Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Mar 2012
  Bài viết
  290
  Tài liệu đã gửi
  288
  Tài liệu được mua
  972
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  32,019
  Tài khoản hiện có
  413 Xu

  Hoàn thiện hình thức trả lương, thưởng tại Công ty TNHH Dược phẩm An Vượng

  LỜI NÓI ĐẦU

  Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, nền kinh tế Việt Nam đó cú bước phát triển quan trọng cả về tốc độ và qui mô tăng trưởng. Nó có tác động to lớn tới việc giải quyết việc làm và hình thành thị trường lao động.
  Với xu hướng vận động của thị trường lao động đòi hỏi phải có những giải pháp tích cực nhằm điều chỉnh các quan hệ lao động trong đó có những vấn đề cốt lõi như việc làm và tiền lương, thời gian làm việc và nghỉ ngơi, tuyển chọn và đào tạo công nhân, tranh chấp lao động…
  Về vấn đề tiền lương của người lao độngở các Doanh nghiệp, Chính phủ Việt Nam đó cú những chính sách quy định mức lương cụ thể phù hợp với công việc, trình độ chuyên môn và trả lương theo kết quả sản xuất. Mức lương tối thiểu được điều chỉnh theo hệ số trượt giá, người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận với nhau về mức trả công và tiến hành ký hợp đồng lao động.

  Sau quá trình học tập tại khoa Quản trị kinh doanh của Học viện Ngân hàng, cùng thời gian thực tập và tìm hiểu thực tế tại Công ty TNHH Dược phẩm An Vượng, em đã lựa chọn đề tài nghiên cứu cho bài chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình là: “Hoàn thiện hình thức trả lương, thưởng tại Công ty TNHH Dược phẩm An Vượng”.
  Mục đích nghiên cứu: hệ thống hóa kiến thức về tiền lương, áp dụng lý thuyết phân tích, đánh giá công tác trả lương của Công ty TNHH Dược phẩm An Vượng đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện hình thức trả lương của Công ty.

  Phương pháp nghiên cứu: bài chuyên đề đã sử dụng một số phương pháp như biểu bảng, thống kê, so sánh, đỏnh giỏ,tổng hợp, phân tích làm rõ hình thức trả lương tại Công ty và sử dụng số liệu trong bảng tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh, các số liệu tổng hợp của phòng tổ chức hành chính, phòng Kế toỏn…

  Ngoài phần mở đầu và kết luận, bài chuyên đề được kết cấu với 3 chương:
  Chương I: Một số vấn đề lý luận cơ bản về tiền lương, tiền thưởng
  Chương II: Thực trạng sử dụng hình thức trả lương, thưởng tại Công ty TNHH Dược phẩm An Vượng
  Chương III: Các giải pháp nhằm hoàn thiện hình thức trả lương, thưởng tại Công ty TNHH Dược phẩm An Vượng

  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU 1

  CHƯƠNG I :MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ TIỀN THƯỞNG 3
  1.1. Khái niệm, bản chất và vai trò của tiền lương, tiền thưởng 3
  1.1.1. Khái niệm 3
  1.1.2. Bản chất của tiền lương và tiền thưởng 4
  1.1.3. Vai trò của tiền lương và tiền thưởng 5
  1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến tiền lương, tiền thưởng 6
  1.2.1. Nhóm các yếu tố căn cứ vào bản thân công việc 6
  1.2.2. Nhóm yếu tố căn cứ vào bản thân nhân viên 7
  1.2.3. Môi trường công ty 7
  1.3. Nội dung của tổ chức tiền lương, tiền thưởng 7
  1.3.1. Các nguyên tắc trả lương 7
  1.3.2. Các yêu cầu cơ bản của tổ chức tiền lương 8
  1.3.3. Các hình thức trả lương 8
  1.3.4. Nội dung của hình thức tiền thưởng 12
  1.4. Sự cần thiết phải hoàn thiện hình thức trả lương, thưởng 13

  CHƯƠNG II THỰC TRẠNG SỬ DỤNG HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG, THƯỞNG TẠI CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AN VƯỢNG 15
  2.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Dược phẩm An Vượng 15
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Dược phẩm An Vượng 15
  2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty 17
  2.1.3. Chức năng và nhiệm vụ của công ty 20
  2.1.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm gần đây 21
  2.1.5. Đặc điểm nguồn nhân lực của công ty 21
  2.2. Thực trạng chính sách tiền lương của Công ty TNHH Dược phẩm An Vượng 24
  2.2.1. Thực trạng sử dụng hình thức trả lương trong Công ty 24
  2.2.2. Thực trạng sử dụng hình thức trả thưởng trong Công ty 28
  2.3. Đánh giá kết quả thực hiện hình thức trả lương, thưởng của Công ty TNHH Dược phẩm An Vượng 30
  2.3.1. Ưu điểm: 30
  2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 31

  CHƯƠNG III: 33
  CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ 33
  TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AN VƯỢNG 33
  3.1. Định hướng hoạt động Công ty TNHH Dược phẩm An Vượng trong thời gian tới 33
  3.2. Các giải pháp nhằm hoàn thiện hình thức trả lương của Công ty TNHH Dược phẩm An Vượng 34
  3.2.1. Hoàn thiện hình thức trả lương thời gian 34
  3.2.2. Bổ sung hình thức trả lương có thưởng khi hoàn thành vượt mức kế hoạch 34
  3.2.3. Hoàn thiện các điều kiện tổ chức tiền lương 35
  3.2.4. Hoàn thiện hình thức trả thưởng 37
  3.2.5. Các giải pháp hỗ trợ cho việc sử dụng các hình thức trả lương, thưởng 38
  3.2.6. Các giải pháp khác 39
  3.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện chính sách tiền lương tại Công ty TNHH Dược phẩm An Vượng 41
  KẾT LUẬN 43
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 

LinkBacks (?)

 1. Ho
  Refback This thread
  12-21-2012, 09:22 PM

Find us on Google+