Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Quản lý

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  463
  Tài liệu đã gửi
  321
  Tài liệu được mua
  840
  Tài liệu đã mua
  26
  Mã số thành viên
  32,006
  Tài khoản hiện có
  1,450 Xu

  Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty dệt Minh Khai

  LỜI MỞ ĐẦU

  Nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng nhất đối với bất kỳ một tổ chức hay mét doanh nghiệp nào. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và quyết định đến sự thành công hay thất bại của một doanh nghiệp. Một doanh nghiệp dù có hoạt động trong lĩnh nào, dù có tầm vóc hoạt động lớn đến đâu cũng không thể phủ nhận tầm vóc quan trọng của yếu tố con người. Chính vì sự quan trọng đó nên làm thế nào để quản lý và sử dụng nguồn nhân lực một cách có hiệu quả nhất là yêu cầu cấp thiết đối với mỗi doanh nghiệp. Để làm được điều đó các nhà quản lý phải hội tụ đầy đủ các tiêu chuẩn về kiến thức, phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức và phải là người có năng lực tổ chức. Bởi thế người ta nói rằng: Một nhà quản lý giỏi phải là một người biết "dụng nhân như dụng mộc".
  Với ý nghĩa đó, em đã lựa chọn đề tài: "Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty dệt Minh Khai" để làm chuyên đề.

  NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI CHIA LÀM 3 PHẦN CHÍNH

  Phần 1: Cơ sở lý luận của việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực.
  Phần 2: Phân tích thực trạng việc sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty dệt Minh Khai.
  Phần 3: Phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty dệt Minh Khai.

  MỤC LỤC
  ----o0o----
  Trang
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  PHẦN 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC 2
  1. Vai trò, ý nghĩa , chức năng của quản trị nguồn nhân lực.. 2
  1.1. Khái niệm 2
  1.2. Chức năng của quản trị nguồn nhân lực 2
  1.3. Xu hướng phát triển và các yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng nguồn
  nhân lực 2
  1.3.1. Xu hướng phát triển 2
  1.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến lao động. 3
  2. Hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực 3
  2.1. Hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực 3
  2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực 4
  2.2.1. Đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực theo doanh thu 4
  2.2.2. Đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực theo chi phí kinh doanh 4
  2.2.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực theo vốn đầu tư 5
  2.2.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực theo trình độ thành thạo của người lao động 5
  2.2.5. Đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực theo số lượng lao động 6
  2.2.6. Đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực theo hiệu quả sử dụng thời gian làm việc 7
  3. ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực 7
  PHẦN 2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY DỆT MINH KHAI 9
  1. Những đặc điểm chủ yếu của Công ty dệt Minh Khai 9
  1.1. Sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển công ty 9
  1.2. Những đặc điểm chủ yếu của Công ty ảnh hưởng đến việc quản lý
  lao động 10
  1.2.1. Đặc điểm về sản phẩm và thị trường sản phẩm của Công ty 10
  1.2.2. Đặc điểm và cơ cấu sản xuất. 11
  1.2.3. Tình hình trang thiết bị. 12
  1.2.4. Đặc điểm về lao động 12
  1.2.5. Đặc điểm về cơ cấu bộ máy quản lý 14
  2. Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty dệt Minh Khai 16.
  2.1. Một vài nét về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty 16
  2.2. Phân tích hiệu quả sử nguồn nhân lực tại Công ty dệt Minh Khai 16
  2.2.1. Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực theo doanh thu 16
  2.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực theo chi phí kinh doanh 17
  2.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực theo vốn đầu tư 17
  2.2.4. Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực theo trình độ thành thạo của người lao động 18
  2.2.5.. Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực theo số lượng lao động 21
  2.2.6. Đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực theo quỹ thời gian
  làm việc. 21
  3. Nhận xét về hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của Công ty dệt Minh Khai 24
  3.1. Nhận xét chung 24
  3.2. Những tồn tại trong việc sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty dệt Minh Khai 25
  PHẦN 3. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY DỆT MINH KHAI 27
  1. Phương hướng chung 27
  2. Một số giải pháp. 28
  2.1. Tổ chức bố trí, sắp xếp, hoàn thiện bộ máy quản lý của công ty trên cơ sở tinh gọn để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý 28
  2.2. Hoàn thiện và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực 29
  2.3. Tổ chức và phục vụ quá trình sản xuất một cách tốt nhất, chấn chỉnh lại nội qui, qui chế về thời gian nghỉ ngơi, sử dụng các biện pháp kỷ luật những trường hợp vi phạm vào thời gian lao động nhằm làm tăng thời gian làm việc thực tế và sử dụng hiệu quả thời gian lao động. 30
  2.4. Tạo và gia tăng động lực làm việc cho người lao động 31
  KẾT LUẬN 33
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 34
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search


 

LinkBacks (?)

 1. N
  Refback This thread
  01-17-2013, 03:38 PM

Find us on Google+