Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Quản lý

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  463
  Tài liệu đã gửi
  321
  Tài liệu được mua
  840
  Tài liệu đã mua
  26
  Mã số thành viên
  32,006
  Tài khoản hiện có
  1,450 Xu

  Nghiên cứu giải pháp nhằm tăng cường hoạt động quản trị nhân sự trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ nhân sự tại công ty Plink Việt Nam

  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU 1
  PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ ĐƯỢC ÁP ỤNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC 3
  1.1 Khái niệm và tầm quan trọng của công tác Quản trị nhân sự 3
  1.1.1 Khái niệm 3
  1.1.2 Tầm quan trọng của vấn đề Quản trị nhân sự 4
  1.2 CHứC NăNG, NHIệM Vụ CủA Quản trị nhân sự 5
  1.2.1.Chức năng 5
  1.2.2 Nhiệm vụ 6
  1.3 Vai trò của Quản trị nhân sự 7
  1.3.1 Xét về mặt chính trị – xã hội 7
  1.3.2 Xét về mặt kinh tế 7
  1.3.3 Xét về mặt tổ chức 7
  1.4 Những nguyên tắc của quản trị nhân sự 8
  1.5 Nội dung cơ bản của quản trị nhân sự trong doanh nghiệp 9
  1.5.1 Việc làm, định mức lao động, nội qui lao động 9
  1.5.2 Hoạch định nguồn tài nguyên nhân sự 9
  1.5.3 Tuyển dụng và sắp xếp nhân sự trong văn phòng 9
  1.5.4 Đãi ngộ nhân sự 10
  1.5.5 Phân quyền, giao quyền, uỷ quyền tạo dựng ekíp làm việc 11
  1.5.6 Đánh giá nhân sự. 11
  1.2. Những vấn đề cơ bản lĩnh vực kinh doanh dịch vụ đào tạo và cung cấp nhân sự. 12
  1.2.1. Một số khái niệm 12
  1.2.1.1. Dịch vô 12
  1.2.1.2. Đào tạo 12
  1.2.2. Những dịch vụ liên quan đến hoạt động của Doanh nghiệp làm Dịch Vụ Đào tạo và cung ứng nhân sự. 12
  1.2.2.1. Dịch vụ đào tạo: 12
  1.2.2.2. Dịch vụ cung cấp nhân sự 13
  1.2.2.3. Dịch vô cho thuê nhân sự Insource: 13
  1.2.2.4. Dịch vô cho thuê nhân sự outsource: 14
  1.2.2.5. Dịch vô cho thuê PG: 14
  1.2.2.6. Dịch vô Telemarketing: 14
  1.2.2.7. Dịch tụ tư vấn xây dựng tổng đài: 14
  1.3 Quản trị nhận sự trong các doanh nghiệp dịch vụ Đào tạo và Cung ứng nhân lực 15
  1.3.1 tầm quan trọng của công tác Quản trị nhân sự 15
  1.3.2 Chức năng và nhiệm vụ của quản trị nhân sự trong doanh nghiệp dịch vụ đào tạo và cung ứng nhân sự. 16
  1.3.2.1.Chức năng 16
  1.3.2.2 Nhiệm vụ 17
  1.3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng quản trị nhân sự với hoạt động kinh doanh, phát triển dịch vụ của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Đào tạo và Cung ứng nhân lực. 18
  1.3.3.1. Các nhân tố khách quan thuộc môi trường vĩ mô 18
  1.3.3.2. Các nhân tố thuộc môi trường tác nghiệp của doanh nghiệp: 19
  1.3.3.3. Các nhân tố thuộc về nội lực doanh nghiệp 19
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, DỊCH VỤ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PLINK VIỆT NAM 20
  2.1. Tổng quan về sự hình thành, tình hình kinh doanh và dịch vụ nhân sù của công ty trong những năm vừa qua. 20
  2.1.1 . Lịch sử hình thành của Công Ty Cổ Phần Plink Việt Nam: 20
  2.1.2. Bộ máy tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các phòng ban trong Công ty. 24
  2.2. Tình hình kinh doanh, phát triển dịch vụ của công ty Cổ Phần Plink Việt Nam 28
  2.2.1 Kết quả của công ty trong việc kinh doanh dịch vụ giới thiệu lao động đã qua đào tạo 28
  2.2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh dịch vụ Cho thuê nhân sự 31
  2.3. Kết quả Hoạt động kinh doanh của Công ty 35
  2.2. THựC TRạNG QUảN TRị NHÂN Sự tại công ty cp plink việt nam 37
  2.2.1. Thực trạng về chất lượng nhân sự của công ty Plink Việt Nam. 37
  2.2.2. Hoạt động tuyển dụng, đào tạo. 41
  2.2.3. Thực trạng công tác quản lý nhân sự tại Plink 43
  2.2.4. Thực trạng hoạt động đãi ngộ và tạo động lực làm việc của công ty Plink 44
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, DỊCH VỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PLINK VIỆT NAM 47
  3.1. Phương hướng phát triển của công ty Cổ phần Plink Việt Nam trong những năm tới. 47
  3.1.1. Phát triển dịch vụ theo chiều sâu 47
  3.12. Phát triển dịch vụ theo chiều rộng. 48
  3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản trỊ nhân sự trong hoạt động kinh doanh, phát triển dịch vụ tại công ty Cổ phần Plink Việt Nam. 48
  3.2.1. Giải pháp về công tác hoạch định 48
  3.2.2. Giải pháp về công tác Tổ chức 49
  3.2.3. Giải pháp về Đào Tạo. 50
  KẾT LUẬN 52
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 53
  PHỤ LỤC 01 54

  MỞ ĐẦU

  Hiện nay sự phát triển nh* vũ bão của khoa học công nghệ đã dần thay thế sức lao động của con người, nhờ dây truyền tự động, máy móc, Rôbôt công nghiệp. Chúng dần làm thay đổi bộ mặt của xã hội. Không phải vì vậy mà vai trò của người lao động bị xem nhẹ mà ngày càng được đề cao và càng khó nhận biết. Chính sách con người phải được coi là chính sách hàng đầu của các chính sách quản lý. Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực sẽ tiết kiệm được các chi phí đầu vào như: nguyên nhiên vật liệu, thời gian, tăng tính kỷ luật lao động. Nh* vậy sẽ giảm chi phí, tăng chất lượng, tăng tính cạnh tranh của sản phẩm, từ đó tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động là góp phần củng cố vị thế của doanh nghiệp trên thị trường.

  Công tác quản trị nhân sự của mỗi tổ chức là sự kết hợp giữa khoa học và nghệ thuật một cách khéo léo. Nó liên quan đến nhiều lĩnh vực khoa học như: kinh tế, khoa học quản lý, quản trị học, xã hội học, tâm lý học... những khoa nọc này được áp dụng linh hoạt đối với từng cá nhân, phòng ban và tổ chức.Công tác quản trị nhân sự bao gồm một số nội dung như: Hoạch định tài nguyên nhân sự, phân tích công việc, tuyển dụng nhân sự, đào tạo và phát triển, đánh giá nhân sự, chế độ lương thưởng, quan hệ nhân sự...Nhận thức được vai trò to lớn của nguồn lực con người nên mọi cơ quan, tổ chức trong xã hội đều quan tâm đến vấn đề quản trị nhân sự. Làm tốt công tác quản trị nhân sự sẽ đem lại cho tổ chức hiệu quả cao và ngược lại. Quản trị nhân sự luôn là yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại của một tổ chức.

  Qua quá trình học tập trong nhà trường và thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Plink Việt Nam, em đã có cơ hội tiếp cận thực tế công tác quản trị nhân sự, qua đó thấy được vai trò của công tác quản trị nhân sự. Cùng với sự giúp đỡ của Cô giáo – Phó Giáo Sư – Tiến sĩ Phan Tố Uyên em đã chọn đề tài: “Nghiên cứu giải pháp nhằm tăng cường hoạt động quản trị nhân sự trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ nhân sự tại công ty Plink Việt Nam”.

  Trong quá trình nghiên cứu đề tài này, do có sự hạn chế về thời gian và khả năng thu thập thông tin nên bài viết không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong có sự góp ý của cô để bài viết này tiếp tục được hoàn thiện.

  Em xin chân thành cảm ơn!

  Để nghiên cứu và hoàn thành chuyên đề này em đã sử dụng một số phương pháp:
  + Quan sát hoạt động của Công ty cổ phần Plink Việt Nam thực tế và thu thập và xử lý thông tin, số liệu đối chiếu với lý luận để đánh giá hoạt động của cơ quan.
  + Dựa vào các tài liệu tham khảo trong quá trình nghiên cứu: Giáo trình Quản trị nhân sự, Nghiệp vụ văn phòng, Báo cáo tổng kết năm của Công ty cổ phần Plink Việt Nam và quy chế, thỏa ước lao động... Từ đó đưa ra các giải pháp mang tính khả thi.
  Kết cấu của báo cáo chuyên đề ngoài phần mở đầu và kết luận còn bao gồm có 3 phần lớn:

  Đề tài gồm 3 chương:
  Chương I: Những vấn đề cơ bản về Quản trị nhân sự được áp dụng trong hoạt động kinh doanh, phát triển dịch vụ ở các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Đào tạo và Cung ứng nhân sự.
  Chương II: Thực trạng công tác quản trị nhân sự trong hoạt động phát triển dịch vụ tại Công ty cổ Phần Plink Việt Nam.
  Chương III: Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản trị nhân sự nhằm phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ tại Công ty cổ phần Plink Việt Nam.
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search


 
Find us on Google+