Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  171
  Tài liệu đã gửi
  164
  Tài liệu được mua
  703
  Tài liệu đã mua
  0
  Mã số thành viên
  32,008
  Tài khoản hiện có
  442 Xu

  Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty Xây dựng số 4

  Lời mở đầu
  Đất nước ta đang chuyển sang nền kinh tế thị trường, với những cơ hội và thách thức mới và trong đó là những con người của thời đại mới.Trong nền kinh tế thị trường vấn đề đặt ra với mỗi doanh nghiệp là phải đi lên bằng chính khả năng của mình.Để có thể tồn tại và phát triển mỗi doanh nghiệp luôn phải hướng tới năng suất, chất lượng và hiệu quả cao. Mét trong những vấn đề quan trọng để đạt được mục tiêu đó là công tác tạo động lực cho người lao động
  Tạo động lực cho người lao động là một trong những vấn đề hầu hết các doanh nghiệp hiện nay đều quan tâm. Bởi vì công tác này tạo điều kiện cho các doang nghiệp phát huy và khai thác những nguồn lực hiện có, có thể tăng cường hiệu quả sản xuất mà chi phí đầu tư lại thấp, nên giúp doanh nghiệp dần dần khắc phục những khó khăn trước mắt cũng như lâu dài.
  Nghiên cứu công tác tạo động lực cho người lao động , một mặt nhằm tìm hiểu thực trạng của Công ty Xây dựng số 4 trên cơ sở lý thuyết đã học áp dụng vào thực tế để cải biến thực tế theo hướng có lợi hơn. Mặt khác, qua đó chúng ta có những bài học khinh nghiệm bổ ích phục vụ cho công việc sau này.
  Ý thức được điều này nên trong thời gian thực tập tại công ty Xây dựng số 4 em đã lựa chọn đề tài: “ Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty Xây dựng số 4”.

  Phạm vi nghiên cứu của đề tài là dựa trên cơ sở thực tiễn quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động phát triển ở công ty Xây dựng số 4.

  Đề tài được nghiên cứu trên cơ sở áp dụng một số phương pháp như: điều phương pháp thống kê, phương pháp qui nạp, phương pháp phỏng vấn, phương pháp phân tích.

  Kết cấu của đề tài gồm 3 phần chính:
  Phần I : Những vấn đề lý luận chung về tạo động lực cho người lao động trong doanh nghiệp
  Phần II : Tình hình sản xuất kinh doanh và thực trạng về công tác tạo động lực tại công ty Xây dựng số 4.
  Phần III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty Xây dựng số 4.

  Mục lục
  Trang
  Lời mở đầu 1

  Phần I: Những vấn đề lý luận chung về tạo động lực cho người lao động trong tổ chức 2
  I. Bản chất của quá trình tạo động lực 2
  1. Các khái niệm cơ bản 2
  1.1. Nhu cầu: 2
  1.2. Động lực. 3
  2. Quan hệ giữa lợi Ých, nhu cầu và động lực. 3
  3. Các yếu tố tạo nên động lực. 5
  3.1. Các yếu tố thuộc về bản thân người lao động. 5
  3.2. Nhóm các yếu tố thuộc vê môi trường. 6
  II. Các học thuyết về tạo động lực trong lao động. 7
  1. Các Học thuyết về nhu cầu. 8
  1.1. Học thuyết hệ thống nhu cầu của Maslow. 8
  1.2. Học thuyết ERG (Existance, Relatedness, Growth) của Alderfer. 8
  1.3. Học thuyết về nhu cầu đối với thành đạt, liên kết và quyền lực của Mc.Cellnd 9
  1.4. Nhận xét rót ra từ các học thuyết nhu cầu. 10
  2. Học thuyết kì vọng của Victor Vroom. 10
  3. Học thuyết về sự công bằng Adams. 11
  4. Học thuyết về hệ thống hai yếu tố của Herzberg. 12
  5. Học thuyết về tăng cường tính tích cực của B.S. Skinner 13
  III. Các phương hướng tạo động lựccho người lao động. 13
  1. Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và các tiêu chuẩn thực hiện công việc. 13
  2. Tạo điều kiện và môi trường làm việc thuận lợi. 14
  3. Khuyến khích lao động. 14
  3.1. Khuyến khích vật chất. 14
  3.2. Kích thích tinh thần. 18
  III. Sự cần thiết của vấn đề tạo động lực cho NLĐ ở công ty xây dựng số 4. 20

  Phần II: Tình hình sản xuất kinh doanh và thực trạng về công tác tạo động lực cho Người lao động ở công ty xây dựng số 4 22
  I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty xây dựng số 4. 22
  II. Những đặc điểm cơ bản của công ty có ảnh hưởng đến công tác tạo động lực cho người lao động. 27
  1. Đặc điểm về cơ cấu tổ chức của công ty. 27
  2 . Đặc điểm về sản phẩm và quy trình công nghệ. 30
  2.1. Đặc điểm về sản phẩm. 30
  2.2. Quy trình công nghệ 30
  3. Đặc điểm về máy móc thiết bị. 31
  4. Đặc điểm về tình hình cung cấp nguyên vật liệu. 32
  5. Đặc điểm về lao động. 34
  6. Đặc điểm về thị trường . 37
  7. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian qua. 38
  8. Nhận xét chung. 39
  III. Thực trạng của công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty xây dựng số 4. 40
  1. Phân tích công việc. 40
  2. Đánh giá thực hiện công việc. 41
  3. Đào tạo và định hướng cho người lao động. 43
  4. Thuyên chuyển, đề bạt. 45
  5. Tổ chức lao động. 46
  5.1. Định mức lao động. 46
  5.2. Điều kiện lao động. 47
  5.3. Tổ chức phục vụ nơi làm việc. 49
  6. Tiền lương, tiền thưởng. 49
  6.1. Phân tích tình hình trả lương tại Công ty xây dựng số 4 50
  6.2. Phân tích các điều kiện để thực hiện việc trả lương khoán sản phẩm 55
  6.3. Quan hệ lao động. 60
  6.4. Công tác đời sống và hoạt động đoàn thể. 60
  IV. Đánh giá công tác tạo động lực trong những năm qua. 60
  1. Những mặt đạt được. 60
  2. Những tồn tại thực tế. 61

  Phần III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tạo động lực cho người lao động ở công ty xây dựng số 4 63
  I. Phương hướng phát triển của công ty trong thời kì tới. 63
  II. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tạo động lực tại công ty xây dựng số 4. 63
  1. Cải tiến hình thức, chế độ trả lương, thưởng. 63
  2. Cải tiến và quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo và phát triển. 65
  3. Thuyên chuyển và đề bạt phải công bằng và hợp lý 66
  4. Tăng cường ý thức kỷ luật cho người lao động trong công ty. 67
  5. Xây dựng bầu không khí làm việc tích cực trong công ty. 68
  6. Xây dựng chương trình và kế hoạch đánh giá thực hiện công việc 69
  7. Thúc đẩy các phong trào thi đua. 70

  Kết luận...... 71

  Tài liệu tham khảo 72
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 
Find us on Google+