Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Mar 2012
  Bài viết
  165
  Tài liệu đã gửi
  165
  Tài liệu được mua
  586
  Tài liệu đã mua
  0
  Mã số thành viên
  32,025
  Tài khoản hiện có
  6,305 Xu

  Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển công nhân kĩ thuật tại Tổng công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội – Hanosimex.

  Tiêu đề: Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển công nhân kĩ thuật tại Tổng công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội – Hanosimex.

  LỜI MỞ ĐẦU

  Quá trình thực tập là giai đoạn rất quan trọng với mỗi sinh viên. Là thời gian chúng em có dịp tìm hiểu thực tế quá trình sản xuất kinh doanh cũng như công tác quản lí của mỗi doanh nghiệp. Đặc biệt với một doanh nghiệp có quy mô lớn và đang có những bước đổi mới với sự năng động và nhạy bén, từ chỗ chỉ có mặt hàng sợi chủ yếu bán trong nước Hanosimex đã vươn lên, đầu tư mạnh để có thêm các sản phẩm dệt kim, khăn bông thời trang và Denim (vải bò)... được tiêu thụ rộng rãi trong nước và xuất khẩu, tạo việc làm và cải thiện đời sống cho hơn 5000 lao động. Là một trong những doanh nghiệp dệt may lớn mạnh của TCT CP Dệt May Việt Nam, Hanosimex đã vinh dự được Nhà nước, Chính phủ và Bộ Công nghiệp tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Với bề dày kinh nghiệm qua hơn 20 năm xây dựng và đi vào hoạt động, nhất là sự năng động, nhạy bén trong cơ chế thị trường, Hanosimex hứa hẹn bước phát triển bền vững trong thời hội nhập và tự hào là doanh nghiệp Dệt May mũi nhọn, khẳng định được thương hiệu và vị thế của mình trên thị trường.
  Trong thời gian vừa qua được sự tạo điều kiện của các thầy cô trong khoa Kinh tế và quản lí nguồn nhân lực, em đã có cơ hội được thực tập tại Tổng công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội – Hanosimex để tìm hiểu thực tế về tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty đồng thời nghiên cứu đề tài tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển công nhân kĩ thuật tại Tổng công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội – Hanosimex.
  Mục đích nghiên cứu:
  - Phân tích được tầm quan trọng của công tác đào tạo và phát triển công nhân kĩ thuật đến công tác Quản trị nhân lực.
  - Đánh giá thực trạng Quản trị nguồn nhân lực tại Tổng công ty Dệt May Hà Nội – Hanosimex. Từ đó hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển công nhân kĩ thuật tại Tổng công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội – Hanosimex.
  - Thiết kế và phân tích công tác đào tạo và phát triển công nhân kĩ thuật tại Tổng công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội – Hanosimex
  Đối tượng nghiên cứu:
  Công nhân kĩ thuật trong nghành Sợi, Dệt, May tại Tổng công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội – Hanosimex và công nhân kĩ thuật chính trực tiếp đứng máy của Nhà máy Sợi.
  Phạm vi nghiên cứu:
  Công tác đào tạo và phát triển công nhân kĩ thuật tại Tổng công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội – Hanosimex và đi sâu vào nghiên cứu công tác đào tạo và phát triển đội ngũ công nhân sản xuất chính tại nhà máy Sợi –Hanosimex.
  Thời gian nghiên cứu:
  Nghiên cứu được tiến hành từ năm 2005 tới 2010.
  Phương pháp nghiên cứu:
  Nguồn số liệu sơ cấp như phỏng vấn, lưới phỏng vấn, quan sát.
  Nguồn số liệu thứ cấp bao gồm: phân tích, so sánh, đánh giá thông tin.
  Trong khuôn khổ thời gian có han nên bài chuyên đề của em tập trung tìm hiểu tổng quan nhất về Tổng công ty và công tác đào tạo và phát triển đội ngũ công nhân kĩ thuật tại Tổng công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội- Hanosimex.
  Kết cấu dự kiến của đề tài: Gồm 3 chương:
  Chương 1: Những lí luận chung về công tác đào tạo và phát triển công nhân kĩ thuật trong doanh nghiệp.
  Chương 2: Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển công nhân kĩ thuật tại Tổng công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội – Hanosimex
  Chương 3: Phương hướng và biện pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển công nhân kĩ thuật tại Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội – Hanosimex
  CHƯƠNG 1: NHỮNG LÍ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NHÂN KĨ THUẬT
  TRONG DOANH NGHIỆP.
  1.1. TẦM QUAN TRỌNG CỦA ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NHÂN KĨ THUẬT TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP.
  1.2. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NHÂN KĨ THUẬT
  1.3.NHỮNG PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NHÂN KĨ THUẬT PHỔ BIẾN HIỆN NAY.
  1.4. TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÍ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NHÂN KĨ THUẬT.
  1.5. VAI TRÒ CỦA PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NHÂN KĨ THUẬT.

  CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÀ NỘI ( HANOSIMEX )
  2.1. ĐẶC ĐIỂM CỦA DOANH NGHIỆP ẢNH HƯỞNG TỚI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NHÂN KĨ THUẬT TRONG DOANH NGHIỆP.
  2.2. ĐẶC ĐIỂM CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÍ SẢN XUẤT KINH DOANH.
  2.3. PHÂN TÍCH TỔNG QUÁT VỀ THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NHÂN KĨ THUẬT TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÀ NỘI– HANOSIMEX.
  2.4. PHÂN TÍCH THƯC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÍ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÔNG NHÂN KĨ THUẬT TẠI TỔNG CÔNG TY.

  CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NHÂN KĨ THUẬT TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÀ NỘI – HANOSIMEX.
  3.1. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA TỔNG CÔNG TY.
  3.2. CÁC GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG THỜI GIAN TỚI.
  3.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NHÂN KĨ THUẬT TẠI TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY HÀ NỘI TRONG THỜI GIAN TỚI.
  3.4. XÂY DỰNG MỘT SỐ CÔNG TÁC HỖ TRỢ LÀM TĂNG HIỆU QUẢ CHO ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CNKT CỦA TCT TRONG THỜI GIAN TỚI.
  Kết luận ...
  MỤC LỤC

  DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: NHỮNG LÍ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NHÂN KĨ THUẬT TRONG DOANH NGHIỆP. 3
  1.1. TẦM QUAN TRỌNG CỦA ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NHÂN KĨ THUẬT TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP. 3
  1.1.1. Khái niệm về công nhân kĩ thuật 3
  1.1.2. Ý nghĩa của đào tạo và phát triển công nhân kĩ thuật trong doanh nghiệp 4
  1.1.2.1. Đối với doanh nghiệp. 4
  1.1.2.2. Đối với người lao động. 5
  1.1.3. Sự cần thiết của đào tạo và phát triển công nhân kĩ thuật trong doanh nghiệp. 5
  1.1.3.1. Đào tạo và phát triển nhằm nâng cao chất lượng lao động khi tuyển dụng chưa đáp ứng được yêu cầu công việc. 5
  1.1.3.2. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu hoàn thiện bản thân của người lao động. 6
  1.1.3.3. Đào tạo để đáp ứng sự thay đổi của nền kinh tế hay sự phát triển của khoa học công nghệ. 6
  1.2. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NHÂN KĨ THUẬT 7
  1.2.1. Những nhân tố bên ngoài doanh nghiệp 7
  1.2.2. Những nhân tố bên trong doanh nghiệp. 8
  1.3.NHỮNG PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NHÂN KĨ THUẬT PHỔ BIẾN HIỆN NAY. 8
  1.3.1. Kèm cặp, chỉ bảo trong sản xuất 8
  1.3.2. Các lớp cạnh doanh nghiệp: 10
  1.3.3. Đào tạo theo kiểu học nghề. 10
  1.3.4. Cử người đi học tại các trường lớp chính quy. 11
  1.3.5. Đào tạo theo kiểu phòng thí nghiệm: 11
  1.4. TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÍ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NHÂN KĨ THUẬT. 11
  1.4.1. Xác định nhu cầu đào tạo 11
  1.4.2. Xác định mục tiêu đào tạo 15
  1.4.3. Lựa chọn đối tượng đào tạo 15
  1.4.4. Xây dựng chương trình và lựa chọn phương pháp đào tạo 15
  1.4.5. Dự tính chi phí đào tạo 16
  1.4.6. Lựa chọn và đào tạo giáo viên 16
  1.4.7. Đánh giá hiệu quả đào tạo 17
  1.5. VAI TRÒ CỦA PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NHÂN KĨ THUẬT. 18
  1.5.1. Vai trò của phân tích công việc: 18
  1.5.2. Vai trò của đánh giá thực hiện công việc. 19
  CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÀ NỘI ( HANOSIMEX ) 20
  2.1. ĐẶC ĐIỂM CỦA DOANH NGHIỆP ẢNH HƯỞNG TỚI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NHÂN KĨ THUẬT TRONG DOANH NGHIỆP. 20
  2.1.1. Giới thiệu về Tổng công ty. 20
  2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty. 20
  2.1.3. Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận 22
  2.1.3.1. Cơ cấu tổ chức 22
  2.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận 24
  2.1.4 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 25
  2.1.4.1 Ngành nghề sản xuất kinh doanh 25
  2.1.4.2. Sản phẩm kinh doanh 26
  2.2. ĐẶC ĐIỂM CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÍ SẢN XUẤT KINH DOANH. 32
  2.2.1. Đặc điểm máy móc và trang thiết bị sản xuất 32
  2.2.2. Quy trình công nghệ. 32
  2.2.3. Đặc điểm của lực lượng lao động. 34
  2.3. PHÂN TÍCH TỔNG QUÁT VỀ THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NHÂN KĨ THUẬT TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÀ NỘI– HANOSIMEX. 38
  2.3.1. Tình hình đào tạo và phát triển công nhân sản xuất tại Tổng công ty từ 2006 đến nay. 38
  2.3.2. Đánh giá tình hình xác định nhu cầu đào tạo của từng đơn vị và của Tổng công ty. 48
  2.3.3. Đánh giá tình hình đầu tư về cơ sở vật chất cho đào tạo công nhân kĩ thuật của Tổng công ty. 49
  2.3.3.1. Máy móc thiết bị dành riêng cho thực hành của công tác đào tạo 49
  2.3.3.2. Chi phí và bồi thường chi phí đào tạo 50
  2.3.3.4. Đánh giá về các văn bản tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật 55
  2.3.3.6. Đánh giá kết quả hoạt động đào tạo và phát triển công nhân kĩ thuật của Hanosimex. 56
  2.4. PHÂN TÍCH THƯC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÍ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÔNG NHÂN KĨ THUẬT TẠI TỔNG CÔNG TY. 58
  2.4.1. Đánh giá về công tác đào tạo nâng bậc cho công nhân kĩ thuật tại Tổng công ty 59
  2.4.2. Đánh giá công tác đào tạo và phát triển công nhân kĩ thuật tại Tổng công ty cổ phần Dệt May Hà Nội – Hanosimex. 63
  2.4.3. Một số tấm gương điển hình về phát triển nghề nghiệp của đội ngũ công nhân kĩ thuật tại Tổng công ty. 64
  2.4.4. Đánh giá ưu điểm, nhược điểm của công tác đào tạo và phát triển công nhân kĩ thuật tại Tổng công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội-Hanosimex. 66
  CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NHÂN KĨ THUẬT TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÀ NỘI – HANOSIMEX. 68
  3.1. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA TỔNG CÔNG TY. 68
  3.1.1. Mục tiêu phát triển của Tổng công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội trong thời gian tới. 68
  3.1.2. Đánh giá thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược của Tổng công ty 69
  3.1.2.1. Những thuận lợi. 69
  3.1.2.2. Những khó khăn. 69
  3.1.3. Đánh giá những cơ hội và thách thức trong công tác đào tạo công nhân kĩ thuật tại Tổng công ty. 70
  3.1.3.1. Cơ hội: 70
  3.1.3.2. Thách thức 71
  3.2. CÁC GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG THỜI GIAN TỚI. 71
  3.2.1. Các chính sách để ổn định và phát triển bộ máy tổ chức. 71
  3.2.2. Tuyển mộ, tuyển chọn công nhân kĩ thuật. 72
  3.2.3. Công tác tiền lương, thù lao và các chế độ khuyến khích. 72
  3.2.4. Chế độ bảo hiểm xã hội cho công nhân kĩ thuật. 73
  3.2.6. Một số công tác hỗ trợ khác. 74
  3.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NHÂN KĨ THUẬT TẠI TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY HÀ NỘI TRONG THỜI GIAN TỚI. 74
  3.3.1. Hoàn thiện công tác xác định nhu cầu đào tạo. 74
  3.3.2. Xác định mục tiêu và lực chọn đối tượng đào tạo.................................75
  3.3.3. Xây dựng chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo. 76
  3.3.4. Thời gian đào tạo và phát triển công nhân kĩ thuật. 76
  3.3.5. Nâng cao năng lực của đội ngũ của đội ngũ giáo viên giảng dạy 79
  3.3.6. Đánh giá hiệu quả của chương trình đào tạo 80
  3.4. XÂY DỰNG MỘT SỐ CÔNG TÁC HỖ TRỢ LÀM TĂNG HIỆU QUẢ CHO ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CNKT CỦA TCT TRONG THỜI GIAN TỚI. 81
  3.4.1. Đổi mới các phương pháp và hình thức đào tạo. 81
  3.4.2. Gắn đào tạo với các biện pháp khuyến khích. 82
  3.4.3. Tuyển dụng đội ngũ lao động có chất lượng cao. 83
  3.4.4. Tổ chức các cuộc thi tay nghề giỏi 83
  Kết luận 85
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 

LinkBacks (?)

 1. Ho
  Refback This thread
  01-06-2013, 04:46 PM

Find us on Google+