng tuyển dụng nhân lực tại Trung tâm Dịch vụ Giá trị Giá tăng (VDC Online).
  4) Phương pháp nghiên cứu:
  Trong chuyên đề em đã sử dụng các tài liệu thu thập được từ công ty, dùng một số phương pháp nghiên cứu như: Phương pháp quan sát trực tiếp hoạt động tuyển dụng, phương pháp tổng hợp, phân tích thông tin về số liệu tuyển dụng, tình hình lao động và kết quản sản xuất kinh doanh.
  5) Kết cấu của chuyên đề:
  Ngoài phần mở đầu và kết luận thì chuyên đề gồm có 3 chương như sau
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP
  CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI TRUNG TÂM DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VDC ONLINE
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI TRUNG TÂM DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VDC ONLINE
  ...
  Kết luận
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search


 

LinkBacks (?)

 1. Ho
  Refback This thread
  12-11-2012, 09:30 PM

Similar Threads

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 05-20-2012, 07:22 PM
Find us on Google+