Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Quản lý

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  463
  Tài liệu đã gửi
  321
  Tài liệu được mua
  841
  Tài liệu đã mua
  26
  Mã số thành viên
  32,006
  Tài khoản hiện có
  1,470 Xu

  Hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại công ty cơ khí Hà Nội

  Lời nói đầu

  Ngày nay, trong quá trình đổi mới và phát triển, nguồn nhân lực đều được thừa nhận là yếu tố quan trọng nhất, là yếu tố có tính quyết định đến sự thành bại, uy thế, địa vị, khả năng phát triển và phát triển bền vững của tổ chức, của doanh nghiệp . Do đó nhiều quốc gia đặt con người vào vị trí trung tâm của sự phát triển và đề ra các chính sách, chiến lược phát triển nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu của hiện tại và tương lai.

  Đối với nước ta đang trong thời kỳ đổi mới, đổi mới toàn diện để phát triển. Nh* nghị quyết đại hội VI của Đảng đã chỉ rõ “Chúng ta phấn đấu xây dựng một nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, theo định hướng xã hội chủ nghĩa có sự điều tiết của nhà nước”

  Trong nền kinh tế thị trường mọi doanh nghiệp đều chịu sự tác động bởi một môi trường đầy cạnh tranh và thách đố. Để tồn tại và phát triển không có con đường nào khác ngoài con đường quản trị tài nguyên nhân sự một cách có hiệu quả. Nhân lực là tài nguyên quý giá nhất. Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực là hành vi khởi đầu cho mọi hành vi quản trị khác. Thành công trong việc sử dụng nguồn nhân lực thành công là nền tảng bền vững cho thành công của mọi hoạt động trong tổ chức.
  Với ý nghĩa to lớn này trong quá trình thực tập tại Công ty cơ khí Hà Nội em đã chọn đề tài “ Hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại công ty cơ khí Hà Nội” cho chuyên đề tốt nghiệp của mình.

  Chuyên đề gồm các nội dung sau :
  Chương I. Giới thiệu chung về công ty cơ khí Hà Nội.
  Chương II. Thực trạng quản lý nguồn nhân lực tại Công ty cơ khí Hà Nội.
  Chương III. Một sè giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại Công ty cơ khí Hà Nội


  MỤC LỤC

  LỜI NÓI ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CƠ KHÍ 2
  HÀ NỘI. 2
  I. Sự hình thành và phát triển công ty cơ khí Hà nội 2
  1.1- Lịch sử hình thành và phát triển Công ty cơ khí Hà nội. 2
  1.2- Một số đặc điểm hoạt động của công ty ảnh hưởng đến việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực. 5
  1.3 Môi trường kinh doanh. 14
  1.3.1Môi trường bên trong 14
  1.3.2. Môi trường bên ngoài 16
  1.4 Tình hình kinh doanh. 17
  1.5 Định hướng phát triển công ty trong thời gian tới 19
  CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ HÀ NỘI 22
  1.Đặc điểm nguồn nhân lực của Công ty 22
  2.Tình hình quản lý nguồn nhân lực tại Công ty 28
  2.1 Thực trạng sử dụng và quản lý nguồn nhân lực. 28
  2.2 Phương hướng giải quyết việc làm cho người lao động. 32
  2.3. Tình hình tuyển dụng lao động. 34
  2.4. Tình hình phân công và hiệp tác lao động. 36
  2.5.Đánh giá thực hiện công việc 40
  2.6.Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 43
  2.7.Công tác tạo và gia tăng động lực làm việc 47
  2.8. Kỷ luật lao động. 56
  3. Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty 58
  3.1. Đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực theo chỉ tiêu thời gian cường độ lao động. 58
  3.2.Đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực theo doanh thu 61
  4.Phân tích các nhân tố thực tế có ảnh hưởng đến trình độ quản lý và hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty 63
  4.1. Cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty. 63
  4.2 Đặc điểm về bộ máy tổ chức của công ty. 64
  4.3. Đặc điểm về tiêu thụ. 71
  5. Đánh giá chung về thực trạng quản lý nguồn nhân lực tại Công ty cơ khí Hà Nội. 72
  5.1.Nhận xét chung. 72
  5.2.Những tồn tại 74
  CHƯƠNG III: 76
  MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHĂM HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ HÀ NỘI 76
  1. Nâng cao chất lượng nguồn lực thông qua tuyển dụng 76
  2.Về công tác đánh giá thành tích công tác 78
  3.Về phân công lao động. 78
  4.Về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 79
  5.Về công tác khuyến khích lao động. 80
  6.Về công tác kỷ luật lao động. 83
  7.Một số đề xuất khác. 86
  KẾT LUẬN 88
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search


 

LinkBacks (?)

 1. Ho
  Refback This thread
  01-12-2013, 12:53 PM

Find us on Google+