Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Apr 2012
  Bài viết
  160
  Tài liệu đã gửi
  138
  Tài liệu được mua
  336
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  32,331
  Tài khoản hiện có
  552 Xu

  Một số vấn đề quản lý lao động tiền lương ở Viện chiến lược và chương trình giáo dục

  PHẦN I: MỞ ĐẦU

  Lao động là điều kiện đầu tiên, cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của xã hội, là yếu tố cơ bản có tác dụng quyết định trong quá trình sản xuất. Lao động của con người trong phát triển kinh tế xã hội có tính chất hai mặt: Một mặt con người là tiềm lực của sản xuất, là yếu tố của quá trình sản xuất, còn mặt khác con người được hưởng lợi ích của mình là tiền lương và các khoản trích theo lương.
  Tiền lương là khoản tiền công trả cho người lao động tương ứng với số lượng, chất lượng và kết quả lao động.

  Tiền lương là nguồn thu nhập của công nhân viên chức, đồng thời là những yếu tố CFSX quan trọng cấu thành giá thành sản phẩm của doanh nghiệp.
  Quản lý lao động tiền lương là một yêu cầu cần thiết và luôn được các chủ doanh nghiệp quan tâm nhất là trong điều kiện chuyển đổi cơ chế từ cơ chế bao cấp sang. Em đã nhận rõ vấn đề này và lựa chọn đề tài: "Một số vấn đề quản lý lao động tiền lương ở Viện chiến lược và chương trình giáo dục".

  Đề tài gồm 3 phần:
  Phần I: Lời mở đầu
  Phần II: Thực trạng về quản lý tiền lương ở Viện chiến lược và chương trình giáo dục.
  Phần III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý lao động tiền lương ở Viện chiến lược và chương trình giáo dục.

  MỤC LỤC

  PHẦN I: MỞ ĐẦU 1
  PHẦN II: THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG Ở VIỆN CHIẾN LƯỢC VÀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC 2
  I. Giới thiệu về Viện chiến lược và Chương trình giáo dục 2
  1. Sự ra đời của Viện 2
  2. Chức năng và nhiệm vụ của Viện chiến lược và Chương trình giáo dục 2
  2.1. Chức năng 2
  2.2. Nhiệm vụ 3
  3. Quá trình phát triển hoạt động của Viện 4
  4. Kết quả hoạt động của Viện chiến lược và Chương trình giáo dục 5
  5. Cơ cấu tổ chức 6
  II. Thực trạng về quản lý lao động - tiền lương ở Viện chiến lược và Chương trình giáo dục 8
  1. Đặc điểm về lao động ở Viện 8
  1.1. Vấn đề lao động ở Viện 8
  1.2. Cơ cấu lao động 8
  1.3. Số lượng lao động 9
  1.4. Chất lượng lao động ở Viện 11
  1.5. Các hình thức tổ chức quản lý lao động của Viện 12
  2. Vấn đề tiền lương của Viện 12
  2.1. Phương pháp tính quỹ lương của Viện 12
  2. Hình thức trả lương ở Viện. 14
  3. Nhận xét chung 15
  PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG CỦA VIỆN 16
  I. Phương hướng phát triển của Viện 16
  II. Những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý lao động tiền lương ở Viện chiến lược và Chương trình giáo dục 16
  KẾT LUẬN 19
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 
Find us on Google+