Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Quản lý

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  463
  Tài liệu đã gửi
  321
  Tài liệu được mua
  840
  Tài liệu đã mua
  26
  Mã số thành viên
  32,006
  Tài khoản hiện có
  1,450 Xu

  Những nhân tố tăng năng suất lao động của Xí nghiệp 3 - Công ty 20

  MỞ ĐẦU

  Năng suất lao động là chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sản xuất kinh doanh và đồng thời nói lên trình độ quản lý và sử dụng nguồn lực con người trong doanh nghiệp - một trong những nguồn lực quan trọng nhất của mọi tổ chức. Đối với các doanh nghiệp dệt may của Việt Nam thì vấn đề nâng cao năng suất lao động là vấn đề trọng điểm đang được quan tâm rất nhiều. Để trả lời được câu hỏi: “làm thế nào để tăng năng suất lao động” các nhà quản lý đã mất rất nhiều thời gian công sức chứ không thể làm nhanh chóng ngay lập tức có kết quả ngay được.

  Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này nên trong quá trình thực tập tại công ty 20 em đã chọn nghiên cứu về năng suất lao động. Công ty 20 là một công ty thuộc Tổng Cục Hậu Cần - Bộ Quốc Phòng và cũng là một doanh nghiệp đặc thù của ngành dệt may. Do điều kiện có hạn nên em chỉ nghiên cứu năng suất lao động tại xí nghiệp 3 - một bộ phận của Công ty 20, bởi đây là một xí nghiệp may tiêu biểu phản ánh được tình hình chung của công ty. Sau khi suy nghĩ và tìm hiểu thực tế ở xí nghiệp em xin chọn đề tài là: “Những nhân tố tăng năng suất lao động của Xí nghiệp 3 - Công ty 20
  Nghiên cứu về đề tài này em muốn phản ánh được thực chất của năng suất lao động, những biến động về năng suất lao động trong những năm gần đây của xí nghiệp, các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến năng suất lao động và tìm ra những khả năng tiềm tàng để tăng năng suất lao động, đồng thời qua đó nêu ra một vài giải pháp, kiến nghị nhằm tăng năng suất lao động cho xí nghiệp 3 – công ty 20. Tình hình biến động mức năng suất lao động được thể hiện qua biến động năng suất lao động của 3 đối tượng là công nhân chính, công nhân sản xuất và toàn bộ người lao động. Các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất lao động có rất nhiều nhưng ở xí nghiệp 3 chỉ có 6 nhân tố chủ yếu có tiềm năng nhất để tăng năng suất lao động, vì thế luận văn chỉ tập trung phân tích 6 nhân tố đó là: nhân tố quản lý và sử dụng thời gian lao động, máy móc thiết bị và quy trình công nghệ, công tác tổ chức phục vụ nơi làm việc, bố trí lao động, điều kiện lao động, mức độ thỏa mãn nhu cầu của người lao động.

  Kết cấu luận văn gồm 3 phần như sau:
  Chương I: Năng suất lao động và sự cần thiết phải tăng năng suất lao động
  Chương II: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất lao động của Xí nghiệp 3 - Công ty 20
  Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao năng suất lao động cho Xí nghiệp 3 - Công ty 20

  Trong quá trình nghiên cứu bằng các phương pháp quan sát, điều tra, mô tả, thống kê, phân tích và tổng hợp, đặc biệt em đã sử dụng phương pháp phỏng vấn, bảng hỏi để thu thập các thông tin cần thiết cho luận văn.

  Để hoàn thành luận văn này em đã nhận được sự giúp đỡ, chỉ bảo của những người có kinh nghiệm. Vì thế, qua đây em xin chân thành cảm ơn GS.TS. Tống văn Đường đã tận tình hướng dẫn chỉ bảo em hoàn thành luận văn. Đồng thời em cũng muốn gửi lời cảm tới các cô (chú), anh (chị) trong phòng kế hoạch - tổ chức sản xuất của Công ty 20 đã hướng dẫn chỉ bảo và tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp em hoàn thành luận văn này.

  MỤC LỤC

  MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I: NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG 2
  1.NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG VÀ CÁC CHỈ TIÊU TÍNH NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG 3
  1.1.Bản chất của năng suất lao động 3
  1.1.1.Khái niệm năng suất lao động 3
  1.1.2. Khái niệm cường độ lao động 3
  1.1.3. Phân biệt năng suất lao động và cường độ lao động 4
  1.2. Các chỉ tiêu tính năng suất lao động 5
  1.2.1. Năng suất lao động tính bằng hiện vật 5
  1.2.2.Năng suất lao động tính bằng giá trị 6
  1.2.3. Năng suất lao động tính bằng thời gian lao động 6
  2.PHÂN TÍCH NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG 7
  2.1. Phân tích biến động mức năng suất lao động theo thời gian lao động 7
  2.1.1. Các chỉ tiêu tính năng suất lao động theo thời gian lao động 7
  2.1.2. Mối liên hệ giữa các chỉ tiêu tính năng suất lao động theo thời gian 8
  2.2. Phân tích biến động mức năng suất lao động theo đối tượng lao động 9
  2.2.1. Mức năng suất lao động của công nhân chính 9
  2.2.2. Mức năng suất lao động của công nhân sản xuất 9
  2.2.3. Mức năng suất bình quân một lao động 10
  2.3. Các chỉ tiêu phân tích biến động năng mức suất lao động 10
  2.3.1. Biến động tuyệt đối 10
  2.3.2. Biến động tương đối 11
  3. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG 12
  3.1. Quản lý và sử dụng thời gian lao động 12
  3.2. Máy móc thiết bị và quy trình công nghệ 13
  3.3. Tổ chức phục vụ nơi làm việc 13
  3.4. Bố trí lao động 14
  3.5. Điều kiện lao động 15
  3.6. Mức độ thỏa mãn nhu cầu của người lao động 15
  4. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG 16
  4.1. Sự cần thiết phải tăng năng suất lao động nói chung 16
  4.1.1. Đối với bản thân người lao động 16
  4.1.2. Đối với doanh nghiệp 16
  4.1.3. Đối với xã hội 16
  4.2. Sự cần thiết phải tăng năng suất lao động của xí nghiệp 3 – Công ty 20 17
  CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG CỦA XÍ NGHIỆP 3 – CÔNG TY 20 18
  1. CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA XÍ NGHIỆP 3 – CÔNG TY 20 ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG 18
  1.1.Đặc điểm đội ngũ lao động 18
  1.2. Đặc điểm máy móc thiết bị và quy trình công nghệ 20
  1.2.1. Đặc điểm quy trình công nghệ 20
  1.2.2. Đặc điểm máy móc thiết bị 21
  1.3 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp 3 - Công ty 20 22
  1.4. Những thuận lợi và khó khăn của công ty 20 nói chung và xí nghiệp 3 nói riêng 23
  1.4.1. Thuận lợi của công ty 23
  1.4.2. Khó khăn của công ty 24
  2. PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG MỨC NĂNG SUẤT LAO ĐỘNGTẠI XÍ NGHIỆP 3 – CÔNG TY 20 TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 25
  2.1. Năng suất lao động của công nhân chính 25
  2.2. Năng suất lao động của công nhân sản xuất 28
  2.3. Năng suất bình quân một lao động 32
  3.CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG CỦA XÍ NGHIỆP 3 - CÔNG TY 20 35
  3.1 Nhân tố sử dụng thời gian lao động 35
  3.1.1. Tình hình sử dụng thời gian lao động tại Xí nghiệp 3 35
  3.1.2. Phân tích biến động thời gian lao động và ảnh hưởng của nó đến năng suất lao động 37
  3.2. Nhóm yếu tố máy móc thiết bị và quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 40
  3.2.1. Máy móc thiết bị và quy trình công nghệ hiện nay của Xí nghiệp 3 40
  3.2.2. Phân tích ảnh hưởng của nhân tố máy móc thiết bị, quy trình công nghệ đến năng suất lao động 42
  3.3. Nhóm yếu tố về tổ chức phục vụ nơi làm việc 44
  3.3.1. Công tác tổ chức phục vụ nơi làm việc tại Xí nghiệp 3 - Công ty 20 44
  3.3.2. Ảnh hưởng của tổ chức phục vụ nơi làm việc đến năng suất lao động 45
  3.4. Nhóm nhân tố về bố trí lao động 46
  3.4.1. Tình hình bố trí lao động của Xí nghiệp 3 - Công ty 20 46
  3.4.2. Những ảnh hưởng của bố trí lao động đến năng suất lao động 47
  3.5 Nhóm yếu tố về điều kiện lao động 48
  3.5.1. Điều kiện lao động tại Xí nghiệp 3 - Công ty 20 48
  3.5.2. Đánh giá điều kiện lao động tại Xí nghiệp 3 và ảnh hưởng của nó đến năng suất lao động 49
  3.6. Nhóm yếu tố thoã mãn nhu cầu của người lao động 51
  3.6.1. Bảng kết quả điều tra mức độ thoã mãn nhu cầu của người lao động 51
  3.6.2. Đánh giá các nhân tố tạo nên sự thỏa mãn nhu cầu của người lao động ở xí nghiệp 3 55
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG CHO XÍ NGHIỆP 3 – CÔNG TY 20 60
  1. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI 60
  2. NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG CHO XÍ NGHIỆP 3 – CÔNG TY 20 62
  2.1. Nhóm các giải pháp nâng cao hiệu quả làm việc của lao động quản lý 62
  2.1.1. Nâng cao chất lượng của lao động quản lý 62
  2.1.2. Cải thiện điều kiện làm việc cho lao động quản lý 64
  2.1.3. Xây dựng và áp dụng hệ thống phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc một cách khoa học và công bằng 65
  2.1.4. Kích thích vật chất và tinh thần của lao động quản lý 66
  2.2. Nhóm giải pháp nâng cao năng suất lao động của công nhân 67
  2.2.1. Nâng cao trình độ tay nghề của công nhân 67
  2.2.2. Tăng mức độ hấp dẫn của công việc đối với người thực hiện 68
  2.2.3. Hoàn thiện công tác lãnh đạo và quản lý: 69
  2.2.4. Đổi mới đồng bộ máy móc thiết bị của xí nghiệp 72
  KẾT LUẬN 74

  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 75

  DANH MỤC BẢNG BIỂU 76
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search


 
Find us on Google+