Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Mar 2012
  Bài viết
  290
  Tài liệu đã gửi
  288
  Tài liệu được mua
  972
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  32,019
  Tài khoản hiện có
  413 Xu

  Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty xăng dầu nghệ tĩnh

  LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
  Để cho doanh nghiệp hoạt động đem lại hiệu quả cao thì mối quan tâm hàng đầu đó là cơ cấu tổ chức họạt động và điều hành của doanh nghiệp. Cơ cấu tổ chức là một trong những yếu tố không thể thiếu được trong việc hình thành nên bộ máy doanh nghiệp.Vì vậy,hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý của doanh nghiệp luôn là một công việc thường xuyên và hết sức quan trọng cho mỗi tổ chức doanh nghiệp nếu doanh nghiệp muốn hoạt động đem lại hiệu quả. Trong cơ chế thị trường hiện nay đòi hỏi bất kỳ một tổ chức nào cũng phải năng động đẻ nắm bắt kịp thời với những sự thay đổi vàphát triển của thị trường.Mỗi một doanh nghiệp là một tổ chức trong một hệ thống kinh tế có chứa đựng nhiều bộ phận với nhiều hoạt động khác nhau. Để đảm bảo cho mục tiêu chung củ doanh nghiệp thì mỗi bộ phận phải được tổ chức linh hoạt , năng động , có hiệu quả.Sự phối các hoạt động của các bộ phận nhằm thực hiện mục tiêu chung của doanh nghiệp và các hoạt động này được đặt dưới sự kiểm soát của bộ máy tổ chức quản lý trong doanh nghiệp.

  Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý có vai trò quan trọng ,có ảnh hưởng to lớnđến hoạt đọng kinh doanh của doanh nghiệp.Bộ máy này có tính ổn định cao không dễ thay đổi dễ dàng thường xuyên được .Nhưng để cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có hiệu quả thì buộc ta phải thường xuyên được .Nhưng đẻ cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có hiệu quả thì buộc ta phải thươong xuyên kiện toàn ,thay đổi cách quản lý để phù hợp với thực tiễn của công ty.Việc hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý trong doanh nghiệp là nhằm hoàn thiện quá trình sản xuất kinh doanh ví hiệu quả cao, đồng thời tạo ra bộ máy gọn nhẹ, linh hoạt,năng động và luôn có nhưng bước đi đúng đắn trong từng giai đoạn theo định hướng của tổ chức doanh nghiệp.

  Công ty xăng dầu nghệ tĩnh là công ty trực thuộc tổng công ty xăng dầu việt nam,là một doanh nghiệp nhà nước có lịch sử hoạt động lâu đời,vì vậy cơ cấu bộ máy quản lý của công ty chưa thực sự được hoàn thiện để phù hợp vơi cơ chế thị trường.Vì vậy bản than công ty cần có các biện pháp dể hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý nhằm phù hợp với sự phát triển của thi trường,nâng cao năng lực cạnh hoạt động , khả năng cạnh tranhcủa mình trên thị trường , vì cơ cấu tổ chức có hoạt đông có hiệu quả thì công ty có thể vưng mạnh được.
  Qua thời gian thực tập và tìm hiểu thưc tế tại công ty,từ thực trạng cơ cấu bộ máy quản lý hiện nay,dể góp phần cải thiện cơ cấu tổ chức nên em di sâu tập trung nghiên cứu đề tài:’’HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY XĂ NG DẦU NGHỆ TĨNH’’

  Em xin chân thành cảm ơn TS.Võ Nhất Trí đã hướng dẫn cho em hoàn thành bài viết này. Do thời gian thực tập tại Công ty không nhiều và trình độ nhận thức của bản thân có hạn nên không thể trách khỏi được những hạn chế và sai sót, em rất mong nhận được sự chỉ bảo hướng dẫn của các thầy, cô giáo, các độc giả và các bác, các cô, các chú CBCNV trong ‘’CÔNG TY XĂ NG DẦU NGHỆ TĨNH’’ để bài viết của em ngày càng được hoàn thiện hơn.

  Phạm vi nghiên cứu của đề tài này là cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty xăng dầu nghệ tĩnh,cụ thể là các phòng ban, chức năng ,các vị trí cán bộ quản lý ,tổ chức các bộ phận…của công ty

  Đề tài được nghiên cứu và sử dụng số liệu sơ cấp ,thứ cấp của công ty qua các năm và qua tài liệu của các phòng ban.Sử dụng phương pháp thống kê phân tích , đánh giá , tổng hợp từ đó đưa ra các nhận định và kết luận
  Bố cục chuyên đề gồm có 3 phần:
  Phần1: Lí luận chung về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý
  Phần 2: Phân tích thực trạng cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty xăng dầu nghệ tĩnh
  Phần 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản ly tại công ty xăng dầu nghệ tĩnh.


  MỤC LỤC
  Chương I: NHỮNG CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY QUẢN LÍ 4
  1. Một số khái niệm có liên quan 4
  1.1. Quản lý 4
  1.2. Tổ chức 4
  1.3. Cơ cấu tổ chức 4
  1.4. Bộ máy quản lý 5
  1.5. Quản lí tổ chức 5
  1.6. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 5
  2. Các thuộc tính, mô hình, quyền hạn của cơ cấu tổ chức 6
  2.1. Các thuộc tính cơ bản của cơ cấu tổ chức 6
  2.1.1 Chuyên môn hoá công việc 6
  2.1.2 Bộ phận hoá 7
  2.2. Cấp quản lí, tầm quản lí và các mô hình cơ cấu tổ chức 14
  2.2.1. Cấp quản lí và tầm quản lí 14
  2.2.2. Các mô hình cơ cấu tổ chức 15
  2.3. Yêu cầu khi xây dựng cơ cấu tổ chức 19
  2.3.1.Tính thống nhất về mục tiêu 19
  2.3.2. Tính hiệu quả 19
  2.3.3.Tính linh hoạt 19
  2.3.4. Tính tối ưu 19
  2.3.5. Tính tin cậy 19
  2.4. Những nguyên tức xác định Cơ cấu tổ chức 20
  2.4.1. Nguyên tắc xác định theo chức năng: 20
  2.4.2. Nguyên tăc giao quyền theo kết quả mong muốn 20
  2.4.3. Nguyên tắc bậc thang 20
  2.4.4. Nguyên tắc thống nhất mệnh lệnh 20
  2.4.5. Nguyễn tắc quyền hạn theo cấp bậc 21
  2.4.6. Nguyên tắc tương xứng giữa quyền hạn và trách nhiệm 21
  2.4.7. Nguyên tắc quản lí sự thay đổi 21
  2.4.8. Nguyên tắc cân bằng 21
  2.5. Các yếu ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức 22
  2.5.1. Yếu tố chủ quan 22
  2.5.2. Những yếu tố khách quan 23
  2.6. Sự cần thiết phải hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 24
  2.6.1. Tầm quan trọng của cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 24
  2.6.2. Tính tất yếu phải hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 25
  2.7 Tiêu chuẩn để đánh giá cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 26
  Chương II: THỰC TRẠNG CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU NGHỆ TĨNH 27
  1. Lịch sử hình thành công ty xăng dầu nghệ t ĩnh: 27
  1.1Tên công ty: 27
  1.2 Thành lập: 27
  2. Đặc điểm 27
  2.1 Đặc diểm sản xuất kinh doanh của công ty: 27
  2.2 Sản phẩm hàng hoá: 28
  2.3.Quy mô hoạt động của công ty 28
  2.4 Quy mô tài sản của công ty 28
  2.5. Quy mô lao động của công ty : 29
  2.6. Kết quả sản xuấtkinh doanh 30
  3. Thực trạng Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lí tại cô ng ty XĂNG DẦU NGHỆ TĨNH 31
  3.1 Bộ máy quản lý của công ty: 31
  3.1.1 Sơ đồ bộ máy quản lý 31
  3.2 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng 33
  3.2.1. Giám đốc 33
  3.2.2. Các Phó Giám đốc 34
  3.2.3.Phòng hành chính - Tổng hợp 34
  3.2.4. Phòng Tài chính - kế toán: 36
  3.2.5. Phòng tổ chức lao động 38
  3.2.6.Phòng vật tư - kho- bến bãi: 40
  3.2.7. Đội lái xe 41
  4. Đánh giá tình hình cơ cấu tổ chức bộ máy quản lí tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải 41
  4.1 Ưu điểm 41
  4.2. Nhược điểm 42
  4.3 Những nguyên nhân tồn tại những yếu điểm của cơ cấu tổ chức 44
  4.3.1. Sự chuyên môn hóa chưa cao giữa các cấp 44
  4.3.2. Bộ máy quản lí còn cồng kềnh 44
  4.3.3. Đội ngũ cán bộ quản lí trình độ chưa cao. 45
  4.3.4. Hệ thống kiểm soát nội bộ chưa thực sự đem lại hiệu quả 45
  4.3.5. Tạo động lực cho người lao động chưa được chú trọng 45
  Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN BỘ MÁY QUẢN LÍ TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU NGHỆ TĨNH 47
  1. Mục đích và phương pháp của việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức 47
  1.1. Mục đích của việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức 47
  2. Các biện pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức tại công ty xăng dầu nghệ tĩnh 49
  2.1. Phân cấp quản lý để phù hợp với nền kinh tế thị trường luôn luôn biến động. 49
  2.2. Chuyên môn hóa sâu các bộ phận 50
  2.3. Giải quyết, sắp xếp, bố trí lại lao đông dôi dư 51
  2.4. Định hướng đào tạo và phát triển 52
  2.5. Quan tâm, chú trọng hơn với người lao động 53
  2.6. Cần có chính sách tuyển dụng lao động mới 54
  2.7.Tạo động lực về vật chất và tinh thần cho nhân viên trong Công ty 54
  2.8. Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ trong tổ chức 56
  KẾT LUẬN 58
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 59
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 

LinkBacks (?)

 1. Ho
  Refback This thread
  12-03-2012, 10:50 AM

Find us on Google+