Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Quản lý

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  463
  Tài liệu đã gửi
  321
  Tài liệu được mua
  841
  Tài liệu đã mua
  26
  Mã số thành viên
  32,006
  Tài khoản hiện có
  1,470 Xu

  Một số giải pháp nhằm tăng cường Kỷ luật lao động tại công ty Cổ Phần Dụng Cụ Cơ Khí Xuất Khẩu

  LỜI NÓI ĐẦU

  Vladimir I Lê Nin nói:
  “ Phải tập trung tất cả sự chú ý vào Kỷ luật lao động, Kỷ luật lao động là then chốt của toàn bộ công cuộc xây dựng kinh tế của Chủ nghĩa Xã hội, là điểm cơ bản trong nhận thức của chúng ta về chuyên chính vô sản” ( Lê Nin toàn tập, Nhà xuất bản Tiến Bộ Matxcova)

  Nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của Kỷ luật trong lao động Đảng và Nhà nước cũng đã nhiều lần đề cập tới trong các văn kiện cũng như trong các bài nói chuyện của các đồng chí lãnh đạo luôn coi nó là “Cái cốt tử của công cuộc xây dựng kinh tế Xã hội chủ nghĩa”. Đều lệ về kỷ luật trong lao động đối với công nhân viên chức và các văn kiện khác trong lĩnh vực kỷ luật lao động từ trước đến nay mà Nhà nước đã xây dựng và ban hành là nhằm từng bước thiết lập và củng cố cho được một trật tự kỷ luật lao động mới.

  Vấn đề kỷ luật lao động càng có ý nghĩa quan trọng hơn nữa khi nước ta lại là nước có nền sản xuất nông nghiệp lạc hậu và tiến thẳng lên Chủ nghĩa Xã hội không qua giai đoạn Tư Bản Chủ nghĩa nên những tàn tích của thái độ kỷ luật yếu kém vẫn còn tồn tại trong đại đa số người lao động. Họ chưa có tác phong làm việc công nghiệp, có tổ chức thái độ làm việc xuê xoa, kỷ luật lỏng lẻo. Hơn nữa trong thời gian dài đất nước có chiến tranh cộng với công tác quản lý yếu kém đã tạo điều kiện cho các hiện tượng vi phạm kỷ luật phát triển. Vì vậy làm thế nào để thiết lập và củng cố một trật tự kỷ luật mới trong các đơn vị sản xuất kinh doanh để tạo ra năng suất lao động cao, là một vấn đề vừa cơ bản vừa cấp thiết trong công tác quản lý nói chung và trong hoạt động lao động nói riêng.

  Do vậy việc tập trung làm sáng tỏ vấn đề bản chất, vai trò, tính chất khó khăn trong việc hình thành kỷ luật lao động Xã hội chủ nghĩa cũng như việc khảo sát về việc chấp hành chế độ kỷ luật lao động ở các cơ quan doanh nghiệp, tìm hiểu và phân tích một cách khoa học các nguyên nhân vi phạm, các trường hợp vi phạm kỷ luật lao động là cơ sở để từ đó đề ra các biện pháp hữu ích là vấn đề vừa có ý nghĩa thực tiễn, vừa có ý nghĩa lý luận to lớn giúp chúng ta tăng cường kỷ luật lao động.

  Xuất phát từ ý nghĩa, tầm quan trọng to lớn của kỷ luật lao động trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp kết hợp với lý thuyết đã học ở nhà trường cùng với sự hướng dẫn trực tiếp của thầy giáo PGS.TS. Mai Quốc Chánh và sự giúp đỡ của các phòng ban trong công ty đặc biệt là phòng Tổ chức Tiền lương em đã tìm hiểu về quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và lựa chọn đề tài:
  “Một số giải pháp nhằm tăng cường Kỷ luật lao động tại công ty Cổ Phần Dụng Cụ Cơ Khí Xuất Khẩu”

  Cụ thể bản báo cáo chuyên đề gồm:
  Chương một: Những vấn đề chung về kỷ luật lao động trong doanh nghiệp
  Chương hai: Đánh giá việc chấp hành kỷ luật lao động tại công ty Cổ Phần Dụng Cụ Cơ Khí Xuất Khẩu
  Chương ba: Một số Kiến nghị và giải pháp nhằm tăng cường kỷ luật lao động tại công ty Cổ Phần Dụng Cụ Cơ Khí Xuất Khẩu.

  Do trình độ, năng lực bản thân còn hạn chế và thời gian nghiên cứu có hạn nên bản chuyên đề của em không thể tránh khỏi những thiếu sót cả về nội dung lẫn hình thức. Vì vậy, em rất mong nhận được ý kiến đánh giá, phê bình của thầy cô giáo và các bạn.

  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU 1
  CHƯƠNG MỘT: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 3
  1.1- Khái niệm, muc tiêu và nội dung kỷ luật lao động 3
  1.1.1- Khái niệm 3
  1.1.2- Mục tiêu của kỷ luật lao động 5
  1.1.3- Nội dung của kỷ luật lao động 5
  1.2- Các hình thức kỷ luật lao động 7
  1.2.1- Kỷ luật ngăn ngừa 7
  1.2.2- Kỷ luật khiển trách 7
  1.2.3- Kỷ luật trừng phạt 7
  1.3- Xây dựng kỷ luật lao động và Quá trình kỷ luật lao động 11
  1.3.1- Trình tự xây dựng và đăng ký nội quy lao động 11
  1.3.2- Quá trình kỷ luật lao động 11
  1.4- Các yếu tố ảnh hưởng đến việc chấp hành kỷ luật lao động 13
  1.4.1- Yếu tố thuộc về người lao động 13
  1.4.2- Yếu tố thuộc về chính sách Quản trị nhân lực 14
  1.4.3- Yếu tố thuộc các nguyên tắc kỷ luật lao động 14
  1.5- Sự cần thiết phải xây dựng và chấp hành kỷ luât lao động trong Doanh nghiệp 15
  CHƯƠNG HAI: ĐÁNH GIÁ VIỆC CHẤP HÀNH KỶ LUẬT LAO ĐỘNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN DỤNG CỤ CƠ KHÍ XUẤT KHẨU 17
  2.1- Tổng quan về Công ty Cổ Phần Dụng Cụ Cơ Khí Xuất Khẩu 17
  2.1.1- Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Dụng cụ Cơ khí xuất khẩu 17
  2.1.2- Hệ thống tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của Công ty Cổ phần Dụng cụ cơ khí xuất khẩu. 19
  2.1.3- Một số đặc điểm về quản lý, kinh doanh của công ty 21
  2.1.4- Một số kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thời gian qua 27
  2.2- Thực trạng của vấn đề kỷ luật lao động tại Công ty Cổ Phần Dụng Cụ Cơ Khí Xuất Khẩu 28
  2.2.1- Chế độ kỷ luật lao động tại Công ty 28
  2.2.2- Kết quả thực hiện kỷ luật lao động 30
  2.2.3- Nguyên nhân dẫn tới việc vi phạm kỷ luật lao động 35
  2.2.4- Các nhân tố tác động tới việc thực hiện kỷ luật lao động 36
  2.2.5- Vai trò và trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể Công ty trong việc đảm bảo kỷ luật. 37
  CHƯƠNG BA: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG KỶ LUẬT LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỤNG CỤ 41
  CƠ KHÍ XUẤT KHẨU 41
  3.1- Kiến nghị 41
  3.1.1- Phải xây dựng được hệ thống nội quy, kỷ luật lao động đầy đủ và thường xuyên sửa đổi bổ xung cho phù hợp với thực tế và tuân theo quy định của pháp luật. 41
  3.1.2- Cần kết hợp chặt chẽ biện pháp giáo dục thuyết phục, khen thưởng, tác động về mặt vật chất với việc thi hành kỷ luật lao động 42
  3.1.3- Phải gắn liền những biện pháp đảm bảo kỷ luật với việc cải tiến trong công tác quản lý ở Công ty 43
  3.1.4- Cần phát huy mạnh mẽ vai trò của đoàn thể quần chúng như Tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ…trong việc đảm bảo kỷ luật lao động 44
  3.2- Giải pháp 45
  3.2.1- Các biện pháp tác động đến người lao động vi phạm kỷ luật lao động 45
  3.2.2- Các biện pháp nhằm hoàn thiện công tác Tổ chức lao động khoa học 47
  KẾT LUẬN 49
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 51
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search


 

LinkBacks (?)

 1. 12-31-2012, 12:32 PM

Find us on Google+