Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Apr 2012
  Bài viết
  160
  Tài liệu đã gửi
  138
  Tài liệu được mua
  336
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  32,331
  Tài khoản hiện có
  552 Xu

  Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại Tổng công ty Giấy Việt Nam

  LỜI MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài:
  Trong nền kinh tế thị trường thì các doanh nghiệp phải cạnh tranh với nhau để chiếm lĩnh thị trường và thực hiện mục tiêu của tổ chức. Trong hoàn cảnh đó doanh nghiệp phải tận dụng những điểm mạnh của mình khắc phục những điểm yếu để tạo ra lợi thế trong cạnh tranh. Những lợi thế có thể là vốn, công nghệ…Song một lợi thế ít tốn kém nhất mà lại mang lại hiệu quả cao nhất đó chính là nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Việc các nhân viên trong doanh nghiệp thực hiện tốt công việc của mình, những nhà quản lý có thể đưa ra các quyết định nhân sự đúng đắn sẽ giúp cho doanh nghiệp có thể dễ dàng thực hiện mục tiêu mà tổ chức đã đề ra. Để làm được điều đó các doanh nghiệp phải xây dựng cho mình một hệ thống đánh giá thực hiện công việc.
  Sau một thời gian thực tập tại TCT GVN với mục đích tìm hiểu đánh giá thực hiệc công việc là gì, nó có ý nghĩa như thế nào đối với Tổng công ty, có tác động như thế nào đến người lao động, xây dựng quy trình đánh giá thực hiện công việc của Tổng công ty đã hợp lý chưa, TCT GVN hiện nay đang áp dụng phương pháp đánh giá thực hiện công việc nào …em đã chọn chuyên đề thực tập tốt nghiệp “Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại Tổng công ty Giấy Việt Nam” để có cái nhìn tổng quát hơn về công tác đánh giá thực hiện công việc của Tổng công ty và đưa ra một số biện pháp hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại đây.

  2. Mục đích nghiên cứu:
  - Làm rõ sự cần thiết, ý nghĩa của đánh giá thực hiện công việc trong các doanh nghiệp
  - Phân tích thực trạng công tác đánh giá thực hiện công việc tại Tổng công ty Giấy Việt Nam để thấy rõ được những điểm mạnh, điểm yếu của công tác đánh giá thực hiện công việc tại Tổng công ty.
  - Đưa ra một số giải pháp hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại Tổng công ty Giấy Việt Nam.

  3. Phương pháp phân tích:
  - Sử dụng các phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp và so sánh.
  - Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi để thu thập thông tin, tư liệu từ các phòng ban của TCT GVN. Để thực hiện phương pháp này đã điều tra bằng bảng hỏi các cán bộ, nhân viên ở phòng Tổ chức lao động, Tài chính – Kế toán, Kế hoạch, Xây dựng cơ bản và Văn phòng Tổng công ty (42 người)

  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Công tác đánh giá thực hiện công việc hiện tại Tổng công ty Giấy Việt Nam.

  5. Kết cấu chuyên đề: Ngoài lời mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, mục lục đề án được kết cấu thành 3 chương với nội dung cụ thể sau:
  Chương I: Sự cần thiết phải đánh giá thực hiện công việc trong doanh nghiệp.
  Chương II: Phân tích thực trạng đánh giá thực hiện công việc tại Tổng công ty Giấy Việt Nam.
  Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại Tổng công ty Giấy Việt Nam.

  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TRONG DOANH NGHIỆP 3
  I. KHÁI NIỆM ĐGTHCV: 3
  II. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA CỦA ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 3
  1. Mục đích của đánh giá thực hiện công việc: 3
  2. Ý nghĩa của đánh giá thực hiện công việc: 4
  III. NỘI DUNG CỦA ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 6
  1. Hệ thống đánh giá thực hiện công việc và các yêu cầu đối với một hệ thống đánh giá: 6
  1.1. Hệ thống đánh giá thực hiện công việc: 6
  1.2. Các yêu cầu đối với một hệ thống đánh giá thực hiện công việc: 7
  1.3. Các lỗi cần tránh trong đánh giá: 8
  2. Các phương pháp đánh giá thực hiện công việc: 9
  2.1. Phương pháp đánh giá thang đo đồ hoạ: 10
  2.2. Phương pháp danh mục kiểm tra: 11
  2.3. Phương pháp ghi chép các sự kiện quan trọng: 11
  2.4. Phương pháp đánh giá bằng thang đo dựa trên hành vi: 12
  2.5. Các phương pháp so sánh: 12
  2.6. Phương pháp bản tường thuật: 12
  2.7. Phương pháp “Quản lý bằng mục tiêu”: 13
  IV. QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIÊC: 14
  1. Xác định mục đích của ĐGTHCV: 14
  2. Xác định và xây dựng các tiêu chí đánh giá: 15
  3. Lựa chọn và thiết kế phương pháp đánh giá: 16
  4. Lựa chọn người đánh giá: 16
  5. Xác định chu kỳ đánh giá: 17
  6. Đào tạo người đánh giá: 17
  7. Phỏng vấn đánh giá: 17
  7.1. Mục đích của phỏng vấn: 18
  7.2. Chuẩn bị phỏng vấn: 19
  8. Hoàn tất hồ sơ đánh giá: 22
  CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM. 23
  I. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 23
  1. Quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty Giấy Việt Nam: 23
  2. Chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh của TCT GVN: 24
  2.1. Chức năng của TCT GVN: 24
  2.2. Nhiệm vụ của TCT GVN: 24
  2.3. Ngành,nghề kinh doanh của TCT GVN: 25
  3. Cơ cấu tổ chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ từng bộ phận của TCT GVN: 26
  3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy: 26
  3.2. Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận phòng ban: 28
  4. Đăc điểm quy trình công nghệ: 30
  5. Kết quả sản xuất – kinh doanh của Tổng công ty: 31
  5.1 Giá trị SXCN và doanh thu: 31
  5.2. Tiền lương bình quân: 34
  6. Đặc điểm, cơ cấu lao động: 35
  6.1. Lao động từng bộ phận phòng ban: 35
  6.2. Cơ cấu lao động theo trình độ: 37
  6.3. Cơ cấu lao động theo giới tính: 37
  6.4 Cơ cấu lao động theo độ tuổi: 38
  7. Công tác phân tích công việc tại Tổng công ty Giấy Việt Nam: 39
  II. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM: 40
  1. Mục đích của công tác đánh giá thực hiện công việc tại Tổng công ty Giấy Việt Nam: 40
  2. Xác định và xây dựng các tiêu chí đánh giá: 42
  3. Chu kỳ đánh giá thực hiện công việc: 43
  4. Phương pháp đánh giá: 45
  5. Người đánh giá: 48
  6. Thông tin phản hồi và phỏng vấn đánh giá: 49
  III. NHỮNG HẠN CHẾ CỦA CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM: 51
  1. Những hạn chế: 51
  2. Nguyên nhân: 52
  2.1. Nguyên nhân từ phía lãnh đạo công ty: 53
  2.2. Nguyên nhân từ phía phòng Tổ chức lao động: 53
  2.3. Nguyên nhân từ phía người lao động: 54
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM 55
  I. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA TỔNG CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI: 55
  1. Quan điểm phát triển ngành công nghiệp Giấy Việt Nam: 55
  2. Mục tiêu tổng quát từng giai đoạn: 56
  3. Mục tiêu cụ thể về sản xuất bột và giấy: 56
  II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM: 58
  1. Hoàn thiện công tác phân tích công việc: 60
  2. Hoàn thiện các tiêu chuẩn đánh giá thực hiện công việc: 63
  3. Hoàn thiện phương pháp đánh giá thực hiện công việc: 67
  4. Xây dựng hệ thống thông tin phản hồi về kết quả đánh giá thực hiện công việc: 73
  5. Lựa chọn, đào tạo người đánh giá và xác định chu kỳ đánh giá phù hợp: 74
  5.1. Lựa chọn người đánh giá: 74
  5.2 Đào tạo người đánh giá: 75
  5.3. Xác định chu kỳ đánh giá. 76
  KẾT LUẬN: 78
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO: 79
  PHỤ LỤC 80
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 
Find us on Google+