Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Apr 2012
  Bài viết
  160
  Tài liệu đã gửi
  138
  Tài liệu được mua
  336
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  32,331
  Tài khoản hiện có
  552 Xu

  Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại công ty TNHH Nhựa & Composite Việt Á

  LỜI NÓI ĐẦU
  1. Lí do chọn đề tài
  Bất kì một doanh nghiệp khi tham gia lĩnh vực hoạt động nào đó đều đặt mục tiêu hiệu quả lên hàng đầu. Mà hiệu quả của một doanh nghiệp được quyết định bởi hiệu quả làm việc của từng cá nhân người lao động, của từng bộ phận, phòng ban trong doanh nghiệp đó. Muốn biết được người lao động làm việc đến đâu, có hiệu quả không, có đáp ứng được yêu cầu công việc đặt ra hay không… để trên cơ sở đó nhà quản lý có thể đưa ra được các quyết định nhân sự đúng đắn như: đào tạo và phát triển, thù lao, thăng tiến, kỷ luật… thì doanh nghiệp cần thiết phải tiến hành hoạt động đánh giá sự thực hiện công việc của người lao động.

  Tại công ty TNHH Nhựa & Composite Việt Á hoạt động đánh giá thực hiện công việc cũng được ban lãnh đạo rất quan tâm. Hoạt động này được diễn ra thường xuyên vào hàng tháng, hàng quý và hàng năm. Tuy nhiên để triển khai hệ thống đánh giá thực hiện công việc một cách có hiệu quả không phải là đơn giản.

  Nhận thức được tầm quan trọng của công tác đánh giá thực hiện công việc và trong thời gian thực tập, có điều kiện tìm hiểu thực trạng hoạt động này của công ty em nhận thấy công tác đánh giá thực hiện công việc của công ty còn một số hạn chế nên em đã quyết định chọn đề tài: "Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại công ty TNHH Nhựa & Composite Việt Á" làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp cho mình.

  2. Mục đích nghiên cứu
  Mục đích nghiên cứu của em khi chọn đề tài này đó là:
   Hệ thống hoá những vấn đề lí luận về công tác đánh giá thực hiện công việc
   Vận dụng những lí luận về đánh giá thực hiện công việc để phân tích thực trạng công tác đánh giá thực hiện công việc tại công ty.
   Đề xuất một số giải pháp góp phần nhỏ trong việc đổi mới, bổ sung thêm vào công tác đánh giá thực hiện công việc nhằm hoàn thiện hơn công tác này ở công ty.
  3. Đối tượng nghiên cứu: Công tác đánh giá thực hiện công việc tại công ty cùng các tư liệu, văn bản có liên quan như: các kết quả, thành tích công tác, những khả năng, phẩm chất cá nhân…
  4. Phạm vi nghiên cứu: Toàn bộ các đơn vị tác nghiệp và chức năng thuộc công ty TNHH Nhựa & Composite Việt Á.

  5. Phương pháp nghiên cứu: sử dụng bản câu hỏi, quan sát người lao động làm việc kết hợp với nguồn số liệu từ các tài liệu, báo cáo, một số kết quả nghiên cứu của công ty để tiến hành phân tích, đánh giá thực trạng công tác đánh giá thực hiện công việc của công ty và đưa ra hướng hoàn thiện.

  6. Kết cấu chuyên đề
  Chuyên đề ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo, mục lục gồm 3 chương:
  ChươngI: Cơ sở lý luận về công tác đánh giá thực hiện công việc
  ChươngII: Thực trạng công tác đánh giá thực hiện công việc tại công ty TNHH Nhựa & Composite Việt Á
  Chương III: Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại công ty TNHH Nhựa & Composite Việt Á

  MỤC LỤC
  Trang
  DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ
  LỜI NÓI ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 3
  1.1 Đánh giá thực thiện công việc và tầm quan trọng của công tác đánh giá thực hiện công việc trong một tổ chức 3
  1.1.1 Khái niệm đánh giá thực hiện công việc 3
  1.1.2 Tầm quan trọng của công tác đánh giá thực hiện công việc trong một tổ chức 3
  1.2 Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình đánh giá thực hiện công việc.. 7
  1.2.1 Hệ thống đánh giá thực hiện công việc và các yêu cầu đối với một hệ thống đánh giá 7
  1.2.1.1 Các yếu tố của hệ thống đánh giá thực hiện công việc 7
  1.2.1.2 Yêu cầu đối với hệ thống đánh giá thực hiện công việc 9
  1.2.2 Tổ chức thực hiện chương trình đánh giá thực hiện công việc 10
  1.2.2.1 Xác định mục đích đánh giá 10
  1.2.2.2 Xác định chu kỳ đánh giá 10
  1.2.2.3 Lựa chọn và thiết kế phương pháp đánh giá 11
  1.2.2.4 Lựa chọn và đào tạo người đánh giá 13
  1.2.2.5 Phỏng vấn đánh giá 14
  1.2.3 Các lỗi cần tránh trong đánh giá thực hiện công việc 14
  1.3 Vai trò của bộ phận chuyên trách nguồn nhân lực trong công tác đánh giá thực hiện công việc 15

  CHƯƠNG2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY TNHH NHỰA & COMPOSITE VIỆT Á 16
  2.1 Những đặc điểm của công ty TNHH Nhựa & Composite Việt Á ảnh hưởng đến công tác đánh giá thực hiện công việc 16
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 16
  2.1.2 Cơ cấu tổ chức của công ty và chức năng của các bộ phận phòng ban 17
  2.1.3 Đặc điểm của sản phẩm và quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 20
  2.1.4 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 22
  2.1.5 Đặc điểm của đội ngũ lao động của công ty TNHH Nhựa & Composite Việt Á 23
  2.2 Phân tích thực trạng công tác đánh giá thực hiện công việc tại công ty TNHH Nhựa & Composite Việt Á 26
  2.2.1 Cơ sở để đánh giá thực hiện công việc của công ty 26
  2.2.2 Quy trình thực hiện đánh giá thực hiện công việc 27
  2.2.3 Thực tế thực hiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại công ty 29
  2.2.3.1 Mục đích đánh giá thực hiện công việc của công ty 29
  2.2.3.2 Chu kì đánh giá 30
  2.2.3.3 Phương pháp đánh giá 31
  2.2.3.4 Lựa chọn và đào tạo người đánh giá 38
  2.2.3.5 Thông tin phản hồi về kết quả đánh giá 39
  2.2.3.6 Sử dụng kết quả đánh giá thực hiện công việc vào mục đích đánh giá 39
  2.2.4 Đánh giá về công tác đánh giá thực hiện công việc ở công ty TNHH Nhựa & Composite Việt Á 41

  CHƯƠNG3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY TNHH NHỰA & COMPOSITE VIỆT Á 43
  3.1 Những định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới 43
  3.2 Một số giải pháp hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại công ty TNHH Nhựa & Composite Việt Á 44
  3.2.1 Nâng cao nhận thức của ban lãnh đạo công ty về công tác đánh giá thực hiện công việc 44
  3.2.2 Hoàn thiện công tác phân tích công việc 44
  3.2.2.1 Xác định các công việc cần phân tích 45
  3.2.2.2 Thiết kế mẫu văn bản phân tích công việc 46
  3.2.2.3 Lựa chọn phương pháp, tiến hành thu thập thông tin và viết nên bản phân tích công việc 47
  3.2.3 Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc 53
  3.2.3.1 Thiết kế mẫu phiếu đánh giá thực hiện công việc 53
  3.2.3.2 Lựa chọn chu kì đánh giá 60
  3.2.3.3 Lựa chọn người đánh giá 60
  3.2.3.4 Tăng cường công tác đào tạo cho người đánh giá 60
  3.2.3.5 Thực hiện công tác thông tin phản hồi về kết quả đánh giá 61
  3.2.3.6 Tăng cường sử dụng các kết quả đánh giá thực hiện công việc vào hoạt động quản trị nhân lực 62
  KẾT LUẬN 63
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 
Find us on Google+