Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Mar 2012
  Bài viết
  290
  Tài liệu đã gửi
  288
  Tài liệu được mua
  972
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  32,019
  Tài khoản hiện có
  413 Xu

  Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại khách sạn HERITAGE Hạ Long

  LỜI NÓI ĐẦU

  Sau 16 năm đổi mới, kể từ khi đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI cho đến nay, nước ta chính thức bước vào thời kỳ mới, thời kỳ xây dựng và phát triển kinh tế.Từ nền kinh tế tự cung tự cấp đi liền là cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, chúng ta đã chuyển sang nền kinh tế nhiều thành phần, mở cửa và vận hành theo cơ chế thị trường có sự điều tiết và quản lý của nhà nước. Khi chuyển sang nền kinh tế mới, các doanh nghiệp phải sắp xếp và tổ chức lại doanh nghiệp của mình. Vai trò của các nhà quản lý đã được phát huy. Một trong những vấn đề nhà quản lý cần quan tâm đó là quản trị nhân sự. Trong đó việc đào tạo và phát triển nhân sự là kim chỉ nam cho mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Không chỉ với doanh nghiệp, mà cả trên tầm vĩ mô Nhà nước cũng đã có những chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực để bắt kịp nền kinh tế tri thức trên thế giới. Vấn đề đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là một trong những vấn đề quyết định sự thành công hay thất bại của các quốc gia nói chung và doanh nghiệp nói riêng. Bất kỳ một công ty hay một tổ chức nào dù có nguồn tài chính phong phú, nguồn tài nguyên vật tư dồi dào hệ thống máy móc hiện đại mà trình độ lao động kém cỏi thì sẽ trở nên vô ích. Nếu như vấn đề con người không được quan tâm đúng mức.

  Thực tế là chúng ta đang sống trong một thời đại mà nhịp độ thay đổi diễn ra với tốc độ chóng mặt của khoa học công nghệ. Sự thay đổi có tác động mạnh tới dây chuyền sản xuất tới cung cách quản lý tới nếp sống và suy nghĩ của mọi người trong doanh nghiệp. Và cũng chính sự thay đổi này mà các cấp lãnh đạo thấy cần phải trang bị cho cán bộ công nhân viên các kiến thức và kỹ năng mới để theo kịp với sự biến đổi.

  Nhu cầu đào tạo con người trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.

  Xuất phát từ những lý do trên và qua thực tế tực tập ở khách sạn HERITAGE Hạ Long, với quá trình học tập tại trường em chọn đề tài "Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại khách sạn HERITAGE Hạ Long."

  Phương pháp nghiên cứu: Luận văn được sử dụng hệ thống các phương pháp phân tích đa dạng như: Phương pháp thống kê, phương pháp tổng hợp, phương pháp phân tích ... Kết hợp với số liệu khảo sát và thống kê báo cáo của doanh nghiệp.

  Phạm vi nghiên cứu của đề tài là lấy cơ sở thực tiễn quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đào tạo, cùng các hoạt động bổ trợ khác để nghiên cứu các mối quan hệ giữa chúng để đưa ra các hình thức và phương pháp đào tạo phù hợp trong phạm vi khách sạn.

  MỤC LỤC

  Trang
  Lời nói đầu 1
  Chương 1: Lý luận chung về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 3
  I Nhân lực và quản lý nhân lực ……………………………………. 3
  1.1 Khái niệm nhân lực 3
  1.2 Khái niệm quản lý 3
  1.3 Khái niệm quản lý nhân lực 3
  II Đặc trưng, vai trò và các hình thức đào tạo phát triển nguồn nhân lực 3
  2.1 Đặc trưng của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 3
  2.2 Các hình thức đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 4
  III Những nhân tố ảnh hưởng tới công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 4

  3.1 Môi trường bên ngoài doanh nghiệp 4
  3.1.1 Môi trường chính trị - Pháp lý 4
  3.1.2 Môi trường kinh tế 5
  3.1.3 Môi trường văn hoá xã hội 5
  3.1.4 Khoa học kỹ thuật 5
  3.1.5 Môi trường dân số 5
  3.1.6 Môi trường quốc tế 5
  3.2 Quy mô và đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp 6
  3.2.1 Môi trường bên trong doanh nghiệp 6
  3.2.2 Tổ chức về quản lý của doanh nghiệp 6
  3.2.3 Về cơ sở vật chất kỹ thuật 6
  IV Quá trình đào tạo và phát triển 6
  4.1 Các bước của đào tạo và phát triển 7
  4.1.1 Xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 7
  4.1.2 Ấn định mục tiêu cụ thể 8
  4.1.3 Lựa chọn các phương pháp thích hợp 8
  4.1.4 Thức hiện chương trình đào tạo và phát triển 8
  4.1.5 Đánh giá chương trình đào tạo và phát triển 9
  4.2 Các phương pháp đào tạo 9
  4.2.1 Đối tượng đào tạo 9
  4.2.2 Một số phương pháp đào tạo 9

  Chương II: Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở khách sạn HERITAGE Hạ Long 11
  I Tổng quan về khách sạn HERITAGE Hạ Long 11
  1 Lịch sử hình thành và phát triển 11
  1.1 Quá trình hình thành 11
  1.2 Quá trình phát triển 12
  2 Chức năng nhiệm vụ và các loại dịch vụ của khách sạn 12
  II Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của khách sạn 13
  1 Tổ chức bộ máy 13
  1.1 Mô hình tổ chức 13
  1.2.1 Các bộ phận, đơn vị 14
  1.2.2 Ban quản lý khách sạn 14
  1.2.3 Phòng kế toán 15
  1.2.4 Phòng nhân sự 15
  1.2.5 Bộ phận văn phòng 15
  1.2.6 Bộ phận tiền sảnh 16
  1.2.7 Bộ phận ăn + uống 16
  1.2.8 Bộ phận bếp 16
  1.2.9 Bộ phận điện nước 16
  1.2.10 Bộ phận bảo vệ 16
  III Kết quả sản xuất kinh doanh của khách sạn HERITAGE Hạ Long từ năm 1999 - 2001 16
  1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 16
  2 Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2002 18
  IV Kết quả hoạt động đào tạo 19
  4.1 Tình hình và kết quả công tác đào tạo 19
  4.1.1 Mục tiêu đào tạo ở giai đoạn này 19
  4.1.2 Tổ chức và quản lý đào tạo 19
  4.1.3 Hình thức đào tạo 19
  4.1.4 Kinh phí đào tạo 20
  4.1.5 Kết quả công tác đào tạo nhân lực từ năm 1999 – 2001 20
  4.2 Kế hoạch đào tạo cán bộ công nhân viên trong khách sạn 22
  4.3 Những tồn tại và nguyên nhân trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực tại khách sạn HERITAGE Hạ Long 23
  Chương III: Một số giải pháp và kiến nghị để hoàn thiện công tác đào tạo tại khách sạn HERITAGE Hạ Long 24
  I Xác định rõ mục tiêu và phương hướng công tác đào tạo và phát triển nhân lực tại khách sạn 24
  1.1 Đối với cán bộ quản lý 24
  1.1.1 Mục tiêu 24
  1.1.2 Phương hướng 25
  1.2 Đối với đội ngũ nhân viên 25
  II Đa dạng hoá hình thức đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 25
  2.1 Đào tạo tại doanh nghiệp 25
  2.2 Đào tạo ngoài doanh nghiệp 27
  III Những điều kiện cần thiết để đảm bảo cho việc hoàn thiện công tác đào tạo nhân lực ở khách sạn 27
  3.1 Quy chế, chính sách 27
  3.2 Nguồn kinh phí 27
  3.3 Cơ sở vật chất 28
  Kết luận 30
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 

LinkBacks (?)

 1. Ho
  Refback This thread
  12-20-2012, 08:59 PM

Find us on Google+