Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  171
  Tài liệu đã gửi
  164
  Tài liệu được mua
  642
  Tài liệu đã mua
  0
  Mã số thành viên
  32,008
  Tài khoản hiện có
  166 Xu

  Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của các hình thức trả lương, trả công tại Nhà máy thuốc lá Thăng Long

  Lời nói đầu
  Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI năm 1986 đã chuyển nền kinh tế nước ta từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của nhà nước. Với đặc trưng cơ bản là tồn tại nhiều thành phần kinh tế, đa hình thức sở hữu cùng với việc các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp dần dần chuyển sang cơ chế tự hạch toán chi phí lãi lỗ thay cho cơ chế kế hoạch hóa tập trung bao cấp của nhà nước trước đó .Đây thực sự là một bước ngoặt trong quá trình phát triển kinh tế nhằm mục đích hướng các doanh nghiệp hoạt động mang lại hiệu quả cao hơn về mọi mặt. Đối với các doanh nghiệp thì mục tiêu hàng đầu là tối thiểu hóa chi phí, tối đa hóa lợi nhuận. Trong đó tiền lương, tiền công đóng vai trò là một loại chi phí biến đổi được doanh nghiệp quan tâm, đồng thời còn được coi là một trong những đòn bẩy kinh tế mạnh mẽ nhất kích thích người lao động làm việc.

  Bên cạnh những vấn đề khác thì việc xây dựng hệ thống tiền lương, tiền công hợp lý cũng đã và đang thu hút sự quan tâm của lãnh đạo và toàn thể công nhân viên Nhà máy thuốc lá Thăng Long .Trong quá trình thực tập, tìm hiểu thực tế tại Nhà máy đặc biệt là công tác tiền lương, em nhận thấy rằng vấn đề này còn một số điểm bất cập. Trước thực tế đó em đã chọn đề tài “ Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của các hình thức trả lương, trả công tại Nhà máy thuốc lá Thăng Long ”.

  Ngoài phần lời nói đầu và kết luận, kết cấu bài viết gồm ba phần:
  Chương I: Lý luận chung về tiền lương, tiền công .
  Chương II: Thực trạng áp dụng các hình thức trả lương, trả công tại Nhà máy thuốc lá Thăng Long.
  Chương III: Một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của các hình thức trả lương, trả công tại nhà máy thuốc lá Thăng Long .

  Bài viết này được hoàn thành dưới sự hướng dẫn của cô giáo TH.S Nguyễn Vân Điềm và giúp đỡ nhiệt tình của toàn thể cán bộ công nhân viên nhà máy thuốc lá Thăng Long nói chung và của cán bộ phòng tổ chức lao động tiền lương nói riêng.Tuy nhiên do thời gian thực tập ngắn và kiến thức thực tế còn hạn chế nên bài viết sẽ không tránh khỏi những sai sót. Em mong nhận được sự góp ý của cô giáo để có thể hoàn thiện bài viết hơn trong những lần sau .

  MỤC LỤC
  Trang
  Lời nói đầu: 1
  ChươngI: cơ sở Lý luận về tiền lương,tiền công
  I. Tiền lương: 3
  1. Khái niệm tiền lương, tiền công: 3
  1.1. Khái niệm tiền lương: 3
  1.2. Khái niệm tiền công: 3
  2. Khái niệm tiền lương tối thiểu: 3
  2.1. Tiền lương tối thiểu: 3
  2.2. Tiền lương tối thiểu áp dụng trong doanh nghiệp Nhà nước. 4
  3. Vai trò của tiền lương, tiền công. 4
  3.1. Vai trò của tiền lương,tiền công đối với người lao động: 4
  3.2. Vai trò của tiền lương đối với doanh nghiệp: 5
  4. Các nguyên tắc, yêu cầu của trả lương, công trong doanh nghiệp: 5
  4.1. Trả lương ngang nhau cho công việc có giá trị nh* nhau: 5
  4.2. Đảm bảo tốc độ tăng năng suất lao động nhanh hơn tốc dộ tăng tiền lương: 6
  4.3. Đảm bảo duy trì nhân viên giỏi và thu hút nhân viên: 6
  II. Các hình thức trả lương, trả công. 6
  1. Hình thức trả lương theo thời gian: 6
  1.1. Khái niệm trả lương theo thời gian: 6
  1.2. Đối tượng áp dụng hình thức trả lương theo thời gian: 7
  1.3. Ưu điểm, nhược điểm của hình thức trả lương theo thời gian: 7
  1.4. Các dạng (chế độ) trả lương theo thời gian: 7
  1.4.1. Chế độ trả lương theo thời gian đơn giản: 7
  1.4.2. Chế độ trả lương theo thời gian có thưởng: 9
  1.5. Một số điều kiện trả lương theo thời gian có hiệu quả: 9
  2. Hình thức trả lương theo sản phẩm: 10
  2.1. Khái niệm trả lương theo sản phẩm: 10
  2.2. Ưu điểm, nhược điểm của hình thức trả lương theo sản phẩm: 10
  2.3. Các điều kiện cần đảm bảo khi sử dụng hình thức trả
  lương theo sản phẩm: 11
  2.4. Các chế độ trả lương theo sản phẩm: 11
  2.4.1. Chế độ trả lương theo sản phẩm trực tiếp cá nhân: 11
  2.4.2. Chế độ trả lương theo sản phẩm tập thể: 11
  2.4.3. Chế độ trả lương theo sản phẩm gián tiếp: 15
  2.4.4. Chế độ trả lương theo sản phẩm khoán: 16
  2.4.5. Chế độ trả lương theo sản phẩm có thưởng: 17
  2.4.6. Chế độ trả lương theo sản phẩm lũy tiến: 18
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG,TRẢ CÔNG TẠI NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG
  I. Đặc điểm chung của Nhà máy thuốc lá Thăng Long: 21
  1. Quá trình hình thành và phát triển Nhà máy: 21
  1.1. Quá trình hình thành Nhà máy: 21
  1.2. Quá trình phát triển Nhà máy: 21
  2. Đặc điểm của hệ thống tổ chức bộ máy quản lý: 23
  3. Tình hình đặc điểm kinh tế kỹ thuật của Nhà máy: 29 4.1. Đặc điểm về sản phẩm và sản xuất kinh doanh: 29
  4.2. Đặc điểm về nguyên vật liệu: 30
  4.3. Đặc điểm về máy móc thiết bị: 31
  4.4. Quy trình công nghệ sản xuất thuốc lá: 33
  5. Đặc điểm về lao động của Nhà máy: 36
  6. Kết quả sản xuất kinh doanh của Nhà máy: 40
  II. THỰC TRẠNG ÁP DỤNG CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG
  TRẢ CÔNG TẠI NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG: 41
  1. Quy chế trả lương tại Nhà máy: 41
  2. Sự hình thành quỹ lương: 42
  3. Các hình thức trả lương, trả công áp dụng tại Nhà máy: 43
  3.1. Hình thức trả lương theo thời gian: 43
  3.2. Hình thức trả lương theo sản phẩm: 47
  3.2.1. Hình thức trả lương theo sản phẩm trực tiếp cá nhân: 47
  3.2.2. Hình thức trả lương theo sản phẩm tập thể: 49
  3.2.3Hình thức trả lương theo sản phẩm khoán: 53
  3.3. Các điều kiện của trả công theo sản phẩm: 60
  3.3.1. Công tác định mức của Nhà máy: 60
  3.3.2. Tổ chức phục vụ nơi làm việc: 65
  3.3.3. Thống kê, nghiệm thu chất lượng sản phẩm: 65
  3.3.4. Ý thức trách nhiệm của người lao động: 66
  4. Một số kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn tại trong
  việc áp dụng các hình thức trả công tại Nhà máy: 66
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG, TRẢ CÔNG TẠI NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG.
  I. Hoàn thiện hình thức trả lương theo thời gian: 68
  1. Phân công bố trí lại một số vị trí làm việc của lao động quản lý: 68
  2. Hoàn thiện hình thức trả lương theo thời gian: 73
  II. Hoàn thiện hình thức trả lương theo sản phẩm: 75
  1. Hoàn thiện công tác định mức lao động: 75
  2. Hoàn thiện tổ chức phục vụ nơi làm việc, bố trí làm việc
  và nghiệm thu sản phẩm: 76
  3. Hoàn thiện hình thức trả lương theo sản phẩm tập thể: 77
  4. Hoàn thiện hình thức trả lương theo sản phẩm khoán: 80
  III. Các kiến nghị có liên quan nhằm hoàn thiện
  Các hình thức trả công . 83
  1. Nâng cao chất lượng lao động và tinh giảm lao động quản lý: 83
  2. Kỷ luật lao động: 84
  3. Tổ chức chỉ đạo sản xuất: 84
  KẾT LUẬN: 85
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: [email protected] . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 
Find us on Google+