Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  299
  Tài liệu đã gửi
  291
  Tài liệu được mua
  1,046
  Tài liệu đã mua
  17
  Mã số thành viên
  32,009
  Tài khoản hiện có
  8,609 Xu

  Hình thức đãi ngộ nhân lực trong doanh nghiệp du lịch





  Chương 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ HÌNH THỨC ĐÃI NGỘ NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP DU LỊCH

  1.1 Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài
  Ngày nay, cùng với trình độ phát triển ngày càng cao của nền kinh tế đã tác động tới con người rất nhiều, môi trường làm việc áp lực hơn, khối lượng công việc cũng nhiều hơn và có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn. Do đó nhu cầu được thư giãn, giải trí, đi du lịch tăng lên ngày một nhanh chóng đã tạo điều khiện cho sự phát triển của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch và làm tăng mức độ cạnh tranh gay gắt trên thị trường đặc biệt trong khi Việt Nam đã ra nhập WTO nó đã tạo ra nhiều cơ hội hội nhập cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, nhưng bên cạnh đó cũng là nhiều thách thức.
  Các doanh nghiệp du lịch đều nhận thấy rằng con người là tài sản quý nhất của doanh nghiệp, là một yếu tố quan trọng quyết định tới hiệu quả sử dụng các yếu tố nguồn lực khác của doanh nghiệp, quyết định tới hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời cũng là nhân tố quan trọng góp phần nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp du lịch này với các doanh nghiệp du lịch khác. Bởi vì chính con người là chủ thể tiến hành mọi hoạt động kinh doanh nhằm thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp. Do đó quản trị nguồn nhân lực là một lĩnh vực quản trị quan trọng vì mọi hoạt động quản trị trong doanh nghiệp suy cho cùng đều là quản trị yếu tố con người. Bên cạnh đó công tác quản trị nhân lực có vai trò rất quan trọng trong việc quản lý để doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển trên thị trường, đặc biệt đó là hình thức đãi ngộ của doanh nghiệp đối với nhân viên có phù hợp hay không để giúp nhân viên yên tâm làm việc, cống hiến sức lao động và sự sáng tạo của mình cho công việc. Chính vì thế việc hoàn thiện hình thức đãi ngộ nhân lực trong doanh nghiệp du lịch là hết sức cần thiết để có thể thu hút và giữ chân đội ngũ nhân lực có trình độ, tay nghề cao làm việc cho doanh nghiệp.

  Nhận thức được tầm quan trọng và cần thiết của công tác đãi ngộ nhân lực, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Du lịch Anh Em nói chung và phòng kinh doanh tour du lịch nói riêng đã quan tâm và chú trọng đến công tác này. Tuy nhiên, trên thực tế công tác đãi ngộ nhân lực trong doanh nghiệp vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế nhất định khiến các nhân viên chưa thực sự yên tâm công tác, cống hiến hết khả năng của mình trong công việc. Việc đi sâu tìm hiểu và phân tích nhằm hoàn thiện hình thức đãi ngộ tại phòng kinh doanh tour của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Du lịch Anh Em là hết sức cần thiết vì nó tác động đến từng nhân viên trong doanh nghiệp.
  Xuất phát từ những hạn chế trên, em quyết định chọn đề tài “Hoàn thiện hình thức đãi ngộ nhân lực tại phòng kinh doanh tour du lịch của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Du lịch Anh Em” làm chuyên đề tốt nghiệp.

  1.2 Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài
  Căn cứ vào tính cấp thiết của đề tài, thấy rõ vấn đề cần tập trung nghiên cứu xuyên suốt trong chuyên đề là hình thức đãi ngộ nhân lực tại phòng kinh doanh tour du lịch của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Du lịch Anh Em. Để làm được diều này bài chuyên đề đi sâu vào nghiên cứu các vấn đề:
  - Tìm hiều các vấn đề lý luận về công tác đãi ngộ nhân lực trong công ty du lịch
  - Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện đãi ngộ nhân lực tại phòng kinh daonh tour du lịch.
  - Đưa ra một số đề suất, kiến nghị nhằm hoàn thiện hình thức đãi ngộ nhân lực tại phòng kinh doanh tour du lịch.

  1.3 Các mục tiêu nghiên cứu
  Mục tiêu nghiên cứu của chuyên đề nhằm hoàn thiện hình thức đãi ngộ nhân lực tại phòng kinh doanh tour du lịch của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Du lịch Anh Em. Để thực hiện mục tiêu trên, chuyên đề xác định các nhiệm vụ nghiên cứu sau:
  - Hệ thống hoá những lý luận đãi ngộ nhân lực trong doanh nghiệp du lịch
  - Phân tích, đánh giá hình thức đãi ngộ nhân lực tại phòng kinh doanh tour du lịch của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Du lịch Anh Em trong những năm gần đây
  - Đưa ra các kết luận và đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện đãi ngộ nhân lực tại phòng kinh doanh tour du lịch của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Du lịch Anh Em trong thời gian tới.

  1.4 Phạm vi nghiên cứu
  Về nội dung: Chuyên đề đi sâu vào nghiên cứu các vấn đề lý luận về công tác đãi ngộ nhân lực tại phòng kinh doanh tour du lịch của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Du lịch Anh Em nói chung.
  Về thời gian: Chuyên đề phân tích thực trạng về hình thức đãi ngộ nhân lực tại phòng kinh doanh tour du lịch của công ty trong 2 năm 2009 – 2010. Từ đó đưa ra một số đề suất, kiến nghị nhằm hoàn thiện hình thức đãi ngộ nhân lực cho các năm tiếp theo.
  Về không gian: Đề tài giới hạn trong phạm vi nghiên cứu tại phòng kinh doanh tour của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Du lịch Anh Em.

  MỤC LỤC

  Chương 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ HÌNH THỨC ĐÃI NGỘ NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP DU LỊCH 1
  1.1 Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài 1
  1.2 Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài 2
  1.3 Các mục tiêu nghiên cứu 2
  1.4 Phạm vi nghiên cứu 2
  1.5 Một số khái niệm và phân định nội dung về đãi ngộ nhân lực trong doanh nghiệp du lịch 3
  1.5.1 Quản trị nhân lực trong doanh nghiệp du lịch 3
  1.5.2 Đãi ngộ nhân lực trong doanh nghiệp du lịch 6

  Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ HÌNH THỨC ĐÃI NGỘ NHÂN LỰC TẠI PHÒNG KINH DOANH TOUR DU LỊCH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ 13
  DU LỊCH ANH EM 13
  2.1 Phương pháp nghiên cứu các vấn đề 13
  2.2.1 Phương pháp thu thập dữ liệu 13
  2.2.2 Phương pháp phân tích dữ liệu 13
  2.2 Đánh giá tổng quan tình hình và ảnh hưởng nhân tố môi trường đến hình thức đãi ngộ nhân lực tại phòng kinh doanh tour du lịch của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ và Du lịch Anh Em 13
  2.2.1 Khái quát chung về Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ và Du lịch Anh Em và phòng kinh doanh tour du lịch 13
  2.2.2 Các nhân tố môi trường ảnh hưởng đến hình thức đãi ngộ nhân sự tại phòng kinh doanh tour du lịch Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ và Du lịch Anh Em 19
  2.3 Kết quả phân tích các dữ liệu thu thập về hình thức đãi ngộ nhân lực tại phòng kinh doanh tour du lịch của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ và Du lịch Anh Em 20
  2.3.1 Tình hình nhân lực tại phòng kinh doanh tour du lịch của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ và Du lịch Anh Em 20
  2.3.2 Các hình thức đãi ngộ nhân lực tại tại phòng kinh doanh tour du lịch của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ và Du lịch Anh Em 21

  Chương 3: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ SUẤT NHẰM HOÀN THIỆN HÌNH THỨC ĐÃI NGỘ NHÂN LỰC TẠI PHÒNG KINH DOANH TOUR DU LỊCH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH ANH EM 25
  3.1 Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu 25
  3.1.1 Ưu điểm và nguyên nhân 25
  3.1.2 Hạn chế và nguyên nhân 26
  3.2 Các đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện hình thức đãi ngộ nhân lực tại phòng kinh doanh tour du lịch của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ và Du lịch Anh Em 27
  3.2.1 Các đề xuất nhằm hoàn thiện hình thức đãi ngộ nhân lực tại phòng kinh doanh tour du lịch của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ và Du lịch Anh Em 27
  3.2.2. Các kiến nghị nhằm hoàn thiện hình thức đãi ngộ nhân lực tại phòng kinh doanh tour du lịch của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ và Du lịch Anh Em 32
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 

LinkBacks (?)

 1. H
  Refback This thread
  01-02-2013, 11:27 PM

Find us on Google+