Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  299
  Tài liệu đã gửi
  291
  Tài liệu được mua
  960
  Tài liệu đã mua
  17
  Mã số thành viên
  32,009
  Tài khoản hiện có
  5,846 Xu

  Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác trả lương ở Công ty giấy Bãi Bằng

  LỜI MỞ ĐẦU

  Kể từ khi nền kinh tế chuyển từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước đã tạo ra những chuyển biến lớn trong nền kinh tế xã hội. Nền kinh tế mở và quá trình hội nhập quốc tế đã mở ra những vận hội mới nhưng cũng không ít rủi ro cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh. Các công ty ngày càng có nhiều cơ hội kinh doanh thuận lợi nhưng cũng gặp phải không ít khó khăn, thử thách do những cạnh tranh gay gắt của môi trường mới đem lại, một trong những vấn đề trọng tâm nhất hiện nay của một doanh nghiệp đã đi vào hoạt động lâu dài là vấn đề nhân lực. Khi bộ máy mới đầu hoạt động, vấn đề thu hút người tài là một thách thức, làm thế nào để tìm người phù hợp với công việc. Sau một thời gian hoạt động, lúc này hoạt động quản trị nhân lực lại là điều không thể thiếu. Đó là hoạt động làm cho bộ máy trơn tru và ổn định lâu dài.

  Nhận thức rõ được tầm quan trọng của hoạt động quản trị nhân lực nờn đõy cỏc doanh nghiệp Việt Nam đã xây dựng cho công ty mình một phòng chuyên trách về Quản trị nhân lực có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn rõ ràng và Tổng công ty Giấy Việt Nam là một trong số đó.. Phũng đã hoàn thành trọng trách dung hoà giữa quyền lợi của doanh nghiệp với quyền lợi của người lao động, thể hiện rõ nét nhất trong vấn đề tiền lương.

  Tiền lương, đó là một vấn đề nhạy cảm, vỡ nú liên quan đến lợi ích của cả người lao động và người sử dụng lao động. Đối với người lao động, tiền lương là khoản thu nhập chủ yếu giúp tái sản xuất sức lao động, có tác động tạo động lực cho người lao động. Còn đối với Doanh nghiệp, là người sử dụng lao động, tiền lương là một khoản chi phí khá lớn và mục tiêu là tối thiểu hoá chi phí, gia tăng lợi nhuận. Như vậy tiền lương ảnh hưởng đến lợi ích của cả hai bên. Vậy làm thế nào để sử dụng tiền lương có tác động tốt cho cả hai bên là một vấn đề khá khó khăn. Phải sử dụng sao cho hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp tăng mặt khác cũng đảm bảo cho đời sống của người lao động ngày càng nâng lên, tạo động lực cho người lao động.
  Trên cơ sở những phân tích trên cũng như thực tế tiếp xúc và hoạt động trong quá trình thực tập tại Công ty giấy Bãi Bằng tụi đó lựa chọn đề tài: “Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác trả lương ở Công ty giấy Bãi Bằng” làm đề tài nghiên cứu cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình.

  Ngoài phần Mở đầu và Kết luận. Nội dung của chuyên đề được kết cấu gồm ba chương:
  ChươngI. Khái quát về quá trình hoạt động & những đặc điểm chính của Công ty giấy Bãi Bằng.
  Chương II. Thực trạng công tác trả lương tại Công ty giấy Bãi Bằng.
  ChươngIII. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện chính sách trả lương tại công ty
  Bên cạnh sự cố gắng nỗ lực của bản thân, để đề tài này được hoàn thành phải kể đến sự giúp đỡ rất lớn, sự chỉ bảo tận tình của các Thầy cô trong khoa, Ban lạnh đạo Công ty Giấy Bãi Bằng. Xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy cô và Ban lãnh đạo công ty đó giỳp tụi hoàn thiện chuyên đề này.
  Xin chân thành cảm ơn !

  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG & NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA CÔNG TY GIẤY BÃI BẰNG 3
  I. Khái quát về quá trình hình thành & phát triển của công ty giấy Bãi Bằng. 3
  1. Giới thiệu khái quát về nghề sản xuất giấy. 3
  1.1. Nguyên tắc sản xuất giấy. 3
  1.2. Sơ lược lịch sử giấy viết. 3
  2. Khái quát về công ty giấy Bãi Bằng 4
  2.1. Tên công ty 4
  2.2. Trụ sở giao dịch 4
  2.3. Loại hình doanh nghiệp 4
  2.4. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty giấy Bãi Bằng: 4
  2.5 Quá trình hình thành của công ty. 6
  II. Đặc điểm TCBMQL & CNNV phòng ban của công ty giấy Bãi Bằng. 7
  1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty. 7
  Hiện tại công ty đang hoạt động với sơ đồ bộ máy tổ chức như sau: 7
  2. Sơ đồ tổ chức của công ty giấy Bãi Bằng 8
  3. Chức năng của cỏc phũng ban: 9
  3.1. Chức năng của ban điều hành 9
  3.2. Chức năng cỏc phũng: 10
  3.2.1 Văn phòng: 10
  3.2.2 Phòng Tổ chức lao động: 10
  3.2.3 Phòng tài chính kế toán: 14
  3.2.4 Phòng Kế hoạch: 14
  3.2.5 Phòng Kỹ thuật: 14
  3.2.6 Phòng Xuất nhập khẩu và thiết bị phụ tùng: 14
  3.2.7 Phòng Kinh doanh: 15
  3.2.8 Phũng lõm sinh: 15
  3.2.9 Tổng kho: 15
  III. Đặc điểm NNL của công ty. 15
  IV. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 23
  1. Tài chính 23
  2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh những năm gần đây 23
  2.1 SXCN 24
  2.2 Về doanh thu: 24
  2.3 Về quỹ lương 25
  V. Đặc điểm về quy trình công nghệ sản xuất giấy của công ty 25

  PHẦN II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY GIẤY BÃI BẰNG 28
  II. Quy chế chính sách trả lương cho CBCNV tại công ty. 28
  1.Quy chế chung 28
  2 Quy chế về xây dựng,sử dụng và quản lý quỹ tiền lương 30
  3. Quy chế về hình thứ trả lương 33
  3.1 Trả lương theo thời gian 35
  3.1.1 Bố trí thời giờ làm việc 35
  3.1.2 Thanh toán tiền lương 36
  3.2. Trả lương theo sản phẩm 39
  3.2.1 Hình thức trả lương theo sản phẩm tập thể 39
  3.2.2 Lương khoán 44
  III. Sự cần thiết hoàn thiện Chính sách trả lương tại công ty 46

  PHẦN III. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY 47
  I. Định hướng phát triển của Tổng công ty Giấy Việt Nam: 47
  1. Quan niệm phát triển ngành công nghiệp giấy Việt Nam: 47
  2. Mục tiêu tổng quát từng giai đoạn: 48
  3. Mục tiêu cụ thể về sản xuất bột và giấy: 48
  3.1 Về chỉ tiêu sản lượng: 48
  3.2 Đặc điểm sản phẩm của công ty 49
  3.3. Về vấn đề sử dụng nguyên liệu: 50
  3.4. Vấn đề bảo vệ môi trường trong quy hoạch phát triển sản xuất bột giấy và giấy: 50
  II. Một số kiến nghị về hình thức chính sách trả lương tại công ty 50
  1. Hoàn thiện hình thức trả lương theo thời gian. 50
  1.1. Phân công bố trí lại một số vị trí làm việc của lao động quản lý 50
  1.2. Hoàn thiện hình thức trả lương theo thời gian 53
  2. Hoàn thiện hình thức trả lương sản phẩm và hình thức khoán. 54
  2.1. Hoàn thiện công tác định mức lao động 54
  2.2. Hoàn thiện tổ chức và phục vụ nơi làm việc, bố trí lao động và nghiệm thu sản phẩm. 55
  2.3. Hoàn thiện hình thức trả lương theo sản phẩm tập thể 55
  3. Các biện pháp khắc phục 56
  3.1. Nâng cao chất lượng lao động và tinh giảm lao động quản lý 56
  3.2. Kỷ luật lao động 57
  3.3. Tổ chức chỉ đạo sản xuất 57
  KẾT LUẬN 59
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: [email protected] . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 
Find us on Google+