Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  299
  Tài liệu đã gửi
  291
  Tài liệu được mua
  1,044
  Tài liệu đã mua
  17
  Mã số thành viên
  32,009
  Tài khoản hiện có
  8,598 Xu

  Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại Xí nghiệp than Hồng Thái

  LỜI MỞ ĐẦU

  Trong giai đoạn CNH - HĐH, thời kì các doanh nghiệp được tự do lựa chọn hình thức, ngành nghề kinh doanh phù hợp với khả năng của mình, trong đó dù ở loại hình nào cũng chứa đựng sự cạnh tranh gay gắt thì vấn đề làm thế nào để có thể tồn tại, duy trì, phát triển, đặc biệt phát triển bền vững là một vấn đề đau đầu với các nhà doanh nghiệp. Các yếu tố đảm bảo cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả, chiếm lĩnh thị trường: Nhân lực, tài lực và vật lực. Nếu doanh nghiệp có đủ ba yếu tố này, doanh nghiệp có thể tạo cho mình một chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Trong đó, yếu tố quan trọng nhất, tạo sức cạnh tranh, quyết định sự thành công hay thất bại của một doanh nghiệp chính là nguồn nhân lực. Mấu chốt hơn nưã là nguồn nhân lực chất lượng cao. Muốn có nguồn nhân lực này, các doanh nghiệp phải có một chế độ tuyển chọn, chế độ đầu tư thích hợp, chế độ tiền lương và chế độ phúc lợi áp dụng trong doanh nghiệp thoả mãn được tiêu chuẩn, đòi hỏi của họ. Chính vì vậy, quản lý nguồn nhân lực là công tác sẽ đưa ra, hình thành lên các ý tưởng trên là một hoạt động hết sức khó khăn, phức tạp và cần thiết.
  Ngoài ra, công tác này còn có ý nghĩa định hướng, xây dựng đường lối, chiến lược lâu dài trong từng giai đoạn phát triển và đòi hỏi sự phân tích đánh giá sắc sảo, có tư duy cao. Quản lý nguồn nhân lực là một hoạt động không thể thiếu, chi phối toàn bộ hoạt động của một doanh nghiệp và cần sự nghiên cứu kỹ lưỡng. Nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại Xí nghiệp than Hồng Thái” là một đề tài thiết thực trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh than tại Xí nghiệp than Hồng Thái. Đề tài này được nghiên cứu dựa trên phương pháp duy vật biện chứng, cụ thể là quan sát, phỏng vấn, xác minh tài liệu, tổng hợp những những hiện tượng nắm bắt được trong quá trình thực tế, làm cơ sở để hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại Xí nghiệp than Hồng Thái.

  Nội dung đề tài nghiên cứu bao gồm:
  I. Lý luận chung về quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức.
  II. Thực trạng quản lý nguồn nhân lực tại Xí nghiệp than Hồng Thái.
  III. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại Xí nghiệp than Hồng Thái.
  Trong quá trình nghiên cứu đề tài này, do còn nhiều hạn chế nên em không thể tránh được những sai sót, em rất mong được sự đóng góp ý kiến của thầy giáo và các phòng ban tại Xí nghiệp than Hồng Thái để bài viết của em được hoàn thiện hơn.
  Em xin chân thành cảm ơn!

  MỤC LỤC
  Danh mục các từ viết tắt
  Nhận xét của giáo viên hướng dẫn
  MỤC LỤC
  Danh mục cỏc từ viết tắt
  Nhận xét của giáo viên hướng dẫn
  Lời mở đầu: 2
  I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG TỔ CHỨC: 5
  1. Nguồn nhân lực: 5
  1.1. Khái niệm, vai trò nguồn nhân lực trong tổ chức: 5
  1.2. Các yếu tố cơ bản cấu thành nguồn nhân lực: 7
  1.3. Động cơ thúc đẩy nguồn nhân lực: 8
  1.4. Bất bình của người lao động; 10
  2. Quản lý nhân lực: 14
  2.1. Khái niệm: 14
  2.2. Bản chất của việc quản lý nguồn nhân lực 17
  2.3. Tầm quan trọng của quản lý nguồn nhân lực 17
  3. Mục tiêu quản lý nguồn nhân lực 18
  3.1. Mục tiêu Xã hội; 18
  3.2. Mục tiêu thuộc về tổ chức: 18
  3.3. Mục tiêu chức năng, nhiệm vụ: 18
  3.4. Mục tiêu cá nhân 18
  4. Mô hình quản lý nguồn nhân lực, sự phân tách trách nhiệm 18
  4.1. Quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức: 18
  4.2. Sự phân tách trách nhiệm : 20
  5. Các yếu tố ảnh hưởng tới nguồn nhân lực trong tổ chức: 22
  5.1. Các yếu tố bên trong: 22
  5.2. Các yếu tố bên ngoài: 24
  6. Phương pháp, các vấn đề liên quan đến hiệu quả quản lý nguồn nhân lực: 26
  6.1. Lập kế hoạch, chiến lược sử dụng nguồn nhân lực: 26
  6.2. Công tác tuyển chọn: 27
  6.3. Đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực trong tổ chức……………………29
  6.4. Thù lao cho người lao động: 31
  6.5. Hợp đồng cho người lao động: 32
  6.6. Khuyến khích lao động bằng tài chính nhằm nâng cao năng suất lao động 33
  II. Thực trạng quản lý nguồn nhân lực tại Xí nghiệp mỏ than Hồng Thái: 34
  A. Khái quát chung: 34
  1. Lịch sử hình thành và phát triển: 34
  2. Điều kiện tự nhiên và điều kiện địa lí, kinh tế - xã hội để phát triển: 35
  3. Vị trí, chức năng và nhiệm vụ của Xí nghiệp trong Tổng công ty than Việt Nam : 38
  4. Cơ cấu tổ chức, đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận: 41
  5. Các chỉ tiêu phát triển: 47
  5.1. Con người: 47
  5.2 Thu nhập qua các năm: 48
  5.3. Vốn 49
  5.4. Thị trường: 49
  6. Những thuận lợi, khó khăn và kết quả đã đạt được năm 2004: 50
  6.1 Khó khăn: 50
  6.2. Những thuận lợi: 50
  B. Thực trạng quản lý nguồn nhân lực của Xí nghiệp than Hồng Thái trong thời gian qua: 53
  1. Tình hình xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch: 53
  2. Cơ cấu sử dụng lao động trong Xí nghiệp 55
  2.1. Số lượng lao động 55
  2.2. Công tác tuyển chọn: 56
  2.3. Đào tạo và bồi dưỡng: 57
  2.4. Hợp đồng lao động và quan hệ lao động: 57
  2.5. Kỉ luật, nội quy, công tác an toàn lao động: 57
  3. Chất lượng nguồn nhân lực: 58
  4. Yếu tố ảnh hưởng tới tâm lý người lao động: 60
  5. Năng suất, thời gian lao động, chế độ trả lương trong Xí nghiệp than Hồng Thái 61
  5.1. Năng suất lao động: 61
  5.2. Tình hình sử dụng thời gian lao động. 62
  5.3. Tình hình sử dụng quỹ tiền lương, tiền lương bình quân, chế độ tiền lương ở Xí nghiệp than Hồng Thái. 63
  6. Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2005: 70
  III. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại mỏ than Hồng Thái: 72
  1.Công tác quản lý nhân lực trong giai đoạn vừa qua 72
  1.1 ưu điểm: 72
  1.2. Nhược điểm: 74
  2. Giải pháp và kiến nghị sử dụng nguồn nhân lực trong Xí nghiệp than Hồng Thái: 75
  2.1. Về cơ cấu tổ chức tại Xí nghiệp than Hồng Thái: 75
  2.2. Hoạt động lập kế hoạch và chiến lược nguồn nhân lực: 76
  2.3. Hoạt động định biên: 78
  3. Kiến nghị với nhà nước: 87
  3.1. Về chính sách tiền lương: 87
  3.2. Nâng cao công tác giáo dục đào tạo: 88
  Kết luận 90
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 

LinkBacks (?)

 1. Ho
  Refback This thread
  01-08-2013, 04:26 PM

Similar Threads

 1. Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
  By trangkim in forum Quản trị, quản lý, kế hoạch, hiệu quả sử dụng
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 09-24-2012, 03:54 PM
Find us on Google+