Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Quản lý

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  463
  Tài liệu đã gửi
  321
  Tài liệu được mua
  840
  Tài liệu đã mua
  26
  Mã số thành viên
  32,006
  Tài khoản hiện có
  1,450 Xu

  Nâng cao chất lượng đào tạo nhà quản trị tại công ty TNHH một thành viên nông sản thực phẩm TBH

  1.1 Tính cấp thiết
  Trong xu thế phát triển và hội nhập của nền kinh tế ngày nay, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, của sự bùng nổ thông tin toàn cầu, và những áp lực về kinh tế xã hội thì công tác đào tạo nhân sự càng trở nên cấp thiết và là nhu cầu không thể thiếu của mỗi doanh nghiệp. Bởi vì nhân sự chính là nguồn lực quan trọng nhất, quyết định mỗi doanh nghiệp có áp dụng được những tiến bộ của khoa học công nghệ đó vào quy trình sản xuất kinh doanh của mình hay không. Đầu tư cho nhân sự luôn là hình thức đầu tư có lợi nhất và đào tạo nhân sự chính là một trong những hình thức đầu tư hiệu quả nhất, có tính cấp bách và có tính lâu dài đối với mỗi doanh nghiệp, vì vậy các công ty lớn trên thế giới đã không tiếc công sức đầu tư cho công tác tuyển dụng với mong muốn xây dựng được đội ngũ nhân sự trình độ cao. Nhưng thực tế cho thấy trình độ đội ngũ nhân sự chưa hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu công việc. Vấn đề đặt ra là các chủ doanh nghiệp chưa đánh giá đúng mức vai trò của công tác đào tạo trong quá trình làm việc. Bên cạnh đó nhìn về thực trạng nguồn nhân lực Việt Nam hiện nay, chỉ ra vai trò của đào tạo nhân sự là rất cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp.

  Trong bối cảnh Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO), các doanh nghiệp nói chung và công ty TNHH một thành viên nông sản thực phẩm nói riêng có nhiều thuận lợi và nhiều cơ hội mới, nhưng bên cạnh đó là một môi trường cạnh tranh khốc liệt và những nguy cơ tiềm ẩn. Vì vậy, ngoài những nhân tố về cơ sở vật chất thì con người là một yếu tố vô cùng quan trọng quyết định sự thành công của doanh nghiệp. Trong đó nhà quản trị đóng vai trò tiên quyết, nhà quản trị có thể nhận thức được những cơ hội cũng như rủi ro tiềm tàng trong sự thay đổi của thị trường và điều chỉnh quy mô, chiến lược để thích ứng được với sự thay đổi đó. Không những vậy nhà quản trị các cấp đều có một nhiệm vụ cơ bản là thiết kế và duy trì một môi trường mà trong đó các cá nhân làm việc với nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ và các mục tiêu, lợi nhuận cho doanh nghiệp.Vì vậy nâng cao chất lượng đào tạo nhà quản trị là nhiệm vụ cấp bách đối với mỗi doanh nghiệp.

  Công ty TNHH một thành viên nông sản thực phẩm TBH là công ty hoạt động trên lĩnh vực dịch vụ, thương mại, xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm, các chiến lược kinh doanh cần được hoạch định rõ ràng và các hoạt động thương mại như mua bán trao đổi diễn ra cần có sự quản lý chặt chẽ.Vì vậy cần nâng cao chất lượng đào tạo nhà quản trị giúp công ty có những hướng đi đúng đắn.

  Trong thời gian thực tập tại công ty TNHH một thành viên nông sản thực phẩm TBH, em đã tiến hành điều tra và phỏng vấn nhà lãnh đạo,quản lý các phòng ban và nhân viên, qua phân tích dữ liệu thu được em thấy công ty đang gặp phải vấn đề trong công tác đào tạo nhà quản trị. Trong những năm gần đây, Công ty đã tổ chức một số khoá đào tạo cho đội ngũ nhà quản trị các cấp chưa thực sự được như mong đợi. Đào tạo dưới hình thức nào, phương pháp đào tạo ra sao và cần đào tạo những nội dung gì…để đạt được hiệu quả cao nhất là vấn đề mà giám đốc công ty còn nhiều trăn trở. Lựa chọn được hình thức, phương pháp và nội dung đào tạo hợp lý không chỉ nâng cao chất lượng đội ngũ nhà quản trị các cấp mà còn giúp Công ty tiết kiệm thời gian, chi phí đào tạo…Và điều quan trọng nhất là đội ngũ nhà quản trị của công ty sau khi đã được tham dự khoá đào tạo có thể đưa Công ty vượt qua những khó khăn thách thức, đẩy mạnh hiệu quả hoạt động kinh doanh, giúp Công ty khẳng định được vị thế của mình trên thị trường Việt Nam.

  1.2 Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài
  Từ những vấn đề nêu trên, em xin được chọn đề tài : “Nâng cao chất lượng đào tạo nhà quản trị tại công ty TNHH một thành viên nông sản thực phẩm TBH”.

  1.3 Các mục tiêu nghiên cứu
  - Đánh giá tổng quan tình hình Đào tạo nhân sự nói chung và nhà quản trị nói riêng tại công ty TNHH một thành viên nông sản thực phẩm TBH.
  - Phân tích những nhân tố ảnh hưởng tới việc đào tạo nhà quản trị tại công ty TNHH một thành viên nông sản thực phẩm TBH.
  - Đề xuất giải pháp để Nâng cao chất lượng đào tạo nhà quản trị tại công ty THHH một thành viên TBH.

  1.4 Phạm vi nghiên cứu
  - Về không gian: Giới hạn nghiên cứu tại tại công ty TNHH một thành viên nông sản thực phẩm TBH.
  - Về thời gian: nghiên cứu dữ liệu trong khoảng thời gian 3 năm từ 2007-2009

  MôC LôC

  TÓM LƯỢC
  LỜI CẢM ƠN
  MỤC LỤC
  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NHÀ QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG SẢN THỰC PHẨM TBH 1
  1.1 Tính cấp thiết 1
  1.2 Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài 2
  1.3 Các mục tiêu nghiên cứu 3
  1.4 Phạm vi nghiên cứu 3
  1.5 Một số khái niệm và phân định nội dung đào tạo nhà quản trị 3
  1.5.1 Một số khái niệm và định nghĩa cơ bản 3
  1.5.2. Phân định lí thuyết về đào tạo nhà quản trị 5
  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NHÀ QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG SẢN THỰC PHẨM TBH 13
  2.1 Phương pháp nghiên cứu 13
  2.1.1 Phương pháp thu thập dữ liệu 13
  2.1.2 Phương pháp phân tích dữ liệu 14
  2.2 Đánh giá tổng quan tình hình và nhân tố ảnh hưởng đến đào tạo nhà quản trị tại công ty TNHH một thành viên nông sản thực phẩm TBH. 15
  2.2.1 Giới thiệu về công ty 15
  2.2.2 Kết quả kinh doanh của công ty trong 3 năm 2007-2009 18
  2.2.3 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến đào tạo nhà quản trị tại công ty TNHH một thành viên nông sản thực phẩm TBH. 19
  2.3 Kết quả phân tích dữ liệu sơ cấp và thứ cấp phản ánh tình hình đào tào nhà quản trị tại công ty TNHH một thành viên nông sản thực phẩm TBH. 20
  2.3.1 Kết quả phân tích dữ liệu sơ cấp phản ánh tình hình đào tạo nhà quản trị tại công ty TNHH một thành viên nông sản thực phẩm TBH 20
  2.3.2 Kết quả phân tích dữ liệu thứ cấp phản ánh tình hình đào tạo nhà quản trị tại công ty TNHH một thành viên nông sản thực phẩm TBH 23
  CHƯƠNG 3: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NHÀ QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG SẢN THỰC PHẨM 27
  3.1 Các kết luận và phát hiện về đào tạo nhà quản trị tại công ty TNHH một thành viên nông sản thực phẩm TBH. 27
  3.1.1 Ưu điểm và nguyên nhân 27
  3.1.1 Ưu điểm và nguyên nhân 27
  3.1.2 Hạn chế và nguyên nhân 29
  3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nhà quản trị tại công ty TNHH một thành viên nông sản thực phẩm TBH. 30
  3.2.1 Giải pháp về nội dung đào tạo nhà quản trị 30
  3.2.2 Giải pháp về lựa chọn và sử dụng phương pháp đào tạo 30
  3.2.3 Giải pháp trong công tác đào tạo nhà quản trị 31
  3.2.4 Một số giải pháp khác 34
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search


 
Find us on Google+