Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Apr 2012
  Bài viết
  160
  Tài liệu đã gửi
  138
  Tài liệu được mua
  336
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  32,331
  Tài khoản hiện có
  552 Xu

  Một số giải pháp hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc trong Công ty cổ phần thiết bị Bưu điện

  MỤC LỤC
  Lời mở đầu…………………………………… ……………………………..3
  Chương I: Lý luận về đánh giá thực hiện công việc………………………….…6
  I. Bản chất của đánh giá thực hiện công việc………………………………6
  1. Khái niệm…………………………………… ……………………………………6
  2. Những nội dung cơ bản……………………………………… .…………………..6
  II. Một số phương pháp ĐGTHCV……………………………………. ……..7
  1. Phương pháp thang đo đồ họa……………………………………… ………..…7
  2. Phương pháp thang đo dựa trên hành vi……………………………………….8
  3. Các phương pháp so sánh……………………………………… ………………10
  4. Phương pháp quản lý bằng mục tiêu……………………………………… …..11
  5. Một số phương pháp khác……………………………………… ………………13
  III. Xây dựng hệ thống ĐGTHCV trong doanh nghiệp…………………..13
  1. Lựa chọn phương pháp đánh giá……………………………………… ……13
  2. Lựa chọn người đánh giá……………………………………… …………….13
  3. Chu kì đánh giá……………………………………… ………………………..14
  4. Đào tạo người đánh giá……………………………………… ………………14
  5. Phỏng vấn đánh giá……………………………………… ………………….14
  IV. Bộ phận chuyên trách với hoạt động ĐGTHCV………………………15
  1. Sự cần thiết ĐGTHCV trong doanh nghiệp…………………………………15
  2. Vai trò bộ phận chuyên trách…………………………………… …………16
  Chương II: Phân tích thực trạng công tác ĐGTHCV tại CTCP Thiết Bị Bưu Điện ………………………………………… …………………………………………1 7
  I. Vài nét chung……………………………………… ……………………….17
  1. Đặc điểm chung……………………………………… ………………………...17
  2. Đặc điểm hoạt động QTNL……………………………………… …………23
  II. Phân tích thực trạng côngtác ĐGTHCV………………………………28
  1. Tiêu chuẩn THCV……………………………………… ……………………28
  2. Phương pháp đánh giá……………………………………… ………………29
  3. Người đánh giá……………………………………… ……………………....34
  4. Chu kì đánh giá……………………………………… ……………………....35
  5. Đào tạo người đánh giá……………………………………… …………….36
  6. Phỏng vấn đánh giá……………………………………… ………………..…36
  7. Sử dụng thông tin đánh giá……………………………………… ………....37
  8. Vai trò của bộ phận nhân lực……………………………………… ………....42
  Chương III: Các biện pháp và kiến nghị…………………………………….. ..44
  I. Phương hướngphát triển của Công ty thời gian tới………………….44
  1. Phương hướng phát triển chung……………………………………… ……...44
  2. Phương hướng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh………………..44
  3. Phương hướng phát triển của phòng tổ chức……………………………….46
  II. Các biện pháp và kiến nghị…………………………………… ………47
  1. Các biện pháp cụ thể nhằm hoàn thiện công tác ĐGTHCV……………….47
  2. Kiến nghị với Công ty………………………………………… ………………..55
  Kết Luận…………………………………… ……………………………………..57

  LỜI MỞ ĐẦU

  Hoạt động đánh giá thực hiện công việc là một trong những hoạt động quản lý nhân sự không thể thiếu ở mỗi doanh nghiệp, cho dù là doanh nghiệp nhỏ hay các tập đoàn lớn. Mỗi Công ty lại có những cách đánh giá nhân viên của mình khác nhau, có thể là công khai, chính thức hoặc không chính thức. Nhưng nhìn chung các tổ chức muốn hoạt động hiệu quả thì đều phải xây dựng cho mình một hệ thống đánh giá thực hiện công việc thật chuẩn xác.

  Ở Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện, công tác này đang ngày càng được coi trọng. Kể từ khi Công ty chuyển từ cơ chế nhà nước sang thành công ty Cổ phần từ năm 2005, một vấn đề cơ bản đặt ra là cần đánh giá chính xác năng lực, khả năng làm việc của các nhân viên trong Công ty. Có vậy mới giúp cán bộ quản lý nắm được thực chất hiệu quả hoạt động quản lý nguồn nhân lực, và còn tác động trực tiếp đến ý thức của các nhân viên.

  Nhìn chung hệ thống đánh giá của Công ty tương đối phù hợp với tình hình hiện nay. Tất nhiên thêm vào đó vẫn cần có một số điểm phải hoàn thiện thêm, và với mong muốn tìm hiểu thêm về vấn đề, em xin lựa chọn đề tài Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện để đi sâu nghiên cứu, qua đó phần nào đưa ra được những giải pháp để khắc phục các hạn chế, giúp hoàn thiện hệ thống đánh giá, nâng cao hiệu quả công tác đánh giá tại Công ty.

  Với chuyên đề này, đối tượng nghiên cứu được chọn là hoạt động đánh giá thực hiện công việc tại Công ty cổ phần thiết bị bưu điện, phạm vi nghiên cứu là trong nội bộ Công ty, thực trạng của vấn đề trong giai đoạn 2006-2008 và phương hướng trong thời gian tới.

  Về bố cục, chuyên đề được chia làm ba chương như sau:
  Chương I: Lý luận về đánh giá thực hiện công việc
  Chương II: Phân tích thực trạng công tác đánh giá thực hiện công việc tại Công ty cổ phần thiết bị Bưu điện.
  Chương III: Một số giải pháp hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc trong Công ty cổ phần thiết bị Bưu điện.
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 
Find us on Google+