Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Quản lý

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  546
  Tài liệu đã gửi
  541
  Tài liệu được mua
  4,960
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  32,002
  Tài khoản hiện có
  15,390 Xu

  Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nhân sự của Công Ty TNHH Công Nghiệp Spindex Hà Nội

  LỜI MỞ ĐẦU

  Ngày nay, nguồn nhân lực đã thực sự trở thành thứ tài sản quý giá nhất, là chiếc chìa khoá dẫn đến thành công của mỗi tổ chức, mỗi doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Một doanh nghiệp hay một tổ chức , để có được đội ngũ nhân viên đắc lực hay một lực lượng lao động hung hậu, thì điều trước tiên doanh nghiệp phải giải quyết tốt được các vấn đề đặt ra trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực hiện có trong các doanh nghiệp . Vì vậy, công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đã có vai trò quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp.
  Do tầm quan trọng của vấn đề quản trị nói chung và đào tạo – phát triển nhân sự nói riêng cộng với lòng say mê mong muốn tìm hiểu về nhân sự và mong muốn góp một phần nhỏ của mình vào việc giải quyết những thực tế của công tác đào tạo và phát triển nhân sự còn tồn tại trong công ty.

  Trong thời gian thực tập tại công ty Spindex Hà Nội, qua quá trình tìm hiểu công tác đào tạo và phát triển nhân sự tại công ty em đã quyết định chon đề tài : “ Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nhân sự của Công Ty TNHH Công Nghiệp Spindex Hà Nội:

  Kết cấu đề tài gồm 2 phần:
  Phần I: “ Những vấn đề chung về công ty TNHH Spindex Hà Nội, phần này tập trung nghiên cứu tình hình tổng quan và công tác quản lý lao động của công ty ”
  Phần II: “ Chuyên đề chuyên sâu, phần này đi sâu khảo sát nghiên cứu thực tế công tác đào tạo tại công ty. Đồng thời phân tích đánh giá để phát hiện những ưu nhược điểm, tìm ra nguyên nhân từ đó đề xuất một số giải pháp khả thi nhằm hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực ”.

  Trong quá trình thực hiện đề tài này em đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ tận tình của cô giáo hướng dẫn đồng thời em cũng nhận được sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của ban lãnh đạo, các cô chú trong phòng Hành chính nhân sự của công ty đã tạo điều kiện cho em được tiếp cận với thực tế, thu thập tài liệu, gặp gỡ các phòng ban để hoàn thiện chuyên đề này.
  Do còn nhiều hạn chế về kiến thức và kinh nghiệm nên trong chuyên đề cũng khó tránh khỏi những khiếm khuyết, em mong được các thầy cô giáo chỉ bảo để bài viết được hoàn thiện hơn.

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1

  PHẦN I : NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 3
  I : KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SPINDEX HÀ NỘI 3
  1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty: 3
  2. Hệ thống tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của đơn vị 5
  3. Các lĩnh vực ngành nghề sản xuất kinh doanh: 5
  4 . Đặc điểm về quy trình công nghệ. 6
  5 . Một số kết quả đạt được của đơn vị trong nhữnh năm qua và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới 6
  5.1.Một số kết quả đạt được trong thời gian qua 6
  5.2. Phương hướng: 8
  II : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH SPINDEX HÀ NỘI 9
  1.Hiện trạng chung của bộ máy đảm nhiệm công tác QTLĐ 9
  1.1. Quan điểm của lãnh đạo công ty spindex về vai trò của công tác QTNL. 9
  1.2. Tên gọi của bộ phận này trong công ty là : 9
  Phòng hành chính nhân sự 9
  1.3. Quy mô phòng nhân sự: có 11 nhân viên 9
  1.4. Thông tin năng lực của phòng nhân sự 10
  Nguồn: Phòng hành chính – nhân sự 10
  1.5.Nhiệm vụ chính của phòng nhân sự 11
  1.6. Đánh giá chung về tổ chức công tác quản trị nhân lực của công ty 12
  2. Quản lý thông tin nguồn nhân lực của công ty: 12
  2.1. Cách thức cập nhật thông tin nhân sự: 12
  2.2. Thông tin chung về nguồn nhân lực 13
  3. Thù lao, phúc lợi cho người lao động 14
  3.1. Tiền lương, tiền thưởng 14
  3.1.2. Công tác định mức lao động tại công ty 14
  3.1.3. Thang bảng lương trong công ty 15
  3.1.4.Các hình thức và chế độ thưởng 17
  3.1.5. Các chế độ phụ cấp lương đang áp dụng 19
  3.1.6. Cách xách định đơn giá trả lương sản phẩm 19
  3.1.7. Xây dựng quy chế trả lương 20
  3.2. Phúc lợi cho người lao động. 22
  3.2.1.Quan điểm của công ty về vấn đề phúc lợi cho người lao động 22
  3.2.2.Quỹ phúc lợi và nguồn hình thành quỹ phúc lợi 22
  3.2.3. Các trương trình phúc lợi 22
  3.2.4. Thực tế triển khai các trương trình phúc lợi đã có ảnh hưởng lớn đến người lao động. Giúp họ gắn bó với công ty , các loại hình này giúp quảng bá và phát triển thương hiệu của công ty 22

  PHẦN II : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SPINDEX HÀ NỘI 23
  I : CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP. 23
  1. KHÁI NIỆM VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ 23
  1.1. KHÁI NIỆM: 23
  1.2. VAI TRÒ CỦA ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ : 24
  2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ 25
  2.1. Nội dung đào tạo và phát triển nhân sự 25
  2.2. Một số phương pháp đào tạo và phát triển nhân sự: 27
  II – THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY SPINDEX HÀ NỘI 28
  1. TÌNH HÌNH CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC 28
  1.1. Quan điểm của lãnh đạo công ty về công tác đào tạo và phát triển 28
  1.2. Đặc điểm về nguồn nhân lực 29
  1.2.1.Về chất lượng lao động 30
  2. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN 31
  3. QUY MÔ ĐÀO TẠO NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY SPINDEX 34
  4. NGUỒN KINH PHÍ CHO ĐÀO TẠO : 34
  5 . SỬ DỤNG LAO ĐỘNG SAU ĐÀO TẠO 35
  6. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI ĐÀO TẠO NHÂN LỰC : 36
  7. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY SPINDEX. 37
  7.1. Những ưu điểm trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở công ty Spindex Hà Nội 37
  7.2. Những hạn chế trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở công ty Spindex Hà Nội: 38
  III. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC. 38
  1. Định hướng về Đào tạo phát triển nguồn nhân lực. 38
  2. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển của công ty 40
  KẾT LUẬN 43
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 44
  MỤC LỤC 45
  NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN 49
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search


 

LinkBacks (?)

 1. 12-18-2012, 03:20 PM

Find us on Google+