Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Quản lý

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  546
  Tài liệu đã gửi
  541
  Tài liệu được mua
  4,955
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  32,002
  Tài khoản hiện có
  15,290 Xu

  Phân tích công việc tại Công ty Cổ Phần Cao su AVI – thực trạng và giải pháp

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN 1
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 2
  DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ 3
  LỜI MỞ ĐẦU 4

  Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC 6
  I. Nội dung của Phân Tích Công Việc 6
  1. Một số khái niệm 6
  1.1. Nhiệm vụ 6
  1.2. Vị trí 6
  1.3. Công việc 6
  1.4. Nghề 6
  1.5. Phân tích công việc - công cụ của quản lý nguồn nhân lực. 6
  1.6 Thiết kế công việc 7
  2. Các phương pháp thu thập thông tin phân tích công việc 7
  2.1. Phương pháp quan sát 7
  2.2. Ghi chép các sự kiện quan trọng 8
  2.3 Nhật ký công việc 8
  2.4. Phương pháp phỏng vấn 9
  2.5. Sử dụng các Bảng hỏi được thiết kế sẵn( phiếu điều tra) 9
  2.6. Hội thảo chuyên gia. 9
  3. Các bước tiến hành phân tích công việc 10
  3.1. Bước 1: Xác định các công việc cần phân tích 10
  3.2. Bước 2: Lựa chọn các phương pháp thu thập thông tin. 11
  3.3.Bước 3: Tiến hành thu thập thông tin. 11
  3.4. Bước 4: Xây dựng các kết quả của Phân tích công việc và ứng
  dụng vào hoạt động quản trị nhân lực 13
  4. Các kết quả của Phân tích công việc 13
  4.1 Bản mô tả công việc 13
  4.1.1. Khái niệm 13
  4.1.2. Nội dung 14
  4.2. Bản tiêu chuẩn công việc 15
  4.2.1. Khái niệm 15
  4.2.2. Nội dung 15
  4.3. Bản yêu cầu của công việc đối với người thực hiện 16
  4.3.1. Khái niệm 16
  4.3.2. Nội dung 16
  II. Ứng dụng của Phân tích công việc với hoạt động quản trị nhân sự 17
  1. PTCV giúp cho việc lập kế hoạch nguồn nhân lực. 17
  2. Tuyển mộ 18
  3. Tuyển chọn 18
  4. Biên chế nhân lực 18
  5. ĐGTHCV 19
  6. Thù lao 19
  7. Đào tạo nguồn nhân lực 20
  8. PTCV giúp cải tiến, hoàn thiện công tác vệ sinh - an toàn lao động, Quan hệ lao dộng 20
  III. Sự cần thiết của phân tích công việc 21
  1. Đối với 1 tổ chức 21
  2. Đối với Công ty Cổ Phần Cao su AVI 22

  Chương II: ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CP CAO SU AVI 24
  I. Giới thiệu chung về công ty cổ phần cao su AVI 24
  1.Quá trình hình thành và phát triển công ty Cổ Phần cao su AVi 24
  2 Cơ cầu tổ chức bộ máy của Công ty Cổ phần cao su AVi 25
  2.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức 25
  3. Đặc điểm cơ cấu lao động của Công ty Cổ phần cao su AVI 27
  3.1 Cơ cấu lao động theo nhóm chức năng hoạt dộng sản xuất kinh
  doanh của Công ty Cổ phần cao su AVI 27
  3.2 Cơ cấu lao động theo trình độ chuyên môn đào tạo 29
  4. Đặc điểm sản phẩm, quy trình Công nghệ của Công ty Cổ phần cao su AVI 30
  4.1 Sản phẩm 30
  4.2 Quy trình Công nghệ 31
  5. Kết quả hoạt động SX- kinh doanh của C Ty Cổ phần cao su AVI 33
  5.1 Sản lượng sản phẩm 33
  5.2 Doanh thu - Lợi nhuận 34
  5.3 Thu nhập bình quân của người lao động trong Công ty Cổ phần
  cao su AVI 35
  II. Phân tích quá trình phân tích công việc tại công ty cổ phần cao su AVI 36
  1.Quá trình Phân tích công việc tại Công ty Cổ Phần Cao su AVI 36
  1.1 Quan điểm, nhận thức của Ban lãnh đạo Công ty Cổ Phần Cao su
  AVI về PTCV 36
  1.2. Trình tự tiến hành PTCV 37
  1.2.1 Bước1: Lựa chọn các công việc cần phân tích 37
  1.2. 2. Bước 2: Lựa chọn các phương pháp thu thập thông tin 38
  1.2.3 Bước 3: Thu thập thông tin 41
  1.2.4. Xử lý các thông tin thu thập được 41
  2. Kết quả của PTCV và ứng dụng trong hoạt động quản trị nhân sự tại Công ty Cổ Phần Cao su AVI 42
  2.1. Kết quả của PTCV 42
  2.2. Một số hoạt động ứng dụng kết quả của phân tích công việc 45
  2.2.1 Kế hoạch hóa nguồn nhân lực 45
  22.2.Công tác tuyển dụng 46
  2.2.3 Công tác đào tạo 48
  2.2.4 Công tác đánh giá thực hiện công việc 49
  2.2.5. Công tác thù lao lao động 50
  2.2.6 Quan hệ lao động 51
  2.2.7 Hoạt động lưu trữ, quản lý hồ sơ 51

  Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU AVI 52
  I. Phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới 52
  II. Quan điểm cải tiến công tác phân tích công việc tại Công ty Cổ Phần Cao su AVI 52
  III. Các giải pháp hoàn thiện hệ thống PTCV tại công ty cổ phần cao su AVI 54
  IV. Ứng dụng các văn bản PTCV vào hoạt động quản lý nhân sự tại công ty 71
  V. Một số kiến nghị 75
  KẾT LUẬN 78

  LỜI MỞ ĐẦU
  Trong thời kỳ hiện nay, khi Đất nước đang trong công cuộc đổi mới, với xu thế hội nhập quốc tế đã có rất nhiều các doanh nghiệp được thành lập. Để tồn tại và ngày càng phát triển trong môi trường cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường, mỗi Doanh nghiệp phải có chiến lược kinh doanh phát triển phù hợp và đặc biệt trong đó Quản trị nhân lực cần phải được quan tâm, bởi quản trị nhân lực sẽ tác động trực tiếp đến người lao động – Nguồn lực quạn trọng và không thể thiếu đối với bất kỳ một tổ chức nào. Để hoạt động quản trị nhân lực một cách khoa học và đạt hiệu quả cao thì phân tích công việc cần phải được quan tâm bởi PTCV là công cụ quan trọng của Quản trị nhân lực, sẽ giúp cho người quản lý có thể đưa ra các quyết định về nhân sự như: tuyển dụng, đào tạo, biên chế, thù lao lao động … một cách đúng đắn và hiệu quả nhất.

  Với tầm quan trọng của PTCV, trong quá trình thực tập tại Công ty Cổ Phần Cao su AVI. Bản thân tôi nhận thấy tại đây PTCV đã được thực hiện nhưng chưa thực sự được nghiên cứu và xây dựng theo một quy trình có căn cứ khoa học. Do vây PTCV chưa thực sự là công cụ hữu hiệu của Quản trị nhân lực tại Công ty. Để đáp ứng mục tiêu phát triển của Công ty Cổ Phần Cao su AVI phấn đấu trở thành 1 trong những Công ty Cao su hàng đầu cả nước thì việc hoàn thiện hoạt động PTCV là cần thiết. Vì lý do đó, tôi đã lựa chọn đề tài: “ Phân tích công việc tại Công ty Cổ Phần Cao su AVI – thực trạng và giải pháp” làm chuyên đề cho báo cáo thực tập của mình.
  Trong quá trình nghiên cứu tôi đã sử dụng phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp, bảng hỏi và phỏng vấn để tiến hành thu thập thông tin và xử lý số liệu phục vụ cho bài viết của mình.

  Chuyên đề thực tập của tôi bao gồm 3 nội dung chính như sau:
  - Chương 1: Cơ sở lý luận về Phân tích công việc
  - Chương 2: Đánh giá hoạt động phân tích công việc tai Công ty Cổ Phần Cao su AVI.
  - Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện Phân tích công việc tại Công ty Cổ Phần Cao su AVI.
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search


 

LinkBacks (?)

 1. Ph
  Refback This thread
  12-11-2012, 12:46 PM

Find us on Google+