Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Mar 2012
  Bài viết
  290
  Tài liệu đã gửi
  288
  Tài liệu được mua
  971
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  32,019
  Tài khoản hiện có
  412 Xu

  Tình hình công tác BHLĐ tại xí nghiệp đầu máy Hà Nội

  Tóm tắt nội dung:
  Lời nói đầu

  Hoạt động lao động sản xuất là một hoạt động quan trọng nhất của con người nhằm tạo ra của cải vật chất cho xã hội làm cho xã hội ngày càng phát triển và phồn vinh. Đi đôi với quá trình phát triển của xã hội, lao động của con người có những chuyển biến tích cực và ngày càng đa dạng, phức tạp.
  Trong quá trình lao động sản xuất, một số bộ phận sản xuất luôn tồn tại và phát sinh nhiều yếu tố nguy hiểm , có hại như những bộ phận mất an toàn của máy móc thiết bị, các khu vực sản xuất luôn tồn tại nhiều bụi, khí độc…điều này ảnh hưởng không ít tới sức khoẻ, tính mạng của người lao động và còn nguy cơ gây ra tai nạn lao động và BNN.
  Để ngăn ngừa và có biện pháp khắc phục những tồn tại đó, làm cho sản xuất ngày càng phát triển tốt hơn, phải có sự quan tâm của Nhà nước, các ngành, các cấp, các cơ sở sản xuất và đặc biệt là mọi người lao động tự giác châp hành những nội quy an toàn lao động.
  ở nước ta, Đảng và nhà nước luôn luôn chăm lo đến công tác BHLĐ, đặc biệt là sau khi thành lập nước, Bác Hồ đã ra sác lệnh 29SL văn bản quy định về thực hiện công tác này. Và cho đến nay về cơ bản nước ta đã có một hệ thống pháp luật khá đầy đủ về công tác BHLĐ.
  Trên cơ sở những kiến thức tích luỹ được qua 4 năm học tập tại khoa BHLĐ Trường Đại Học Công Đoàn, thời gian qua em đã tiến hành thực tập khảo sát tình hình công tác BHLĐ tại xí nghiệp đầu máy Hà Nội. Bản báo cáo thực tập tốt nghiệp với những nội dung chính sau :
  Chương I : Tổng quan về BHLĐ.
  Chương II : Khái quát tình hình sản xuất kinh doanh của xí nghiệp đầu máy Hà Nội.
  Chương III : Thực trạng công tác BHLĐ tại xí nghiệp đầu máy Hà Nội
  Chương IV : Một số nhận xét đánh giá và đề xuất kiến nghị
  Em xin chân thành cảm ơn.

  Mục lục

  Lời nói đầu 1
  I.1. Những khái niệm cơ bản. 3
  I.1.1.Bảo hộ lao động (BHLĐ). 3
  I.1.2.Điều kiện lao động. 3
  I.1.3.Các yếu tố nguy hiểm và có hại. 3
  I.1.4.Tai Nạn Lao Động (TNLĐ). 3
  I.1.5.Bệnh Nghề Nghiệp (BNN). 4
  I.2 Mục đích, ý nghĩa, tính chất của công tác BHLĐ. 4
  I.2.1. Mục đích của công tác BHLĐ. 4
  I.2.2. ý nghĩa. 5
  I.2.3. Tính chất. 5
  I.3. Nội dung công tác BHLĐ. 6
  I.3.1. Nội dung KHKT. 6
  I.3.1.1. Khoa học về y học lao động (YHLĐ). 6
  I.3.1.2. Kỹ thuật an toàn (KTAT). 6
  I.3.1.3. Khoa học về kỹ thuật vệ sinh (KTVS). 6
  I.3.1.4. Khoa học về các Phương Tiện Bảo Vệ Cá Nhân (PTBVCN). 6
  I.3.1.5. Khoa học về Ecgônômi. 7
  I.3.1.6. Công tác phòng chống cháy nổ (PCCN). 7
  I.3.2. Xây dựng, ban hành và thực hiện pháp luật BHLĐ. 7
  I.3.3. Tuyên truyền giáo dục, huấn luyện và tổ chức phong trào quần chúng làm công tác BHLĐ. 8
  I.4 Tổ chức bộ máy làm công tác BHLĐ ở Nước ta. 8
  Chương II: Đặc điểm tình hình của xí nghiệp. 10
  II.1. Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của xí nghiệp. 10
  II.1.1. Sơ lược hình thành. 10
  II.1.2. Quá trình phát triển. 10
  II.2. Đặc điểm về kinh tế kỹ thuật. 11
  II.2.1. Đặc điểm về sản phẩm và thị trường sản phẩm của xí nghiệp. 11
  II.2.2. Đặc điểm cơ cấu sản xuất. 12
  II.2.3. Đặc điểm cơ cấu tổ chức quản lý. 14
  II.4. Đặc đIểm về máy móc thiết bị. 16
  II.2.5. Đặc điểm về lao động. 18
  II.2.6. Tình hình lao động và tổ chức lao động ở các phân xưởng. 19
  II.2.6.1. Phân xưởng đầu máy hơi nước. 19
  II.2.6.2. Phân xưởng sửa chữa đầu máy TY 20
  II.2.6.3. Phân xưởng D12E. 20
  II.2.6.4. Phân xưởng cơ đIện nước. 20
  II.2.6.5. Phân xưởng nhiên liệu. 21
  II.2.6.6. Phân xưởng cơ khí phụ tùng. 21
  II.2.6.7. Phân đoạn vận dụng Hà Nội. 21
  II.2.6.8. Đội kiến trúc. 21
  Chương III:Thực trạng công tác bảo hộ lao động của xí nghiệp. 22
  III.1. Nhận thức của xí nghiệp về công tác BHLĐ. 22
  III.2. Tổ chức bộ máy làm công tác BHLĐ của xí nghiệp. 22
  III.2.1. Nhiệm vụ và quyền hạn của hội đồng BHLĐ. 23
  III.2.2. Nhiệm vụ quyền hạn của các thành viên. 23
  III.3. Tổ chức công đoàn với công tác BHLĐ. 29
  III.4. Thực trạng công tác BHLĐ ở xí nghiệp. 33
  III.4.1. Kế hoạch BHLĐ của xí nghiệp. 33
  III.4.1.1. Các biện pháp kỹ thuật an toàn. 34
  III.4.1.3Phòng chống cháy nổ ( PCCN ). 45
  III.4.1.4Công tác vệ sinh – an toàn lao động. 46
  III.4.2 Chế độ chính sách BHLĐ 48
  III.4.2.1 Công tác trang cấp thiết bị – phương tiện bảo vệ cá nhân ( PTBVCN). 48
  III.4.2.2Chế độ đối với lao động nữ. 49
  III.4.2.3Chế độ bồi dưỡng độc hại. 50
  III.4.2.4 Công tác huấn luyện và tuyên truyền về BHLĐ ở Xí nghiệp. 50
  III.4.3Tình hình tai nạn lao động, BNN và biện pháp phòng ngừa. 51
  III.4.4 Chăm sóc sức khoẻ cho người lao động 52
  III.4.5 công tác kiểm tra về BHLĐ. 53
  III.4.6 Phong trào “Xanh – sạch - đẹp” ở xí nghiệp. 53


  Chương IV : nhận xét, đánh giá, kiến nghị về công tác BHLĐ và các giải pháp cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khoẻngười lao động tại xí nghiệp. 55
  IV.1 Nhận xét và đánh giá. 55
  IV.1.1 Mặt tích cực. 55
  IV.1.1.1 Về mặt tổ chức. 55
  IV.1.1.2. Về mặt kỹ thuật ATVS. 56
  IV.1.2. Những tồn tại. 56
  IV.2. Đề xuất kiến nghị và giải pháp cải thiện điều kiện lao động chăm sóc sức khoẻ người lao động trong xí nghiệp. 57
  IV.2.1. Về mặt tổ chức. 57
  IV.2.2. Về mặt kỹ thuật an toàn VSLĐ. 58
  IV.2.2.1. Biện pháp kỹ thuật vệ sinh. 58
  IV.2.2.2. Biện pháp kỹ thuật an toàn. 58
  IV.3 Một số kiến nghị. 60
  Kết luận 61
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 
Find us on Google+