Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Apr 2012
  Bài viết
  160
  Tài liệu đã gửi
  138
  Tài liệu được mua
  336
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  32,331
  Tài khoản hiện có
  552 Xu

  Một số giải pháp nhằm cái tiến công tác tuyển dụng nhân lực tại Trung tâm Điện toán_ Truyền số liệu khu vực I

  LỜI MỞ ĐẦU

  1. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu
  Đối với mỗi một doanh nghiệp, nguồn nhân lực là nguồn lực quan trọng nhất. Do vậy, quản trị nhân lực cần được quan tâm và phát triển để dẫn đường cho doanh nghiệp khai thác các nguồn lực khác và tạo nên thắng lợi trong việc tạo ra sản phẩm dịch vụ, mở ra cánh cửa thành công cho doanh nghiệp.

  Tuyển dụng nhân lực là một hoạt động của quản trị nhân lực, nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực và tìm kiếm người tài cho doanh nghiệp. Trong môi trường cạnh tranh và có nhiều biến đổi như hiện nay, việc tìm kiếm được những nhân tài có thể đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp là điều không dễ. Hơn nữa, đối với Trung tâm Điện toán _ Truyền số liệu khu vực I với xu thế ngày càng phát triển, nên nhu cầu về chất lượng nhân lực càng lớn, hoạt động Tuyển dụng nhân lực sẽ có ảnh hưởng tới cả sự phát triển và bộ mặt toàn Trung tâm.

  Qua quá trình thực tập tại Trung tâm, tìm hiểu, phân tích, đánh giá về công tác tuyển dụng nhân lực cùng với những hiểu biết của bản thân mình về công tác này, em nhận thấy công tác này còn có một số hạn chế cần khắc phục. Do vậy, em chọn đề tài “ Một số giải pháp nhằm cái tiến công tác tuyển dụng nhân lực tại Trung tâm Điện toán_ Truyền số liệu khu vực I”.

  2. Mục tiêu nghiên cứu:
  Tìm hiểu thực tế công tác tuyển dụng tại Trung tâm.
  Tìm ra được những mặt mạnh và mặt yếu của công tác tuyển dụng để có những giải pháp phù hợp

  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
  Đối tượng nghiên cứu: Công tác tuyển dụng bao gồm
  o Quá trình tuyển mộ
  o Quá trình tuyển chọn
  Phạm vi nghiên cứu: Trung tâm Điện toán truyền số liệu

  4. Phương pháp nghiên cứu:
  o Tổng hợp, thông kê
  o Phân tích, đánh giá công tác tuyển dụng nhân lực VDC1

  5. Kết cấu đề tài
  Bao gồm 3 phần:
  Phần I: Cơ sở lý luận của công tác tuyển dụng nhân lực
  Phần II: Phân tích thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại Trung tâm Điện toán _ Truyến số liệu ku vực I
  Phần III: Giải pháp nhằm cải tiến công tác tuyển dụng nhân lực tại Trung tâm Điện toán- Truyền số liệu khu vực I

  MỤC LỤC

  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  DANH MỤC SƠ ĐỒ
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC 3
  TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC 3
  1.1.Khái niệm, vai trò và quá trình của công tác tuyển dụng nhân lực: 3
  1.1.1. Khái niệm 3
  1.1.2. Vai trò và yêu cầu của công tác tuyển dụng nhân lực: 3
  1.1.3 Quá trình tuyển dụng: 4
  1.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác tuyển dụng 9
  1.2.1 Nhân tố thuộc về tổ chức: 9
  1.2.2. Nhân tố thuộc về môi trường bên ngoài: 9
  1.3. Sự cần thiết phải cải tiến công tác tuyển dụng nhân lực tại Trung tâm điện toán _Truyền số liệu khu vực I: 10
  CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI TRUNG TÂM ĐIỆN TOÁN _ TRUYẾN
  SỐ LIỆU KHU VỰC I 12
  2.1 Quá trình hình thành phát triển và các đặc điểm ảnh của Trung tâm ảnh huởng tới công tác tuyển dụng nhân lực của VDC1: 12
  2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 12
  2.1.2 Môi trường kinh doanh 16
  2.1.3 Nguồn nhân lực 23
  2.2 Các hoạt động quản trị nhân lực liên quan tới công tác tuyển dụng 28
  2.2.1 Phân tích công việc: 28
  2.2.2 Đánh giá kết quả thử việc: 29
  2.2.3 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: 30
  2.2 Phân tích thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại Trung tâm Điện toán_ Truyền số liệu khu vực I 32
  2.3.1 Chức năng, nhiệm vụ của bộ phận làm công tác tuyển dụng 32
  2.3.2 Quá trình tuyển dụng: 39
  2.3.3 Đánh giá chất lượng lao động tuyển dụng tại đơn vị: 49
  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM CẢI TIẾN CÔNG TÁC
  TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI TRUNG TÂM
  ĐIỆN TOÁN- TRUYỀN SỐ LIỆU KHU VỰC I 56
  3.1 Phương hướng phát triển của VDC1 trong thời gian tới: 56
  3.1.1 Phương hướng phát triển chung của VDC1 trong thời gian tới 56
  3.1.2 Phương hướng phát triển nguồn nhân lực vào năm 2009 60
  3.2 Một số giải pháp nhằm cải tiến công tác tuyển dụng nhân lực tại VDC1 61
  3.2.1 Giải pháp 1: Xây dựng phần mềm mới 62
  3.2.2 Giải pháp 2: Cải tiến quy trình tuyển dụng 66
  3.2.3 Giải pháp 3: Tăng nguồn tuyển mộ 70
  3.2.4 Giải pháp 4: Kết hợp tuyển dụng và đào tạo một cách hợp lý 73
  KẾT LUẬN 75
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 76
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 

LinkBacks (?)

 1. 12-21-2012, 12:54 AM
 2. 12-12-2012, 06:23 PM

Find us on Google+