Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Quản lý

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  463
  Tài liệu đã gửi
  321
  Tài liệu được mua
  841
  Tài liệu đã mua
  26
  Mã số thành viên
  32,006
  Tài khoản hiện có
  1,470 Xu

  Hoàn thiện việc cải thiện điều kiện lao động của công ty xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng Hà Nội

  Lời nói đầu

  Trong quá trình hoạt động việc tạo ra của cải vật chất và giá trị tinh thần cho xã hội, con người làm việc ở những ĐKLV khác nhau, nhưng cũng thường xuyên tiếp xúc với các yếu tố nguy hiểm độc hại phát sinh trong sản xuất. Các yếu tố này ảnh hưởng đến tính mạng, sức khoẻ người lao động là nguy cơ gây TNLĐ và BNN. Vì vậy, việc chăm lo cải thiện ĐKLV, bảo đảm AT-VSLĐ cho NLĐ là nhiệm vụ không thể thiếu của các công ty. Điều kiện lao động là một trong những yếu tố quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghệp, là hoạt động đồng bộ trên các mặt luật pháp, tổ chức hành chính, kinh tế xã hội, KHKT. Nó gắn liền với hoạt động sản xuất và công tác của con người. Nó phát triển phụ thuộc vào trình độ kinh tế, KHKT và yêu cầu phát triển của mỗi nước. Nhưng dù ở xã hội nào đi chăng nữa thì: “Sản xuất phải an toàn, an toàn để sản xuất” vẫn là câu tâm niệm.

  Để góp sức mình vào công việc xây dựng đất nước nói chung.Thì việc hoàn thiện điều kiện lao động của mỗi công ty, doanh nghiệp là nhiệm vụ tất yếu. Là sinh viên lớp QT – Khoa kinh tế & Quản trị kinh doanh thuộc Viện đại học Mở Hà Nội Em đã mạnh dạn đưa ra một số ý kiến để “Hoàn thiện việc cải thiện điều kiện lao động của công ty xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng Hà Nội”. Nhằm giúp công ty đứng vững và hoạt động tốt hơn trong nền kinh tế thị trường, tạo ra một lợi thế về công tác an toàn lao động và đáp ứng được các quy định nhà nước đặt ra.

  Báo cáo thực tập nghiệp vụ của Em gồm có các chương:
  - Chương I : Những vấn đề cơ bản về điều kiện lao động trong doanh nghiệp hiện nay.
  - Chương II : Giới thiệu chung về Công ty xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng Hà Nội.
  - Chương III : Phân tích thực trạng về điều kiện lao động ở Công ty xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng Hà Nội.
  - Chương IV : Những phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện điều kiện lao động ở Công ty xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng Hà Nội.

  MỤC LỤC

  Trang
  LỜI NÓI ĐẦU 2
  CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP HIỆN NAY 4
  I. TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TÁC NÂNG CAO ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG 4
  1. Khái niệm điều kiện lao động 4
  1.2.Các yếu tố nguy hiểm và có hại: 4
  1.3. Tai nạn lao động: 5
  1.4. Bệnh nghề nghiệp: 5
  2. Mục đích, tính chất của việc cải thiện điều kiện lao động 5
  2.1. Mục đích 5
  2.2. Tính chất 5
  3. Nội dung của việc cải thiện điều kiện lao động. 6
  3.1 Nội dung khoa học kỹ thuật. 7
  3.1.1 Khoa học về y học lao động: 7
  3.1.2 Các ngành khoa học kỹ thuật vệ sinh : 8
  3.1.3 Kỹ thuật an toàn: 8
  3.1.4 Khoa học kỹ thuật về các phương tiện bảo vệ người lao động. 8
  3.2. Nội dung về xây dựng và thực hiện các luật pháp, chính sách chế độ về điều kiện lao động. 9
  3.3 Nội dung giáo dục, vận động quần chúng làm tốt công tác cải thiện điều kiện lao động. 9
  4.Ý nghĩa của việc cải thiện điều kiện lao động. 10

  II. CÁC QUY ĐỊNH NHÀ NƯỚC VỀ ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG 11
  1. Các văn bản của chính phủ 11
  2. Các văn bản liên bộ 11
  CHƯƠNG II GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY XNK VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HÀ NỘI 13
  I. KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 13
  1.1. Giai đoạn 1972 - 1975 13
  1.2. Giai đoạn 1976 - 1986. 14
  1.3. Thời kỳ 1987 đến nay. 15
  II. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HÀ NỘI. 17
  III.TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HÀ NỘI. 18
  IV. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY 19
  V. CÔNG TÁC TỔ CHỨC SẢN XUẤT 22
  VI. ĐẶC ĐIỂM VỀ LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY 25
  CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG Ở CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HÀ NỘI 29
  I.KHOA HỌC KỸ THUẬT 29
  1. Kỹ thuật an toàn. 29
  1.1.An toàn thiết bị nâng. 30
  1.2.An toàn cơ khí 31
  1.3.An toàn điện. 31
  2. Công tác phòng chống cháy nổ ở các xí nghiệp. 32
  2.1.Tổ chức lực lượng PCCN của Công ty. 32
  2.2.Vấn đề trang bị phương tiện chữa cháy của xí nghiệp. 34
  3.Kỹ thuật vệ sinh lao động và ĐKLĐ. 35
  3.1.Các yếu tố vi khí hậu và ánh sáng. 35
  3.2.Tình hình tiếng ồn. 35
  3.3.Bụi. 35
  3.4.Nước thải và chất thải rắn. 36
  4. Phương tiện bảo vệ cá nhân. 36
  5.Tình hình chăm sóc sức khoẻ người lao động 38
  6.Tình hình tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện về công tác cải thiện điều kiện lao động 39
  II. KHÁM CHỮA BỆNH NGHỀ NGHIỆP 44
  7. Nhận xét, đánh giá, về điều kiện lao động ở công ty xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng Hà Nội. 45
  7.1. Nhận xét. 45
  a.Lãnh đạo Công ty. 45
  b.Thực hiện kế hoạch 45
  c.Đời sống CBCNV. 46
  d.Việc chấp hành văn bản pháp luật. 46
  e.Những tồn tại. 46
  7.2.Đánh giá. 46
  CHƯƠNG IV: NHỮNG PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG Ở CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HÀ NỘI. 49
  I. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TY: 49
  II.NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KINH DOANH CỦA CÔNG
  TY TỪ NAY DẾN NĂM 2010. 51
  III. VỀ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC CÔNG TÁC CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG. 52
  IV. CHẾ ĐỘ TRONG CÔNG TÁC CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG 53
  V.ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC, GIẢM
  CHI PHÍ NHÂN CÔNG. 54
  VI.NÂNG CAO NĂNG LỰC SẢN XUẤT CỦA MÁY MÓC THIẾT BỊ. 56
  VII.ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT. 57
  VIII.TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CÁN BỘ. 57
  KẾT LUẬN CHUNG 59
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 60
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search


 

LinkBacks (?)

 1. Ho
  Refback This thread
  01-11-2013, 10:18 AM

Find us on Google+