Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  299
  Tài liệu đã gửi
  291
  Tài liệu được mua
  1,046
  Tài liệu đã mua
  17
  Mã số thành viên
  32,009
  Tài khoản hiện có
  8,609 Xu

  Hoàn thiện công tác đãi ngộ tài chính cho nhân viên công ty cổ phần đầu tư mở - du lịch việt nam

  CHƯƠNG I: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI: “HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
  ĐÃI NGỘ TÀI CHÍNH CHO NHÂN VIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
  MỞ - DU LỊCH VIỆT NAM.
  1.1. Tính cấp thiết của đề tài
  Ngày nay nền kinh tế càng phát triển hoà chung với nhịp độ phát triển của khoa học công nghệ và kinh tế thế giới. Việt Nam đã nhiều tiến triển tích cực trong nền kinh tế thị trường các nhà quản lý đã nhận ra một điều hết sức đúng đắn rằng chính con người không phải máy móc. Huy động vốn là yếu tố trọng yếu cho quá trình kinh doanh để có thể cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước. Điều này được đón nhận như một thực tế khách quan bởi ngày càng có sự chuyên môn hoá càng cao. Do vậy bắt buộc các nhà quản lý phải có cái nhìn mới hơn về công tác quản lý trong lĩnh vực du lịch và có những chính sách hợp lý về đãi ngộ tài chính cho người lao động nhằm khuyến khích họ hăng say trong lao động.
  Bất cứ hoạt động kinh doanh nào của công ty, mỗi đơn vị đều phải có các quyết định xứng đáng mang lại chiến luợc về công tác quản lý. Trong đó để kích thích tính năng động, sáng tạo hết sức mình trong công việc của đội ngũ lao động đặc biệt là lao động trí óc nhằm mang lại hiệu quả cao trong doanh nghiệp thì chính sách đãi ngộ nhất thiết phải được chú trọng. Tất nhiên việc này là một nghệ thuật lớn đòi hỏi kinh nghiệm nhờ sự khéo léo mang lại tính khoa học của nhà quản lý.
  Công ty cổ phần đầu tư Mở - Du lịch Việt Nam là một doanh nghiệp được thành lập từ năm 1998. Sau bao nhiêu biến cố thăng trầm giờ đây đã đi vào ổn định và đang từng bước phát triển. Công tác quản lý và sử dụng nhân sự được Công ty rất trú trọng và quan tâm.
  Qua một thời gian thực tập tại Công ty cổ phần đầu tư du lịch Mở - Du lịch Việt Nam, em nhận thấy rằng chính sách đãi ngộ tài chính của công ty còn nhiều bất cập và thiếu sót, dẫn đến ảnh hưởng đến lợi ích của nhân viên trong công ty. Chẳng hạn như, công ty chưa chú trọng đến các chính sách thưởng hợp lý cho những nhân viên có đóng góp tích cực trong việc gia tăng lợi nhuận của công ty. Hay việc chưa nâng cao các hình thức đãi ngộ thông qua phụ cấp và trợ cấp. Chính vì những lý do trên, nên em lựa chọn đề tài “ Hoàn thiện công tác đãi ngộ tài chính cho nhân viên của công ty cổ phần đầu tư Mở - Du lịch Việt Nam”. Mục đích góp phần nâng cao chất lượng với những giải pháp trong công tác đãi ngộ nhân sự của Công ty cổ phần đầu tư du lịch Mở - Du lịch Việt Nam.

  1.2. Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài
  Xuất phát từ tính cấp thiết nghiên cứu đề tài được đặt ra tại công ty cổ phần đầu tư du lịch Mở - Du lịch Việt Nam, em đã lựa chọn vấn đề hoàn thiện chính sách đãi ngộ tài chính cho nhân viên trong công ty, với đề tài là “Hoàn thiện công tác đãi ngộ tài chính cho nhân viên tại công ty cổ phần đầu tư du lịch Mở - Du lịch Việt Nam”

  1.3. Mục tiêu nghiên cứu.
  Mục tiêu nghiên cứu đề tài nhằm đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách đãi ngộ tài chính cho nhân viên tại công ty cổ phần Mở - du lịch Việt Nam. Để thể hiện mục tiêu đã xác định, cần làm rõ ba nhiệm vụ cơ bản:
  - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về “hoàn thiện chính sách đãi ngộ tài chính cho nhân viên tại công ty cổ phần Mở - Du lịch Việt Nam.
  - Phân tích và đánh giá thực trạng công tác đãi ngộ tài chính tại công ty cổ phần đầu tư Mở - Du lịch Việt Nam
  - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách đãi ngộ tài chính cho nhân viên tại công ty cổ phần đầu tư Mở - Du lịch Việt Nam.

  1.4. Phạm vi nghiên cứu
  - Phạm vi về không gian: Công ty cổ phần đầu tư Mở - Du lịch Việt Nam.
  - Phạm vi về thời gian: Dữ liệu nghiên cứu từ năm 2007 – 2009.
  - Phạm vi nội dung nghiên cứu: Công tác đãi ngộ tài chính.
  - Đối tượng nghiên cứu: Nhân viên của công ty cổ phần Mở - Du lịch Việt Nam.

  MỤC LỤC
  Chương 1: Tổng quan nghiên cứu đề tài: “Nâng cao chất lượng đãi ngộ tài chính cho nhân viên của công ty cổ phần Mở - Du lịch Việt Nam” 1
  1.1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  1.2. Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài 2
  1.3. Mục tiêu nghiên cứu 2
  1.4. Phạm vi nghiên cứu 2
  1.5. Cơ sở lý luận về đãi ngộ tài chính. 3
  1.5.1. Một số khái niệm 3
  1.5.1.1. Khái niệm về quản trị nhân sự 3
  1.5.1.2. Khái niệm đãi ngộ nhân sự 4
  1.5.1.3. Khái niệm về đãi ngộ tài chính 4
  1.5.2. Các hình thức đãi ngộ tài chính. 4
  1.5.2.1. Đãi ngộ tài chính thông qua tiền lương 4
  1.5.2.2. Đãi ngộ tài chính thông qua tiền thưởng. 5
  1.5.2.3. Đãi ngộ thông qua phụ cấp. 6
  1.5.2.4. Đãi ngộ thông qua trợ cấp 6
  1.5.2.5. Đãi ngộ thông qua phúc lợi 6
  1.5.2.6. Đãi ngộ thông qua cổ phần 6
  1.5.3. Tổ chức công tác đãi ngộ tài chính 6
  1.5.3.1. Xây dựng chính sách đãi ngộ tài chính 6
  1.5.3.2. Triển khai chính sách đãi ngộ tài chính 9
  1.5.3.3. Đánh giá chính sách đãi ngộ tài chính 11
  1.5.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đãi ngộ tài chính 11

  Chương 2: Phương pháp nghiên cứu và thực trạng về chế độ đãi ngộ đối với nhân viên của công ty cổ phần Mở - Du lịch Việt Nam. 13
  2.1. Phương pháp nghiên cứu 13
  2.1.1.Phương pháp nghiên cứu dữ liệu 13
  2.1.1.1.Phương pháp nghiên cứu dữ liệu sơ cấp 13
  2.1.1.2.Phương pháp nghiên cứu dữ liệu thứ cấp. 14
  2.1.2. Phương pháp xử lý dữ liệu 14
  2.2. Đánh giá tổng quan tình hình và các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đãi ngộ tài chính đối với nhân viên tại công ty cổ phần Mở - Du lịch Việt Nam. 15
  2.2.1.Đánh giá tổng quan tình hình đãi ngộ tài chính đối với nhân viên tại công ty cổ phần Mở - Du lịch Việt Nam 15
  2.2.1.1. Khái quát tình hình công ty. 15
  2.2.1.2. Cơ cấu nhân sự của công ty. 15
  2.2.1.3. Kết quả hoạt động sản xuất dinh doanh trong 3 năm 2007 – 2009. 16
  2.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến chế độ đãi ngộ tài chính của công ty cổ phần đầu tư Mở - Du lịch Việt Nam. 17
  2.3. Kết quả phân tích dữ liệu sơ cấp phản ánh thực trạng đãi ngộ tài chính của công ty .... 19
  2.3.1. Dữ liệu về hình thức đãi ngộ tài chính 19
  2.3.2. Dữ liệu về tổ chức đãi ngộ tài chính 21
  2.4. Kết quả phân tích dữ liệu thứ cấp phản ánh thực trạng đãi ngộ tài chính của công ty cổ phần đầu tư Mở - Du lịch Việt Nam............................................... ......................21
  2.4.1. Thực trạng hình thức đãi ngộ tài chính của công ty cổ phần đầu tư Mở - Du lịch Việt Nam 21
  2.4.2. Thực trạng tổ chức đãi ngộ tài chính của công ty công ty cổ phần đầu tư Mở - Du lịch Việt Nam 23
  Chương 3: Các kết luận và đề xuất nhằm hoàn thiện chế độ đãi ngộ tài chính cho nhân viên của công ty cổ phần đầu tư Mở - Du lịch Việt Nam 26
  3.1. Các kết luận và phát hiện về chế độ đãi ngộ tài chính đối với nhân viên của công ty.
  3.1.1. Những thành công và nguyên nhân. 26
  3.1.2. Những hạn chế và nguyên nhân 26
  3.2. Dự báo triển vọng và quan điểm hoàn thiện 27
  3.2.1. Dự báo triển vọng phát triển của công ty. 27
  3.2.2. Quan điểm hoàn thiện về chế độ đãi ngộ tài chính cho nhân viên. 28
  3.3. Các giải pháp 29
  3.3.1. Giải pháp đối với công ty 29
  3.3.2. Những kiến nghị với nhà nước 30
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 

LinkBacks (?)

 1. Ho
  Refback This thread
  12-22-2012, 09:11 PM

Find us on Google+