Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 2 của 2
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Mar 2012
  Bài viết
  290
  Tài liệu đã gửi
  288
  Tài liệu được mua
  972
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  32,019
  Tài khoản hiện có
  413 Xu

  Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần Formach

  Tóm tắt nội dung:

  LỜI NÓI ĐẦU
  Đối với bất kỳ một tổ chức kinh tế nào, dù lớn hay nhỏ, hoạt động trong lĩnh vực gì, mục tiêu của nó là lợi nhuận hay phi lợi nhuận, đều do con nguời là bộ phận quan trọng cấu thành nên tổ chức, vận hành tổ chức và quyết định sự thành bại của tổ chức đó. Quản trị nhân sự nghiên cứu các vấn đề về con người trong tổ chức, nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động và nâng cao tính hiệu quả của tổ chức. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân viên, tạo điều kiện cho nhân viên được phát huy tối đa các năng lực cá nhân, tài năng chuyên môn được kích thích, động viên nhiều nhất tại nơi làm việc và trung thành tận tâm với tổ chức, để đạt được mục của tổ chức. Nhưng nhìn chung công tác quản trị nhân sự chưa được chú ý và thực hiện như tầm quan trọng vốn có của nó, đối với nhiều tổ chức trong và ngoài quốc doanh. Là một sinh viên chuyên ngành Quản trị Doanh nghiệp đứng trước yêu cầu bức xúc của nhiều doanh nghiệp như vậy, em mạnh dạn chọn đề tài “Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần Formach” làm chủ đề của khoá luận tốt nghiệp.
  Để hình thành chất liệu bản luận văn em dựa trên những số liệu thống kê, báo cáo về người lao động như kế hoạch hoá nguồn nhân lực, tuyển mộ, tuyển chọn, đào tạo phát triển và thù lao lao động…của công ty trong 2 năm 2002 và 2003. Sử dụng các phương pháp tổng hợp, phân tích, thống kê, so sánh và các phương pháp xã hội học như phỏng vấn.
  Kết cấu đề tài gồm ba chương:
  Chương thứ nhất:
  Cơ sở lý luận của quản trị nhân sự trong tổ chức.
  Chương thứ hai:
  Phân tích thực trạng quản trị nhân sự tại công ty cổ phần Formach.
  Chương thứ ba:
  Phương hướng và giải pháp hoàn thiện quản trị nhân sự tại công ty cổ phần Formach.
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự

 2. #2
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  179
  Tài liệu đã gửi
  227
  Tài liệu được mua
  457
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  32,007
  Tài khoản hiện có
  583 Xu
  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU…………………………………… …………………….……...1
  chương i : Nội dung lý luận của quản trị nhân sự trong tổ chức kinh tế.
  1. Khái niệm, đối tượng, mục tiêu về công tác Quản trị nhân sự trong các tổ chức kinh tế……………………………………… ………………2
  2. Tầm quan trọng và vai trò của Quản trị nhân sự trong tổ chức kinh tế……3
  3. Nội dung chủ yếu của công tác Quản trị nhân sự …………………….….…..7
  3.1 Phân tích công việc…………………………………… ………….….7
  3.2 Kế hoạch hoá nguồn nhân lực……………………………………… …..8
  3.3 Tuyển mộ và tuyển chọn nhân lực……………………………………..1 1
  3.4 Đánh giá thực hiện công việc…………………………………… .....14
  3.5 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực…………………………….……16
  3.6 Thù lao lao động…………………………………… ……….……....18
  4. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác Quản trị nhân sự trong các tổ chức kinh tế nói chung và trong công ty cổ phần Formach nói riêng………………….…20
  Chương ii thực trạng quản trị nhân sự tại công ty cổ phần formach
  1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội tại huyện Thanh Trì, ảnh hưởng đến QTNS……………………………………… ………………………………..22
  2 Những đặc điểm của công ty cổ phần Formach ảnh hưởng đến Quản trị nhân sự……………………………………… …………………………….23
  2.1 Sự hình thành và phát triển của công ty……………………….23
  2.2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong hai năm 2002 và 2003……………………………………… …………………27
  2.3 Một số đặc điểm của công ty cổ phần Formach ảnh hưởng đến Quản trị nhân sự……………………………………… ……………………...…28
  3. Thực trạng về công tác QTNS tại công ty. …………………………………31
  3.1 Phân tích công việc…………………………………… …………31
  3.2 Công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực………………....….33
  3.3 Việc tuyển mộ và tuyển chọn nhân lực……………………………..35
  3.4 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực……………………………....37
  3.5 Đánh giá thực hiện công việc…………………………………… .39
  3.6 Việc trả công lao động ………………………………………… ..41
  3.7 Thoả ước lao động tập thể……………………………………… …..45
  4. Đánh giá công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần Formach……..…...46
  4.1 Những mặt đã đạt được trong công tác Quản trị nhân sự………….47
  4.2 Một số tồn tại chủ yếu trong công tác Quản trị nhân sự tại công ty.48
  4.2.1 Hoạt động kế hoạch hoá NNL mới chỉ được thực hiện 1 phần.48
  4.2.2 Quá trình tuyển mộ và tuyển chọn còn hết sức đơn giản…..48
  4.2.3 Hoạt động đánh giá thực hiện công việc còn lẻ tẻ, manh món.48
  4.2.4 Hoạt động đào tạo và phát triển NNL không đồng bộ...49
  4.2.5 Hoạt động trả công người lao động còn chưa hợp lý……...49
  4. Nguyên nhân tồn tại
  chương iii phươnh hướng và giải pháp hoàn thiện quản trị nhân sự tại công ty trong thời gian tới.
  1 Định hướng phát triẻn của công ty trong thời gian tới…………51
  2 Một số giải pháp hoàn thiện công tác QTNS tại C.ty cổ phần Formach..52
  2.1 Xây dựng chương trình phân tích công việc………………………..52
  2.2 Thực hiện tốt kế hoạch hoá nguồn nhân lực…………………..……58
  2.3 Hoàn thiện công tác tuyển mộ và tuyển chọn nhân lực…………….62
  2.4 Tăng cường đánh giá thực hiện công việc………………………….64
  2.5 Tăng cường đào tạo và phát triển nhân lực…………………………67
  KẾT LUẬN…………………………………… …………………………………………7 1
  Tài liệu tham khảo…………………………………… ……………….76
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 

LinkBacks (?)

 1. 12-30-2012, 02:27 AM

Find us on Google+