Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Quản lý

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  546
  Tài liệu đã gửi
  541
  Tài liệu được mua
  4,960
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  32,002
  Tài khoản hiện có
  15,390 Xu

  Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động ở Công ty cổ phần dụng cụ số 1

  LỜI NÓI ĐẦU

  Đất nước ta đang trong quá trình đổi mới, đi lên công nghiệp hoá hiện đại hoá do vậy cơ chế quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực là một trong những biện pháp cơ bản nhằm nâng cao năng suất lao động, cải thiện đời sống vật chất và văn hoá cho người lao động.
  Trong phạm vi một doanh nghiệp, sử dụng lao động được coi là vấn đề quan trọng hàng đầu vì lao động là một trong ba yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất. Nhưng sử dụng lao động sao cho có hiệu quả cao nhất lại là một vấn đề riêng biệt đặt ra trong từng doanh nghiệp. Việc doanh nghiệp sử dụng những biện pháp gì, những hình thức nào để phát huy khả năng của người lao động nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh là một điều hết sức quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp đó. Mặt khác biết được đặc điểm của lao động trong doanh nghiệp sẽ giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí, thời gian và công sức từ đó mà việc thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp dễ dàng hơn. Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động là cơ sở để nâng cao tiền lương, cải thiện đời sống cho công nhân, giúp cho doanh nghiệp có bước tiến lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

  Công ty cổ phần dụng cụ số 1 là đơn vị sản xuất có trang thiết bị đầy đủ, hiện đại, mẫu mã, công nghệ luôn luôn thay đổi theo yêu cầu của khách hàng. Các mặt quản lý trong những năm gần đây đã có nhiều tiến bộ nhưng hiệu quả vẫn còn có những hạn chế. Và vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng lao động ở Công ty luôn luôn là vấn đề được quan tâm và cần được nâng cao. Thấy được ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng lao động trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nói chung, cũng như Công ty cổ phần dụng cụ số 1 nói riêng nên trong thời gian thực tập tại Công ty cổ phần dụng cụ số 1 em thấy: Mặc dù Công ty cũng đã có một số biện pháp quản lý và sử dụng lao động nhưng nền kinh tế thị trường luôn thay đổi đòi hỏi sự nâng không ngừng về cách thức tổ chức, quản lý chính vì vậy em đã chọn đề tài : “ Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động ở Công ty cổ phần dụng cụ số 1” làm đề tài cho chuyên đề tốt nghiệp của em.
  Bố cục của chuyên đề ngoài phần mở đầu và phần kết luận, chuyên đề được chia làm 3 chương:
  Chương I: Cơ sơ lý luận về hiệu quả sử dụng lao động trong doanh nghiệp
  Chương II: Thực trạng về hiệu quả sử dụng lao động tại Công ty cổ phần dụng cụ số 1.
  Chương III: Phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tại Công ty cổ phần dụng cụ số 1

  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU 1
  Chương I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 3
  I. Khái niệm, vai trò lao động 3
  1. Khái niệm về lao động 3
  2.Vai trò của lao động. 4
  II. Hiệu quả sử dụng lao đông 5
  1. Khái niệm 5
  2. Vai trò của việc nâng cao hiệu quả sử dụng lao động. 10
  3.Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động 11
  3.1.Các chỉ tiêu về sử dụng thời gian lao động và cường độ lao động. 12
  3.1.1. Thời gian lao động. 12
  3.1.2. Cường độ lao động 13
  3.2 Các chỉ tiêu về năng suất lao động 13
  III. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng lao động 14
  1. Nhóm yếu tố về tổ chức quản lý lao động 14
  2. Nhóm yếu tố về tạo động lực cho người lao động 17
  3. Nhóm yếu tố về năng lực của người lao động 18
  4. Nhóm yếu tố về điều kiện và môi trường lao động 19

  Chương II. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỤNG CỤ SỐ 1 21
  I. Tổng quan về Công ty 21
  1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần dụng cụ số 1 21
  2. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật 24
  2.1. Đặc điểm về thị trường 24
  2.2. Đặc điểm về sản phẩm 24
  2.3. Đặc điểm về dây chuyền công nghệ 25
  2.4. Đặc điểm về vốn 25
  2.5. Đặc điểm về nguyên liệu 25
  2.6. Đặc điểm về nhân lực 25
  2.7. Đặc điểm về bộ máy tổ chức 27
  3. Kết quả sản xuất kinh doanh và những khó khăn thuận lợi của Công ty cổ phần dụng cụ số 1 33
  3.1. Kết quả sản xuất kinh doanh 33
  3.2. Những thuận lợi, khó khăn hiện nay của Công ty 36
  II. Thực trạng hiệu quả sử dụng lao động ở Công ty 37
  1. Các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng số lượng lao động 37
  3. Đánh giá về năng suất lao động 40
  4. Đánh giá hiệu quả sử dụng lao động 41
  III. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng lao đông 43
  1. Thực trạng nhóm yếu tố quản lý lao động 43
  2. Thực trạng nhóm yếu tố tạo động lực cho người lao động. 44
  3.Thực trạng nhóm yếu tố về năng lực cho người lao động 46
  4. Thực trạng nhóm yếu tố môi trường và điều kiện lao động 47

  Chương III. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỤNG CỤ SỐ 1 49
  I . Phương hướng nâng cao hiệu quả sử dụng lao động của Công ty 49
  II. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động của Công ty 50
  1. Nhóm giải pháp về quản lý lao động 50
  2. Nhóm giải pháp về tạo động lực của người lao đông 51
  3. Nhóm giải pháp về năng lực của người lao động 55
  4. Nhóm giải pháp về điều kiện và môi trường lao động 57
  KẾT LUẬN 58
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 59
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search


 
Find us on Google+