Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Mar 2012
  Bài viết
  290
  Tài liệu đã gửi
  288
  Tài liệu được mua
  972
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  32,019
  Tài khoản hiện có
  413 Xu

  Hoàn thiện công tác quản lí đội ngũ hướng dẫn viên tại công ty du lịch dịch vụ Hà Nội

  MỤC LỤC
  Lời mở đầu 2
  Nội dung:
  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÍ ĐỘI NGŨ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH 4
  I.1. Các khái niệm cơ bản. 4
  I.1.1.Khái niệm về hướng dẫn viên du lịch 4
  I.1.2. Vai trò của hướng dẫn viên 5
  I.1.2.1.Vai trò đối với đất nước 5
  I.1.2.2.Đối với công ty 6
  I.1.2.3. Đối với khách du lịch 7
  I.2.Đặc điểm lao động của hướng dẫn viên. 8
  I.2.1. Thời gian lao động 8
  I.2.2.Khối lượng công việc 9
  I.2.3. Cường độ công việc 9
  I.2.4. Tính chất công việc 9
  I.3. Một số yêu cầu đối với hướng dẫn viên du lịch. 12
  I.3.1. Phẩm chất chính trị 10
  I.3.2. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ 10
  I.3.3. Đạo đức nghề nghiệp. 12
  I.3.4. Sức khoẻ 13
  I.4. Qui trình hoạt động hướng dẫn du lịch 13
  I.4.1. Chuẩn bị trước chuyến đi 14
  I.4.2. Tổ chức phục vụ trong chuyến đi 14
  I.4.3. Tổ chức tiễn khách và những công việc sau chuyến đi 15
  I.5. Một số vấn đề về quản lí đội ngũ hướng dẫn viên du lịch. 16
  I.5.1.Phân tích công việc 16
  I.5.1.1. Khái niệm về phân tích công việc 17
  I.5.2. Tuyển mộ và tuyển chọn đội ngũ hướng dẫn viên du lịch. 17
  I.5.2.1. Tuyển mộ 17
  I.5.2.2. Tuyển chọn 18
  I.5.3. Tạo động lực trong đội ngũ hướng dẫn viên du lịch 19
  I.5.4. Đánh giá việc thực hiện công việc của hướng dẫn viên du lịch 20
  I.5.5. Đào tạo và phát triển nguồn lao động và hướng dẫn viên du lịch 20
  I.5.6. Công tác thù lao cho hướng dẫn viên du lịch 21
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ HƯỚNG DẪN VIÊN VÀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ ĐỘI NGŨ HƯỚNG DẪN VIÊN TẠI CÔNG TY DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI. 23
  II.1. Tổng quan về công ty du lịch dịch vụ Hà Nội 23
  II.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 23
  II.1.1.1. Lịch sử hình thành 23
  II.1.1.2. Quá trình phát triển 24
  II.1.2. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của công ty du lịch dịch vụ Hà Nội. 25
  II.1.2.1. Cơ cấu tổ chức của công ty 25
  II.1.2.2. Cơ cấu tổ chức của trung tâm dịch vụ 28
  II.1.2.3. Hoạt động kinh doanh của trung tâm du lịch 32
  II.2. Thực trạng về đội ngũ hướng dẫn viên của công ty du lịch dịch vụ Hà Nội. 37
  II.1.1. Về cơ cấu độ tuổi và giới tính 37
  II.2.2.Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ 39
  II.3. Công tác quản lí đội ngũ hướng dẫn viên tại công ty dịch dụ du lịch Hà Nội. 40
  II.3.1. Phân tích công việc của hướng dẫn viên tại công ty 40
  II.3.2. Công tác tuyển mộ và tuyển chọn và bố trí lao động hướng dẫn viên của công ty du lịch dịch vụ Hà Nội 41
  II.3.3. Tạo động lực cho đội ngũ hướng dẫn viên trong công ty 42
  II.3.4. Đánh giá việc thực hiện công việc cho đội ngũ hướng dẫn viên của công ty 43
  II.3.5. Vấn đề đào tạo và phát triển nghiệp vụ cho đội ngũ hướng dẫn viên 44
  II.3.6. CÔNG TÁC THÙ LAO LAO ĐỘNG CHO ĐỘI NGŨ HƯỚNG DẪN VIÊN CỦA CÔNG TY 45
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ ĐỘI NGŨ HƯỚNG DẪN VIÊN TẠI CÔNG TY DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI. 48
  III.1. Mục tiêu và phương hướng của Công ty Du lịch Dịch vụ Hà Nội 48
  III.2.Đưa ra chế độ thưởng phạt rõ ràng đối với hướng dẫn viên 49
  III.3. Lập một bảng mô tả chi tiết công việc cho hướng dẫn viên 50
  III.4. Nâng cao chất lượng hướng dẫn du lịch 52
  III.5.Hoàn thiện vấn đề tiền lương cho đội ngũ hướng dẫn viên và thực hiện các biện pháp tạo động lực cho đội ngũ hướng dẫn viên của công ty 56
  III.6. Một số các biện pháp khác 57
  LỜI KẾT 60
  PHỤ LỤC 61
  Danh mục tài liệu tham khảo 64
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 

LinkBacks (?)

 1. Ho
  Refback This thread
  01-10-2013, 09:41 PM

Find us on Google+