Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Quản lý

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  546
  Tài liệu đã gửi
  541
  Tài liệu được mua
  4,960
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  32,002
  Tài khoản hiện có
  15,390 Xu

  Thực trạng về lao động việc làm và vấn đề giải quyết việc làm ở tỉnh Thái Bình

  Lời nói đầu

  Lao động là vốn quý, là yêu tố cơ bản quyết định sự tồn tại và phát triển của mọi hình thức kinh tế xã hội, chính vì lẽ đó Đảng và nhà nước ta luôn đặt vấn đề về dân số, lao động , việc làm vào vị trí hàng đầu trong các chính sách kinh tế xã hội. Chính sách đó được thể hiện tron việc hoạch định các chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đặt con người và việc làm là vị trí trung tâm lấy lợi Ých của con ngtười làm điểm xuất phát của mọi chương trình kế hoạch phát triển.
  Con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển kinh tế xã hội. Song con người chỉ trở thành động lực cho sự phát triển khi và chỉ khi họ có điều kiẹn đã sử dụng sức lao động của họ để tạo ra của cải vật chát, tinh thần cho xã hội. Quá trình kết hợp sức lao động và điều kiện sản xuất là quá trình người lao động làm việc hay nói cách kế hoạchác là khi họ có được việc làm.

  Thái Bình là một tỉnh thuộc đồng bằng châu thổ Sông Hồng diện tích đất tự nhiên 1.535,8 km2, dân số năm 1999 là 1.785.600 người, tổng nguồn lao động ( từ 15 tuổi trở lên ) chiếm 73,23% dân số. Trong điều kiện một tỉnh nèn sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, diện tích đất canh tác bình quân chỉ có 550 m2/ người, nguồn nhân lực tăng nhanh qua các năm, chưa được sử dụng hết là một sức Ðp rất lớn về việc làm, ảnh hưởng đến đời sống kinh tế xã hội trong toàn tỉnh. Do vậy giải quyết việc làm là một yêu cầu cấp thiết không thể thiếu được trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
  Vấn đề tạo việc làm đang là sự bức xúc, nống bỏng của tỉnh, chính vì lẽ đó em chọn đề tài "Thực trạng về lao động việc làm và vấn đề giải quyết việc làm ở tỉnh Thái Bình" với nội dung nhằm góp một phần kiến thức nhỏ bé của mình vào chương trình giải quyết việc làm của tỉnh.

  Đề tài này được nghiên cứu trên cơ sở phương pháp phân tích đánh giá thực trạng để bổ sung lý luận, gắn lý luận với thực tiễn dưới sự hướng dẫn giúp đỡ của thầy giáo Nguyễn Vĩnh Giang.
  Do kiến thức, tư đuy, thông tin còn hạn hẹp cho nên không tránh khỏi những sai sót trong quá trình nghiên cứu. Em kính mong được sự giúp đỡ, góp ý của các thầy cô và các độc giả quan tâm để em hoàn thành tốt chuyên đề này.

  Mục lục
  Trang
  Lời nói đầu 1

  Chương I: Tạo việc làm và ảnh hưởng của tạo việc làm đến việc sử dụng nguồn nhân lực 3
  I- Các khái niệm chung. 3
  1.1- Khái niệm về việc làm. 3
  1.2- Tạo việc làm : 6
  1.3- Sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực . 9
  II-Ảnh hưởng của tạo việc làm đến việc sử dụng nguồn nhân lực 12
  2.1. Ảnh hưởng của tạo việc làm đến việc sử dụng nguồn
  nhân lực . 12
  2.2- Sự cần thiết phải tạo việc làm và giải quyết việc làm cho người lao động 13
  III-Một số chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực . 13
  3.1-Năng suất lao động . 13
  3.2- Hệ số sử dụng thời gian lao động : 15
  3.3- Chỉ tiêu mức độ phù hợp của cơ cấu ngành nghề: 16
  3.4-Chỉ tiêu mức độ phù hợp giữa đào tạo và sử dụng: 17

  Chương II: Thực trạng lao động việc làm của tỉnh trong hai năm
  1998-1999 18
  I- Thực trạng về dân số, lao động và việc làm . 18
  1.1. Số lượng dân số và lao động. 18
  1.2. Về chất lượng lao động. 18
  1.3. Về phân bố lao động. 18
  1.4. Thực trạng lao động việc làm của tỉnh năm 1999 18
  II. Những nguyên nhân cơ bản của tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm . 18
  III- Kết quả giải quyết việc làm rong 3 năm 1997-1998-1999: 18

  Chương III: Các giải pháp tạo việc làm 18
  I-Dự báo lao động và nhu cầu giải quyết việc làm năm 2001 và đến 2005. 18
  1.1-Dù báo lao động 18
  1.2- Dự báo nhu cầu việc làm . 18
  1.3- Dự báo về tình hình kinh tế xã hội trong năm 2001 đến 2005. 18
  II. Quan điểm về giải quyết việc làm. 18
  III. Mục tiêu, phương hướng giải quyết việc làm. 18
  3.1- Mục tiêu. 18
  3.2- Phương hướng: 18
  IV. Các giải pháp và hoạt động để thực hiện mục tiêu giải quyết việc làm năm 2001 và đến năm 2005. 18
  A. Giải pháp phát triển KTXH. 18
  B. Chương trình dân số và kế hoạch hoá gia đình; Di dân xây dựng các vùng kinh tế mới; cung ứng lao động cho các khu công nghiệp tập trung và xuất khẩu lao động. 18
  C. Giải pháp đào tạo nâng cao chất lượng lao động. 18
  D. Giải pháp hỗ trợ trực tiếp để tạo việc làm. 18
  E- Xây dựng và áp dụng một số cơ chế, chính sách khuyến khích dạy nghề, thực hiện các giải pháp giải quyết việc làm . 18
  V. Nguồn tài chính để thực hiện giải quyết việc làm. 18
  5.1- Nguồn tài chính để thực hiện giải pháp phát triển kinh tế xã hội. 18
  5.2- Dự toán nhu cầu tài chính năm 2001 để thực hiện các công việc, nhiệm vụ thực hiện chương tình việc làm như sau: 18
  VI. Phối hợp tổ chức thực hiện. 18
  6.1- Thành lập BCĐ chương trình việc làm. 18
  6.2- Thực hiện chương trình việc làm đảm bảo sự lãnh đạo của cấp uỷ, sự điều hành của UBND và kiểm tra giám sát của HĐND, phát động quần chúng nhân dân thực hiện chương trình thông qua các tổ chức đoàn thể, hội quần chúng. 18

  Kết luận 18
  Tài liệu tham khảo 18
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search


 
Find us on Google+