Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  171
  Tài liệu đã gửi
  164
  Tài liệu được mua
  703
  Tài liệu đã mua
  0
  Mã số thành viên
  32,008
  Tài khoản hiện có
  442 Xu

  Hoàn thiện công tác quản lý nhân sự ở Công ty May xuất khẩu 3-2 Hoà Bình

  Lời nói đầu

  Trong xu thế hội nhập, Việt Nam thực hiện chính sách mở cửa nền kinh tế theo nhịp độ chung của xu thế thương mại hoá khu vực và toàn cầu. Sự nghiệp đổi mới, chính sách mở cửa, hoà nhập của Việt Nam với cộng đồng quốc tế, tốc độ tăng trưởng tương đối bền vững của nền kinh tế quốc dân đã tạo điều kiện cho khối lượng hàng hoá xuất nhập khẩu của Việt Nam trong 15 năm đổi mới tăng với tốc độ nhanh.

  Toàn cầu hoá và khu vực hoá đã trở thành một trong những xu thế phát triển chủ yếu của quan hệ quốc tế hiện đại. Mức độ quốc tế hoá các ngành sản xuất và dịch vụ ngày càng tăng thì sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, giữa các quốc gia trong lĩnh vực kinh tế ngày càng gay gắt. Để thích ứng với sự chuyển biến này, các doanh nghiệp phải giải quyết một loạt các vấn đề có tính bức xúc. Một trong các vấn đề đó là quản lý nhân sự. Quản lý nhân sự sao cho người lao động phát huy được tối đa khả năng lao động của mình, tận dụng tốt nhất ưu thế của công nghệ kỹ thuật mới, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí sản xuất, tăng doanh thu và tối đa hoá lợi nhuận. Đó là mục tiêu của các doanh nghiệp luôn phấn đấu thực hiện.

  Qua quá trình thực tập tại Công ty May xuất khẩu 3-2 Hoà Bình em quyết định chọn đề tài " Hoàn thiện công tác quản lý nhân sự ở Công ty May xuất khẩu 3-2 Hoà Bình” cho luận văn tốt nghiệp của mình.

  Ngoài phần lời nói đầu và phần kết luận bố cục luận văn như sau:
  Chương I: Cơ sở lý luận về Quản lý nhân sự trong Doanh nghiệp.
  Chương II: Tình hình công tác quản lý nhân sự tại Công ty May xuất khẩu 3-2 Hoà Bình.
  Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại Công ty May xuất khẩu 3-2 Hoà Bình.

  Do trình độ có hạn, thời gian thực tế lại chưa nhiều, luận văn không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong các thầy, cô cùng toàn thể cán bộ trong Công ty May xuất khẩu 3-2 Hoà Bình tham gia giúp đỡ, góp ý để luận văn của em thêm phong phú và hoàn chỉnh.

  MỤC LỤC
  LỜINÓI ĐẦU............................................ .................................................. .........1
  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP
  I .KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC TRƯNG CỦA QUẢN LÝ NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP
  1.Các kháI niệm............................................ .................................................. .......3
  1.1.Quảnlý..................................... .................................................. ............3
  1.2.Tài nguyên nhân lực............................................. .................................3
  1.3.Quản lý nhân sự.............................................. .......................................3
  1.4.Tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ...............................4
  2. Mục tiêu của quản lý nhân sự.............................................. ..............................6
  3.Đặc trưng của quản lý nhân sự.............................................. ..............................7
  II.chức năng của quản lý sù............................................... .........................................7
  III. Môi trường của quản lý nhân sự
  1.Môi trường bên ngoài............................................ ..............................................8
  2.Môi trường bên trong............................................. .............................................9

  CHƯƠNG II. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI
  CÔNG TY MAY XUẤT KHẨU 3-2 HOÀ BÌNH

  I.Quá trình hình thành và phát triển Công ty May xuất khẩu 3-2 Hoà Bình
  1.Quá trình hình thành............................................ .............................................10
  2.Chức năng............................................. .................................................. ..........10
  3.Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý nhân sự của Công ty.......................................11
  4.Cơ cấu về nguồn lực............................................. .............................................15
  5.Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty........................................15
  II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY MAY XUẤT KHẨU 3-2 HOÀ BÌNH

  1.Tình hình đội ngũ lao động........................................... ....................................16
  a.Quy mô và cơ cấu đội ngũ lao động........................................... ............16
  b.Về trình độ và giới tính của đội ngũ lao động........................................17
  2.Công tác tuyển dụng nhân sự.............................................. ..............................19
  3.Công tác dào tạo và phát triển nhân sự.............................................. ...............20
  4.Tiền lương và tiền thưởng......................................... ........................................23

  CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QƯỦAN LÝ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY MAY XUẤT KHẨU 3-2 HOÀ BÌNH

  I.ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG MẤY NĂM QUA
  II.MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẺ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY MAY XUẤT KHẨU 3-2 HOÀ BÌNH............................................. ..................30
  III.KIẾN NGHỊ............................................ .................................................. ........................ 34 ……………………
  KẾT LUẬN .................................................. .................................................. .....35
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 
Find us on Google+