Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Apr 2012
  Bài viết
  160
  Tài liệu đã gửi
  138
  Tài liệu được mua
  336
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  32,331
  Tài khoản hiện có
  552 Xu

  Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của Công ty Kinh Doanh Nhà Số 3

  LờI Mở ĐầU

  Khi bước vào nền kinh tế chuyển đổi từ kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lí của nhà nước thì mọi tổ chức ,thành phần kinh tế đều phải tự chủ trong hoạt động kinh doanh của mình ,không còn cơ chế bao cấp “ xin cho “.Thêm vào đó là nền kinh tế Việt Nam đang từng bước ổn định để hoà nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới, đặc biệt là sự ra nhập AFTA tiến tới cắt giảm thuế trong quan hệ buôn bán giữa các nước trong khối .Để có thể tồn tại và phát triển trong điều kiện cạnh tranh gay gắt đó ,đòi hỏi các doanh nghiệp luôn luôn phải tự đổi mới để phù hợp ,thích nghi trong môi trường thay đổi .Một trong những điều cần thay đổi đó là sự sắp xếp lại bộ máy quản trị trong tổ chức .Bởi lẽ bộ máy quản trị là bộ phận quan trọng để điều hành sản xuất kinh doanh có hiểu quả .Hoàn thiện bộ máy quản trị trong doanh nghiệp là nhằm hoàn thiện quá trình sản xuất kinh doanh với hiệu quả cao ,sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả các yếu tố cấu thành sản xuất .Đồng thời tạo ra bộ máy gọn nhẹ ,linh hoạt năng động ,luôn có những bước đi đúng đắn trong từng giai đoạn theo định hướng phát triển của Công ty.

  Sau thời gian nghiên cứu học tập ,trang bị kiến thức tại trường và qua thời gian thực tập tại công ty kinh Doanh Nhà Số 3 em đã chọn đề tài : "Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của Công ty Kinh Doanh Nhà Số 3" để viết chuyên đề tốt nghiệp .

  Trên cơ sở tình hình thực tế của bộ máy quản trị của công ty Kinh Doanh Nhà Số 3 cùng với quá trình khảo sát ,thống kê ,phân tích số liệu, đã đi vào nghiên cứu những vấn đề còn tồn tại của bộ máy quản trị của công ty Kinh Doanh Nhà Số 3 nhằm góp phần vào việc giải quyết ,tháo gỡ những vướng mắc trong bộ máy quản trị của công ty Kinh Doanh Nhà Số 3.

  Nội dung của chuyên đề thực tập gồm 3 chương :
  Chương I:Tổng quan về công ty Kinh Doanh Nhà số 3.
  Chương II :Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của công ty Kinh Doanh Nhà Số 3.
  Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của Công ty Kinh Doanh Nhà Số 3.

  mục lục

  LờI Mở ĐầU 1
  CHƯƠNG I : TổNG QUAN Về CÔNG TY KINH DOANH NHà Số 3 3
  1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY KINH DOANH NHÀ SỐ 3 3
  1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty : 3
  1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty Kinh doanh nhà số 3 4
  1.2.1 Chức năng 4
  1.2.2 Công ty có các nhiệm vụ cơ bản sau 5
  2. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY. 5
  2.1. Đặc điểm về vốn, tài sản, trang thiết bị: 13
  2.2. Đặc điểm sản phẩm và thị trường, các đối thủ cạnh tranh, khách hàng: 14
  2.3.Đặc điêm về lao động và tiền lương 18
  3. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHÀ Ở CỦA CÔNG TY 19
  3.1. Hoạt động cho thuê nhà tại Công ty. 19
  3.2. Hoạt động bán nhà theo nghị định 61/NĐ-CP. 19
  3.3. Hoạt động xây dựng và tư vấn dịch vụ 19
  Chương II Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của công ty kinh doanh nhà số 3 19
  1.SỰ PHÂN CHIA CÁC CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ HIỆN NAY CỦA CÔNG TY 19
  2.CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY KINH DOANH NHÀ SỐ 3. 19
  2.1.Cơ cấu tổ chức sản xuất 19
  2.1.1. bộ phận sản xuất 19
  2.1.2.Các bộ phận phục vụ sản xuất 19
  2.2. Phân tích bộ máy quản trị của công ty 2.2.1. 19
  3. PHÂN CẤP, PHÂN QUYỀN, ỦY QUYỀN TRONG BỘ MÁY QUẢN TRỊ. 19
  3.1. Phân cấp trong bộ máy quản trị. 19
  3.2. Phân quyền trong bộ máy quản trị. 19
  3.3. ủy quyền trong bộ máy quản trị. 19
  4. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY KINH DOANH NHÀ SỐ 3 19
  4.1. Những thành quả. 19
  4.2. Một số tồn tại. 19
  4.3. Những nguyên nhân của tồn tại trên. 19
  Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của công ty KINH DOANH NHà Số 3. 19
  1. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI. 19
  1.1. Mục tiêu. 19
  1.2. Phương hướng phát triển trong giai đoạn tới. 19
  2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY. 19
  2.1. Sắp xếp và phân công lại nhiệm vụ của một số phòng ban. 19
  2.1.1. Cơ sở đề ra biện pháp. 19
  2.1.2. Phương thức tiến hành 19
  2.2. Hoàn thiện chế độ phân quyền, uỷ quyền và quy định lại chức năng, nhiệm vụ của giám đốc và các phó giám đốc. 19
  2.2.1. Cơ sở lý luận 19
  2.2.2. Cơ sở thực tiễn 19
  2.2.3. Phương thức tiến hành 19
  2.3. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ quản trị và của công nhân trong công ty. 19
  2.3.1. Cơ sở đề ra giải pháp 19
  2.3.2. Nội dung của giải pháp 19
  2.4. Tăng cường máy móc, thiết bị cho các phòng ban chức năng trong công ty. 19
  2.4.1. Cơ sở lý luận: 19
  2.4.2. Phương thức tiến hành 19
  2.5. Xây dựng một văn bản cụ thể quy định tiêu chuẩn của cán bộ quản trị các cấp 19
  Kết luận 19
  Tài liệu tham khảo 19
  mục lục 19
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 

LinkBacks (?)

 1. 12-07-2012, 03:16 PM

Find us on Google+