Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Apr 2012
  Bài viết
  160
  Tài liệu đã gửi
  138
  Tài liệu được mua
  336
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  32,331
  Tài khoản hiện có
  552 Xu

  Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở NHNo&PTNT chi nhánh láng hạ.

  MỤC LỤC:
  Lời mở đầu:……… ………………………………………… .......1
  Chương 1: Cơ sở lý luận chung về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực………………… ………………………………………… …3
  1.1. Khái niệm, Vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực…………………… …………………………………… ……….…….3
  1.1.1. Khái niệm……………… ……………………………………..3
  1.1.2.Vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực…… ….....3
  1.1.2.1. Đối với tổ chức, doanh nghiệp……………… …………...…3
  1.1.2.2. Đối với người lao động……………………… ………….…..4
  1.1.2.3. Đối với sự phát triển của kinh tế và xã hội……… ……........5
  1.2. Các phương pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực…………………………………… …………………… ………..…6
  1.2.1. Đào tạo trong công việc…………………………… ……...…7
  1.2.1.1.Đào tạo theo kiểu chỉ dẫn công việc:…………… …………...7
  1.2.1.2. Đào tạo theo kiểu học nghề:…………………… ……………7
  1.2.1.3. Kèm cặp và chỉ bảo:……………………………… …………8
  1.2.1.4. Luân chuyển và thuyên chuyển công việc:……… ……….….8
  1.2.2. Đào tạo ngoài công việc…………… …………………… ……9
  1.2.2.1.Tổ chức các lớp cạnh doanh nghiệp……………………….…9
  1.2.2.2. Cử đi học tại các trường chính quy…… ………………….…9
  1.2.2.3. Các bài giảng, hội nghị, hội thảo………… ………………...10
  1.2.2.4. Đào tạo theo kiểu mô hình hóa……… …………………….10
  1.2.2.5. Đào tạo từ xa…………………………… ……………….....11
  1.2.2.6. Đào tạo theo kiểu phòng thí nghiệm…… ……………….…11
  1.2.3. Một số phương pháp khác… …………… ……………….…12
  1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến đào tạo và phát triển nguồn nhân lực……… ………………………………………… … ………...……13
  1.3.1. Các yếu tố bên trong doanh nghiệp ………… ………….…….13
  1.3.2. Các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp… ………………………..16
  1.4. Quy trình thực hiện đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp… ………………………………………… ……18
  Kết luận chương1… ………………………………………… …..22
  Chương 2: Thực trạng về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhành láng hạ ………………………………………… …………………..………23
  2.1.Vài nét về NHNo&PTNT chi nhánh láng hạ …………………23
  2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của chi nhành láng hạ… …..23
  2.1.2.Cơ cấu tổ chức… ………………………………………….. .….26
  2.1.3.Tình hình kinh doanh của chi nhánh vài năm gần đây… …...…32
  2.2. Thực trạng về nguồn nhân lực của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Láng Hạ ……………………..……..35
  2.2.1. Biến đông của nguồn nhân lực phân loại theo hoạt động chuyên môn ………………………………………… ………….………….…35
  2.2.2. Tình hình biến động nguồn nhân lực theo trình độ đào tạo( chất lượng)… ………………………………………… ……….………….36
  2.2.3. Biến động nguồn nhân lực phân loại theo độ tuổi… …………38
  2.2.4. biến động nguồn nhân lực theo giới tính……………………..40
  2.3. Thực trạng về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực…….…40
  2.3.1.Các nhân tố ảnh hưởng đến đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của chi nhánh ………………………………………… …….……40
  2.3.2.Xây dựng chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại chi nhánh láng hạ… ………………………………………… …….....45
  2.3.3. Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại chi nhánh Láng Hạ… …………………………………..…52
  2.3.4. Đánh giá về công tác đào tạo và phát triển nhân sự tại chi nhánh… ………………………………………… ……………………54
  kết luận chương 2: ………………………………………..... ..............…59
  Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở NHNo&PTNT chi nhánh láng hạ… ………………………………………… ………………….60
  3.1. Các quan điểm và định hướng chung về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của ngân hàng và chi nhánh trong thời gian tới… ………………………………………… …………………….…60
  3.1.1. Các quan điểm chung của ngành ngân hàng về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực… ………………………………………… ...…..60
  3.1.2. Định hướng chung của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam… ………………………………………… ...…..61
  3.1.3. Định hướng về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong thời gian tới của chi nhánh láng Hạ…… …………………………………….62
  3.2.Giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại chi nhánh…… …………………………….63
  3.2.1. Cải thiện cơ sở vật chất… ………………………………….…63
  3.2.2. cần sử dụng các phương pháp xác định nhu cầu, mục tiêu đào tạo chính xác hơn, sát thực tế hơn… ……………………………………64
  3.2.3. Cần xác định đúng đối tượng… ………………………………65
  3.2.4. Củng cố xây dựng đội ngũ giảng viên. .....................................65
  3.2.5. Thường xuyên đánh giá kết quả đào tạo, Từ đó nâng cao hiệu quả đánh giá chất lượng đào tạo… ……………………………………..67
  3.2.6. Một số giải pháp khác……………………………………… ...68
  3.3. Kiến nghị khác…………………………………… …..…….70
  3.3.1. Đối với ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam… ………………………………………… ….70
  3.3.2.Đối với chi nhánh Láng Hạ… ………………………….……..70
  kết luận chung ……… ……………………………………72

  LỜI MỞ ĐẦU:

  Sự cần thiết của đề tài:
  Chúng ta có thể thấy rằng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là một nhu cầu không thể thiếu được đối với bất cứ một doanh nghiệp, một tổ chức nào. Trong thời kỳ phát triển hiện nay của nền kinh tế Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp trong nước nói riêng thì đào tạo nguồn nhân lực càng trở thành nhu cầu cấp thiết. Con người là nhân tố quyết định cho sự phát triển. Hiện nay, người ta nói nhiều đến kinh tế tri thức và coi nó là lực lượng sản xuất trực tiếp của xã hội nên việc đào tạo nâng cao tri thức cho người lao động càng trở nên cấp bách. Đương nhiên ngân hàng không phải là một ngoại lệ

  Trong giai đoạn hiện nay các doanh nghiệp đặc biệt là các ngân hàng muốn có thể cạnh tranh được thì một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến năng lực cạnh tranh đó chính là nguồn nhân lực có chất lượng cao. Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn một trong những ngân hàng lớn tại Việt Nam, với số lượng chi nhánh trải điều khắp cả nước, luôn coi trọng nhân tố con người một nhân tố quyết định đến sự thành công của ngân hàng trong những năm qua. Trong xuốt quá trình hoạt động của mình ngân hàng không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức của nhân viên. Chi nhánh Láng Hạ một trong những chi nhánh cấp 1 của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam luôn coi đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là nhiệm vụ hàng đầu. Đây là hoạt động được Chi nhánh thường xuyên tổ chức, phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ nhân viên trong chi nhánh, nhằm đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa hoạt động của ngân hàng trong thời kỳ hiện nay khi mà hệ thống ngân hàng đang gặp phải những khó khăn nhất định. Mặc dù công tác này đang được quan tâm và ngày càng có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên công tác này cũng còn bộc lộ những tồn tại nhất định. Vấn đề hết sức quan trọng được lãnh đạo quan tâm là làm thế nào để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong hệ thống ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam nói chung và chi nhánh Láng Hạ nói riêng.

  Xuất phát từ thực tế đào tạo về nguồn nhân lực của các doanh nghiệp Việt Nam và các ngân hàng nói chung và ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam nói riêng em quyết định chọn đề tài này làm luân văn tốt nghiệp.

  Nội dung nghiên cứu: hệ thống lý luận cơ bản về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nói chung . Từ đó phân tích và đánh giá về thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại chi nhánh láng hạ. Đưa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của công tác này tại chi nhánh láng hạ.

  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu : đề tài nghiên cứu công tác đào tạo và phát triển NNL tại chi nhánh NHNNo& PTNT Láng Hạ với số liệu của giai đoạn 2006-2008. Đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo& phát triển NNL tại chi nhánh Láng Hạ.

  Phương pháp nghiên cứu: phân tích, tổng hợp, so sánh, đánh giá số liệu từ đó rút ra các kết luận.

  Kết cấu của đề tài: gồm 3 phần
  Thứ nhất, Chương 1: Cơ sở lý luận chung về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
  Thứ hai, Chương 2: Thực trạng về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhành láng hạ.
  Thứ ba, Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở NHNo&PTNT chi nhánh láng hạ.
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 
Find us on Google+