Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Apr 2012
  Bài viết
  160
  Tài liệu đã gửi
  138
  Tài liệu được mua
  311
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  32,331
  Tài khoản hiện có
  2,521 Xu

  Một số biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý tiền lương tại Công ty Cơ Khí Hà Nội

  LỜI MỞ ĐẦU

  Trong quá trình đổi mới kinh tế, Việt Nam đã có bước phát triển quan trọng cả về tốc độ và qui mô tăng trưởng. Cải cách kinh tế đã tác động to lớn tới việc hình thành và phát triển kinh tế nhiều thành phần, giải quyết việc làm và hình thành thị trường lao động.

  Với xu hướng vận động của thị trường lao động đòi hỏi phải có những giải pháp tích cực nhằm điểu chỉnh các quan hệ lao động trong đó có những vấn đề cốt lõi như: việc làm và tiền lương, thời gian làm việc và nghỉ ngơi, tuyển chọn và đào tạo công nhân, tranh chấp lao động...

  Về tiền lương của công nhân ở các Doanh nghiệp, Chính Phủ Việt Nam đã có những chính sách qui định mức lương cụ thể phù hợp với công việc, trình độ chuyên môn của công nhân và trả lương theo kết quả sản xuất. Mức lương tối thiểu được điều chỉnh theo hệ số trượt giá, người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận với nhau về mức trả công và tién hành kí hợp đồng lao động.

  Là một sinh viên khoa Quản Trị kinh doanh Đại Học Công Đoàn, trong thời gian học tập và rèn luyện tại trường em đã được trang bị những kiến thức về mặt quản lý kinh tế tại các doanh ngiệp. Tuy nhiên đó chỉ là những kiến về mặt lý luận, trên thực tế đó là một vấn đề rất khó đối với những sinh viên mới ra trường cũng như mới vào làm việc tại các doanh nghiệp. Dù được làm ở phòng ban nào thì đó vẫn là một điều rất khó khăn đối với sinh viên. Do đó em chọn đề tài : Một số biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý tiền lương tại “Công ty Cơ Khí Hà Nội” làm đề tài tốt nghiệp.

  Ngoài phần mở đầu và phần kết luận chuyên đề gồm 3 phần:
  Phần thứ nhất: Những luận cứ khoa học về công tác quản lý tiền lương.
  Phần thứ hai: Phân tích thực trạng tình hình quản lý tiền lương ở Công Ty Cơ Khí Hà Nội.
  Phần thứ ba: Một số phương hướng và giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý tiền lương ở Công Ty Cơ Khí Hà Nội.

  Mục lục
  Trang
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  PHẦN I. NHỮNG LUẬN CỨ KHOA HOC VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG
  I.Tiền lương 2
  1.Khái niệm về tiền lương 2
  2.Bản chất của tiền lương 3
  3.Chức năng và vai trò của tiền lương 3
  3.1.Chức năng của tiền lương 3
  3.2.Vai trò của tiền lương 4
  4.Các yếu tố ảnh hưởng đến tiền lương 5
  5.Các yêu cầu cơ bản của tổ chức tiền lương 6
  5.1.Các yêu cầu cơ bản của tổ chức tiền lương 6
  5.2.Những nguyên tắc cơ bản của tổ chức tiền lương 6
  6.Phương pháp xây dưng đơn giá tiền lương và quỹ lương trong doanh nghiệp 7
  6.1.Xác định năm kế hoạch để xây dựng đơn giá tiền lương 7
  6.2.Xác định quỹ lương năm kế hoạch để xây dựng đơn giá tiền lương 7
  6.3.Các phương pháp xây dựng đơn giá tiền lương 8
  6.4.Tổng quỹ lương chung năm kế hoạch 8
  6.5.Xác định quỹ tiền lương thực hiện 9
  7.Các chế độ trả lương 9
  8.Các hình thức trả lương 11
  8.1.Hình thức trả lương theo thời gian 11
  8.2.Hình thức trả lương theo sản phẩm 12
  II. Vai trò của việc xây dựng và quản lý quỹ tiền lương trong điều kiện hiện nay 15
  III. Nguồn hình thành và sử dụng quỹ tiền lương. 16
  Phần II. Thực trạng tình hình quản lý tiền lương tại Công ty Cơ khí Hà Nội
  I. Giới thiệu chung. 18
  1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cơ khí Hà Nội 18
  2. Chức năng nhiệm vụ của Công ty Cơ khí Hà Nội trong điều kiện hiện nay 20
  3. Một số đặc điểm ảnh hưởng đến công tác quản lý tiền lương 21
  3.1.Đặc điểm về quy trình công nghệ 21
  3.2.Đặc điểm về máy móc thiết bị 21
  3.3.Đặc điểm về nguồn vốn 23
  3.4.Đặc điểm về lao động của công ty 24
  3.5.Đặc điểm về tổ chức bộ máy 26
  4. Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong một số năm vừa qua 29
  II. Phân tích tình hình quản lý tiền lương tại Công ty Cơ khí Hà Nội 30
  1.Các quy định chung 30
  1.1. Quy chế trả lương của công ty 30
  1.2.Nguyên tắc chung xác định lương 31
  1.3.Phân cấp xác định lương 31
  1.4.Định mức lao động và đơn giá tiền lương 31
  2. Xác định lương cho cán bộ công nhân viên tại công ty 34
  2.1.Xác định hệ số 34
  2.2.Xác định lương cho trưởng các đơn vị bộ phận 36
  2.3.Xác định lương cho CBCNV trong các đơn vị 38
  2.4.Xác định lương cho nhân viên quản lý 39
  2.5.Xác định lương cho nhân viên các phòng 39
  3.Tổ chức thực hiện quản lý tiền lương 39
  3.1. Tình hình giao khoán quy lương 39
  3.2. Công tác quản lý thanh toán lương 40
  4. Phân tích hoạt động quản lý tiền lương 42
  5. Đánh giá thực trạng công tác quản lý tiền lương tại Công ty Cơ khí Hà Nội 43
  5.1.Ưu điểm 44
  5.2.Nhược điểm 45
  Phần III. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại Công ty Cơ khí Hà Nội
  I.Bối cảnh chung 47
  II. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại Công ty Cơ khí Hà Nội 48
  1. Biện pháp củng cố chấn chỉnh lại hệ thống định mức lao động 48
  1.1. Xây dựng định mức lao động 48
  1.2. Đội ngũ cán bộ xây dựng định mức 49
  2. Tạo nguồn tiền lương trong doanh nghiệp 51
  2.1. Nâng cao chất lương sản phẩm 51
  2.2. Gắn tiền lương với hoạt động quản lý của công ty 51
  3. Điều chỉnh cách tính lương và tính điểm 52
  3.1.Điều chỉnh cách tính lương 52
  3.2. Điều chỉnh cách tính điểm 54
  4. Biện pháp đào tạo nâng cao trình độ lao động và sắp xếp lại cơ cấu lao động 54
  4.1. Đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ lao động 54
  4.2. Tổ chức sắp xếp lao động 55
  KẾT LUẬN 57
  Phụ lục I 58
  Phụ lục II 60
  Phụ lục III 61
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 62
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: [email protected] . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 

LinkBacks (?)

 1. 12-26-2012, 06:08 PM

Find us on Google+