Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Apr 2012
  Bài viết
  160
  Tài liệu đã gửi
  138
  Tài liệu được mua
  336
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  32,331
  Tài khoản hiện có
  552 Xu

  Hoàn thiện công tác phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc nhằm nâng cao chất lượng quản lý nguồn nhân lực của công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ đô thị Việt Nam- VINASINCO

  MỤC LỤC
  Trang

  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
  LỜI CAM KẾT
  LỜI CẢM ƠN
  LỜI MỞ ĐẦU…………………………………… ………………………..1
  1 . Lý do chọn đề tài……………………………………… ……………………...1
  2 . Đối tượng và phạm vi nghiên cứu……………………………………… ….........1
  3 . Phương pháp nghiên cứu……………………………………… ………………...2
  4 . Kết cấu đề tài……………………………………… …………………….........2
  Chương 1 – Phân tích công việc, đánh giá thực hiện công việc nhằm
  chất lượng quản lý nguồn nhân lực……………………………………… ...3
  1.1 Vai trò của quản trị nhân lực trong một tổ chức………………………….....3
  1.1.1 Quản trị nhân lực……………………………………… …………………....3
  1.1.2 Các hoạt động của quản trị nhân lực……………………………………. .3
  1.1.3 Tầm quan trọng của quản trị nhân lực……………………………………... 4
  1.2 Phân tích công việc và lợi ích của phân tích công việc…………………........4
  1.2.1 Phân tích công việc…………………………………… …………............4
  1.2.2 Nội dung của phân tích công việc…………………………………… …..5
  1.2.3 Các bước tiến hành phân tích công việc………………………….............. ..6
  1.3 Hệ thống đánh giá thực hiện công việc…………………………………..... .....9
  1.3.1 Khái niệm…………………………………… …………………………...9
  1.3.2 Các yếu tố cơ bản của hệ thống đánh giá thực hiện công việc………........10
  1.3.3 Các bước thực hiện chương trình đánh giá thực hiện công việc…………..11
  1.3.3.1 Lựa chọn phương pháp đánh giá…………………………………….11
  1.3.3.2 Lựa chọn chu kỳ đánh giá……………………………………… ...12
  1.3.3.3 Lựa chọn và đào tạo người đánh giá………………………………..12
  1.3.3.4 Phỏng vấn đánh giá……………………………………… ……….13
  1.4 Tầm quan trọng của phân tích công việc và đánh giá thực hiện
  Công việc trong công tác quản trị nhân lực…………………………...………..1 3
  1.4.1 Mối quan hệ của phân tích công việc và đánh giá thực hiện
  công việc…………………………………… …………………………...………13
  1.4.2 Với công tác kế hoạch hoá nhân lực…………………………………...… ..14
  1.4.3 Với công tác tuyển dụng, bố trí nhân sự…………………………….……..14
  1.4.4 Với đào tạo và phát triển người lao động…………………………….........1 5
  1.4.5 Với thù lao lao động…………………………………… ………….........16
  1.4.6 Với quan hệ lao động…………………………………… ……………...16
  Chương 2- Thực trạng phân tích công việc và đánh giá thực hiện công
  việc tại công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Việt Nam……….......18
  2.1 Tổng quan về công ty VINASINCO………………………………… …....18
  2.1.1 Thông tin chung về công ty………………………………………… ……...18
  2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển công ty………………………………....18
  2.1.3 Đặc điểm sản phẩm và dịch vụ của công ty…………………………..........19
  2.1.4 Bộ máy tổ chức của công ty………………………………………… ……..20
  2.1.4.1 sơ đồ tổ chức…………………………………… …………………21
  2.1.4.2 Chức năng các bộ phận…………………………………… ……….22
  2.1.5 Đặc điểm công nghệ, quy trình sản xuất của công ty……………………...25
  2.1.5.1 Đặc điểm công nghệ của công ty…………………………………….25
  2.1.5.2 Quy trình giải quyết sự cố kỹ thuật…………………………………..26
  2.1.6 Tình hình hoạt động,sản xuất kinh doanh của công ty……………………..27
  2.1.6.1 Đặc điểm khách hàng và thị trường hoạt động……………................27
  2.1.6.2 tình hình hoạt động của công ty……………………………………...27
  2.1.7 Cơ cấu lao động của đội ngũ lao động công ty VINASINCO……………..28
  2.2 Thực trạng phân tích công việc tại công ty VINASINCO……………..…...31
  2.3 Thực trạng đánh giá thực hiện công việc tại công ty VINASINCO…….....35
  2.4 Ảnh hưởng của công tác phân tích công việc và đánh giá thực
  hiện công việc đến các hoạt động quản lý nguồn nhân lực tại công
  ty VINASINCO………………………………… ……………………………...39
  2.4.1 Với thực trạng công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực…………………...39
  2.4.2 Với thực trạng công tác tuyển dụng, bố trí nhân sự………………………40
  2.4.3 Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực……….……….41
  2.4.4 Với công tác thù lao lao động……………………………………. ……….42
  2.4.5 Thực trạng quan hệ lao động tại công ty VINASINCO………….………..43
  Chương 3- Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý nguồn
  Nhân lực bằng công tác phân tích công việc và đánh giá thực hiện
  Công việc ở công ty VINASINCO………………………………..… ……..45
  3.1 Những đổi mới và hướng phát triển của công ty trong tương lai………….45
  3.1.1 Hướng phát triển của công ty……………………………………..… …45
  3.1.2 Các mặt ồn tại trong công ty……………………………………..… …45
  3.1.3 Phương hướng khắc phục…………………………………… ..………..46
  3.2 Giải pháp về xây dựng chương trình phân tích công việc…………..….….46
  3.3 Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc…………………...…......57
  3.4 Các giải pháp nhằm thực hiện, quản lý, duy trì chương trình phân
  Tích công việc và đánh giá thực hiện công việc ………………………………..62
  3.5 Sử dụng kết quả phân tích công việc và đánh giá thực hiện công
  việc vào nâng cao chất lượng quản lý nguồn nhân lực tại công ty
  VINASINCO………………………………… ………………………………....63
  3.5.1 Với công tác tuyển dụng và bố trí nhân sự………………………..…….....63
  3.5.2 Với công tác đào tạo và phát triển người lao động………………...………63
  3.5.3 Với thù lao lao động…………………………………… ……..………...64
  3.5.4 Với quan hệ lao động…………………………………… ..…………….65
  KẾT LUẬN…………………………………… ………..………………..66
  PHỤ LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Trước kia các doanh nghiệp hoạt động theo sự bao cấp của nhà nước và đến nay đất nước đã mở cửa cùng với việc các doanh nghiệp phải tự đứng trên đôi chân của
  mình. Để tồn tại và phát triển, họ phải tìm ra con đường cho doanh nghiệp mình đi. Nhưng chắc chắn rằng khi doanh nghiệp có một đội ngũ nhân viên tài giỏi, biết sử dụng, giữ gìn và phát huy họ thì họ sẽ là nền tảng giúp doanh nghiệp phát triển và đi lên. Muốn vậy các doanh nghiệp phải biết quản lý nguồn lao động của mình tức là sử dụng có chất lượng, hiệu quả nguồn nhân lực đó. Hiện nay các doanh nghiệp cũng nghiên cứu và tìm cách sử dụng hiệu quả nguồn lực này thông qua việc sử dụng các công cụ quản trị nhân lực. Phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc chính là hai công cụ cơ bản và quan trọng nhất giúp ích cho việc quản lý và sử dụng có chất lượng nhân lực, củng cố các hoạt động nhân lực khác.

  Tuy nhiên hiện nay ở các doanh nghiệp vẫn chưa thực sự chú ý tới hai hoạt động này. Trong quá trình thực tập một thời gian tại công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Việt Nam-VINASINCO, em cũng nhận thấy công ty vẫn chưa quan tâm đến hoạt động phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc nên không có hệ thống phân tích công việc rõ ràng và đánh giá thực hiện công việc còn sơ sài, chưa phát huy đúng tác dụng của hai hoạt động này .Vì vậy hiệu quả sử dụng các hoạt động quản lý nhân lực khác bị ảnh hưởng và tác động chưa tốt đến các hoạt động phát triển chung của công ty. Với mong muốn có thể góp phần phát triển công ty nên khi nghiên cứu các hoạt động nhân sự tại đây em quyết định chọn tên đề tài trong chuyên đề thực tập là:“ Hoàn thiện công tác phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc nhằm nâng cao chất lượng quản lý nguồn nhân lực của công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ đô thị Việt Nam- VINASINCO ”.

  2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu :
  Tìm hiểu tất cả các hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty VINASINCO
  Đồng thời đi sâu vào nghiên cứu thực trạng hai hoạt động phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc tại công ty VINASINCO.

  Đề suất các giải pháp và xây dựng thí điểm hai chương trình phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc cho nhân viên làm việc tại công ty VINASINCO.

  Phạm vi nghiên cứu:
  Khi thực hiện chuyên đề em đã đi sâu vào nghiên cứu tại tất cả các bộ phận của công ty bao gồm các bộ phận tác nghiệp và các bộ phận quản lý của công ty VINASINCO.
  Tuy nhiên do điều kiện có hạn nên em có đưa ra hoạt động nhân sự đặc biệt là phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc của người lao động ở phạm vi nhỏ hơn là vị trí công việc của trưởng phòng Tổ chức hành chính tại bộ phận quản lý và vị trí quản trị nhà tại bộ phận tác nghiệp của công ty VINASINCO.

  3. Phương pháp nghiên cứu
  Trong quá trình hoàn thành chuyên đề em đã thu thập nguồn số liệu sơ cấp bằng cách sử dụng các phương pháp thu thập thông tin như bản hỏi, phỏng vấn, quan sát, ghi chép.
  Đồng thời em cũng thu thập và sử dụng các văn bản, tài liệu của công ty theo sự đồng ý của công ty và các sách, tài liệu tham khảo chuyên ngành. Sau đó để hoàn thành các số liệu thì em tiến hành xử lý, phân tích và tổng hợp các thông tin đó lại.

  4. Kết cấu đề tài
  Đề tài bao gồm có 3 phần sau:
  Chương 1: Phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc nhằm nâng cao chất lượng quản lý nguồn nhân lực.
  Chương 2: Thực trạng phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ đô thị Việt Nam- VINASINCO.
  Chương 3: Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý nguồn nhân lực bằng phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc tại công tyVINASINCO
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 
Find us on Google+