Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Mar 2012
  Bài viết
  290
  Tài liệu đã gửi
  288
  Tài liệu được mua
  972
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  32,019
  Tài khoản hiện có
  413 Xu

  Hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại Công ty cổ phần xi măng Hoàng Mai

  LỜI MỞ ĐẦU

  Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay các doanh nghiệp muốn tồn tại được họ phải luôn cố gắng nỗ lực để nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm nhằm tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp của mỡnh trờn thị trường. Mỗi tổ chức chỉ có thể đạt được năng suất lao động cao khi có những người làm việc tích cực và sáng tạo. Muốn có những người lao động chủ động làm việc tích cực và sáng tạo ngoài việc tuyển chọn được những người lao động có kỹ năng và phẩm chất tốt thì việc làm thế nào để phát huy hết khả năng của người lao động, làm thế nào để họ cố gắng nỗ lực hết sức vì doanh nghiệp là công việc rất khó thực hiện. Điều đó phụ thuộc vào cách thức và phương pháp mà những người quản lý sử dụng để tạo động lực cho nhân viên. Vì vậy tạo động lực cho người lao động là một công tác quan trọng đối với tất cả các doanh nghiệp hiện nay.

  Chính vì vậy sau một thời gian thực tập tại Công ty cổ phần xi măng Hoàng Mai em đã chọn đề tài “ Hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại Công ty cổ phần xi măng Hoàng Mai” với mong muốn làm rõ hơn nữa tác dụng của việc tạo động lực cho người lao động và tìm ra một số giải pháp để hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty.

   Mục đích nghiên cứu:
  Hệ thống hóa về mặt lý thuyết những lý luận cơ bản về động lực lao động, các yếu tố ảnh hưởng đến động lực lao động, các biện pháp để tạo động lực cho người lao động và tầm quan trọng của công tác tạo động lực cho người lao động.
  Phân tích và nghiên cứu thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty cổ phần xi măng Hoàng Mai từ đó tìm ra giải pháp để hoàn thiện.

   Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
  - Đối tượng nghiên cứu: Công tác tạo động lực cho người lao động.
  - Phạm vi nghiên cứu: Công ty cổ phần xi măng Hoàng Mai.
   Phương pháp nghiên cứu:
  - Phương pháp tổng hợp, phân tích.
  - Phương pháp tham khảo ý kiến chuyên gia.
  - Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi.

   Kết cấu của đề tài gồm:
  Chương 1: Cơ sở lý thuyết về tạo động lực lao động trong doanh nghiệp.
  Chương 2: Đánh giá công tác tạo động lực cho người lao động tại Công ty cổ phần xi măng Hoàng Mai.
  Chương 3: Một số giải pháp tạo động lực cho người lao động tại Công ty cổ phần xi măng Hoàng Mai.

  MỤC LỤC

  Nội dung Trang
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  Chương I: Tổng quan về bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển 3
  I. Khái quát chung về bảo hiểm hàng hoá xuất, nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển 3
  1). Vai trò và đặc điểm của vận chuyển hàng hoá xuất, nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển 3
  a. Vai trò 3
  b. Đặc điểm 5
  2). Rủi ro và tổn thất trong bảo hiểm hàng hoá xuất, nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển 5
  a. Rủi ro hàng hải 5
  b. Tổn thất 7
  II. Nội dung cơ bản của bảo hiểm hàng hoá XNK vận chuyển bằng đường biển 9
  1). Đối tượng bảo hiểm 9
  2). GTBH, STBH, Phí bảo hiểm 10
  3). Điều kiện bảo hiểm 11
  4). Hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) 15
  5). Giám định và bồi thường tổn thất 18
  III. Công tác khai thác bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển 20
  1). Vai trò của công tác khai thác 20
  2). Quy trình khai thác 22
  a. Điều tra nhu cầu của khách hàng và tiếp cận khách hàng nhận thông tin từ khách hàng 22
  b. Phân tích tìm hiểu và đánh giá rủi ro 23
  c. Xem xét đề nghị bảo hiểm 24
  d. Đàm phán và chào phí 25
  e. Chấp nhận bảo hiểm và cấp giấy chứng nhận bảo hiểm 25
  f. Cấp đơn theo hợp đồng bảo hiểm bao và hợp đồng bảo hiểm nguyên tắc 26
  g. Lưu trữ, theo dõi, gửi đơn bảo hiểm và tiếp cận giải quyết mới 26
  3). Đánh giá kết quả và hiệu quả khai thác 26

  Chương II: Thực trạng công tác khai thác bảo hiểm hàng hoá XNK vận chuyển bằng đường biển tại Hội sở giao dịch Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện giai đoạn 2004-2008 28
  I. Giới thiệu chung về Công ty và Hội sở giao dịch Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện 28
  1). Lịch sử ra đời và phát triển 28
  2). Ngành nghề kinh doanh 31
  a. Kinh doanh bảo hiểm trực tiếp 31
  b. Kinh doanh tái bảo hiểm 33
  c. Giám định và giải quyết bồi thường 35
  d. Đầu tư vốn 35
  3). Cơ cấu tổ chức 35
  4). Kết quả hoạt động trong thời gian qua (giai đoạn 2004-2008) 40
  II. Thị trường bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển tại Việt Nam giai đoạn 2004-2008 43
  III. Thực trạng khai thác bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển tại Hội sở giao dịch Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện giai đoạn 2004-2008 52
  1). Quy trình khai thác nghiệp vụ bảo hiểm tại HSGD Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện 52
  2). Kết quả và hiệu quả khai thác bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển tại HSGD Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện 52
  3). Tồn tại và nguyên nhân 53

  Chương III: Một số giải pháp nhằm thúc đẩy khai thác bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển tại HSGD Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện 56
  I. Phương hướng và mục tiêu của HSGD Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện trong hoạt động khai thác bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển trong thời gian tới 56
  1). Phương hướng thực hiện 58
  2). Mục tiêu 58
  II. Một số giải pháp nhằm thúc đẩy khai thác bảo hiểm hàng hó xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển của HSGD Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện 59
  1). Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng cáo 60
  2). Tăng cường khai thác bảo hiểm các mặt hàng có tỷ lệ tham gia bảo hiểm tại Công ty còn thấp hoặc chưa tham gia bảo hiểm 60
  3). Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khách hàng, thị trường 60
  4). Đẩy mạnh công tác đánh giá rủi ro trước khi ký kết hợp đồng bảo hiểm 62
  5). Nâng cao công tác đề phòng, hạn chế tổn thất và giám định bồi thường 63
  6). Nâng cao công tác đào tạo và quản lý cán bộ 63
  III. Một số kiến nghị nhằm thúc đẩy khai thác bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển 64
  1). Kiến nghị với nhà nước 64
  2). Đối với công ty xuất nhập khẩu 65
  3). Đối với hiệp hội bảo hiểm 66
  4). Kiến nghị của HSGD đối với Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện 66
  KẾT LUẬN 69
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 

LinkBacks (?)

 1. Ho
  Refback This thread
  12-21-2012, 12:56 AM

Find us on Google+