Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Apr 2012
  Bài viết
  160
  Tài liệu đã gửi
  138
  Tài liệu được mua
  336
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  32,331
  Tài khoản hiện có
  552 Xu

  Hoàn thiện hình thức trả lương theo sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thương mại Thiệu Yên

  LỜI MỞ ĐẦU

  Đứng trước sự thay đổi từng ngày của khoa học công nghệ và sự cạnh tranh khốc liệt của nền kinh tế thị trường, nguồn nhân lực đã thực sự trở thành tài sản quý giá đối với các công ty. Bởi vì một công ty chỉ có thể tồn tại và phát triển được nếu dựa trên cơ sở phát huy hiệu quả của người lao động trong công ty mình.

  Mét trong những yếu tố cơ bản nhằm duy trì, củng cố và phát triển nguồn nhân lực tại công ty là việc trả đúng, trả đủ tiền lương cho người lao động. Trong thực tế, mỗi công ty đều phải lựa chọn cho mình những hình thức trả lương cho phù hợp. Tuy nhiên, cho dù hình thức trả lương nào thì chúng cũng có những ưu và nhược điểm riêng của nó. Vì vậy, việc áp dụng và không ngừng hoàn thiện hình thức trả lương là vấn đề cần thiết đối với các công ty.

  Sau thời gian thực tập, tìm hiểu tại Công ty Cổ phần Thương mại Thiệu Yên, em nhận thấy về cơ bản, việc lựa chọn hình thức trả lương cho người lao động là phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Công ty luôn quan tâm đến việc hoàn thiện hình thức trả lương này nhằm phát huy những ưu điểm và hạn chế những nhược điểm của nó. Đứng trước thực tế đó, em đã chọn đề tài: “ Hoàn thiện hình thức trả lương theo sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thương mại Thiệu Yên” cho quá trình thực tập của mình.

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CễNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIỆU YấN 2
  1. Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển : 2
  2. Cơ cấu và đặc điểm bố trí đội ngũ lao động. 3
  2.1 Bộ máy quản lý 4
  2.2 Các đơn vị trực thuộc 5
  3 . Chức năng và nhiệm vụ của công ty 7
  4. Phương thức tiêu thụ hàng hoá của công ty 7
  5. Bài toỏn Quản lý bỏn hàng tại cụng ty 8
  6. Thị trường tiêu thụ hàng hoá của công ty. 9
  7. Chiến lược kinh doanh của công ty. 9
  CHƯƠNG II : TIỀN LƯƠNG VÀ HèNH THỨC TRẢ LƯƠNG THEO SẢN PHẨM 10
  I ) KHÁI NIỆM VỀ TIỀN LƯƠNG, TIỀN LƯƠNG THEO SẢN PHẨM 10
  1) Khỏi niệm về tiền lương : 10
  1.1. Tiền lương: 10
  1.2. Tiền lương tối thiểu: 10
  1.3. Tiền lương danh nghĩa, tiền lương thực tế: 11
  2) Bản chất của tiền lương: 11
  2.1.Trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung : 11
  2.2. Trong nền kinh tế thị trường: 12
  3) Vai trò của tiền lương và những nguyên tắc cơ bản: 13
  3.1. Tiền lương có vai trò quan trọng đối với cả người lao động và doanh nghiệp. 13
  3.2. Những nguyên tắc cơ bản của công tác quản lý tiền lương . 13
  3.2.1. Trả lương ngang nhau cho những lao động như nhau . 13
  3.2.2. Đảm bảo năng suất lao động tăng nhanh hơn tiền lương bình quân. 14
  3.2.3. Đảm bảo tính hợp lý về tiền lương giữa những người lao động làm các nghề khác nhau trong doanh nghiệp . 14
  4) Những nhân tố ảnh hưởng đến tiền lương: 14
  4.1. Môi trường bên ngoài: 14
  4.1.1.Lương bổng trên thị trường: 14
  4.1.2. Chi phí sinh hoạt: 15
  4.1.3. Các yếu tố về công đoàn trong tổ chức và các giải pháp công đoàn ở các tổ chức khác. 15
  4.1.4. Tác động của nền kinh tế : 15
  4.1.5. Luật pháp: 16
  4.2. Các yếu tố bên trong tổ chức: 16
  4.2.1. Chính sách của công ty: 16
  4.2.2. Cơ cấu tổ chức của công ty: 16
  4.3. Yếu tố về công việc: 17
  4.4. Các yếu tố về cá nhân người lao động. 18
  5) Khỏi niệm tiền lương theo sản phẩm : 19
  5.1. Khỏi niệm : 19
  5.2. Đối tượng ỏp dụng : 20
  II) CÁC ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG HèNH THỨC TIỀN LƯƠNG THEO SẢN PHẨM : 21
  1) Tổ chức và phục vụ nơi làm việc: 21
  1.1. Tổ chức nơi làm việc: 21
  1.1.1. Khái niệm: 21
  1.1.2. Nội dung của tổ chức nơi làm việc : 21
  1.2. Phục vụ nơi làm việc: 23
  1.2.1. Khái niệm: 23
  1.2.2. Các hình thức phục vụ nơi làm việc: 23
  1.2.3. Vai trò của tổ chức phục vụ nơi làm việc: 25
  2) Công tác định mức có căn cứ khoa học: 26
  2.1. Khái niệm: 26
  2.2. Các loại mức: 26
  2.3. Các phương pháp định mức lao động: 27
  2.3.1. Phương pháp tổng hợp : 27
  2.3.2. Phương pháp phân tích : 28
  2.4. Sự cần thiết của định mức lao động có căn cứ khoa học: 29
  3) Công tác kiểm tra nghiệm thu sản phẩm: 30
  3.1. Khái niệm: 30
  3.2.Các loại kiểm tra phân loại: 30
  3.3. Sự cần thiết của kiểm tra nghiệm thu sản phẩm: 31
  III) CÁC CHẾ ĐỘ TRẢ LƯƠNG THEO SẢN PHẨM : 31
  1) Chế độ trả lương theo sản phẩm trực tiếp cá nhân. 31
  1.1. Khái niệm, đối tượng áp dụng: 31
  1.2. Ưu nhược điểm: 32
  2) Chế độ trả lương theo sản phẩm tập thể: 32
  2.1. Khái niệm, đối tượng áp dụng: 32
  2.2. Ưu nhược điểm: 33
  3) Chế độ trả lương theo sản phẩm gián tiếp: 33
  3.1. Khái niệm, đối tượng áp dụng: 33
  3.2. Ưu nhược điểm: 33
  4) Chế độ trả lương khoán: 34
  4.1. Khái niệm, đối tượng áp dụng: 34
  4.2. Ưu nhược điểm: 34
  5) Chế độ trả lương theo sản phẩm có thưởng: 34
  5.1. Khái niệm, đối tượng áp dụng: 34
  5.2. Ưu nhược điểm: 35
  6) Chế độ trả lương theo sản phẩm luỹ tiến : 35
  6.1. Khái niệm, đối tượng áp dụng: 35
  6.2. Ưu nhược điểm: 35
  IV) SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN HèNH THỨC TRẢ LƯƠNG 36
  CHƯƠNG III : PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HèNH THỨC TRẢ LƯƠNG THEO SẢN PHẨM TẠI CễNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIỆU YấN 38
  I) ĐẶC ĐIỂM VỀ CễNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIỆU YấN ẢNH HƯỞNG ĐẾN TIỀN LƯƠNG THEO SẢN PHẨM : 38
  1) Quá trình hình thành và phát triển của công ty: 38
  1.1. Giai đoạn từ 1991-2000: 38
  1.2. Giai đoạn từ 2000 đến nay: 38
  2) Chức năng, nhiệm vụ sản xuất của công ty: 39
  2.1. Chức năng của công ty được qui định trong điều lệ: 39
  2.2. Nhiệm vụ của công ty trong cơ chế thị trường: 39
  3) Đặc điểm của công ty ảnh hưởng tới trả lương theo sản phẩm: 40
  3.1. Cơ cấu tổ chức quản lý: 40
  3.2. Hoạt động sản xuất sản phẩm và thị trường tiêu thụ: 42
  3.3. Đặc điểm về qui trình công nghệ sản xuất sản phẩm: 43
  3.4. Đặc điểm của đội ngũ lao động: 44
  II) PHÂN TÍCH THỰC TRẠNH HèNH THỨC TRẢ LƯƠNG THEO SẢN PHẨM TẠI CễNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIỆU YấN : 45
  1. Qui mô trả lương theo sản phẩm tại công ty: 45
  2. Phân tích điều kiện trả lương theo sản phẩm tại công ty : 46
  2.1. Định mức lao động tại công ty: 46
  2.2. Công tác tổ chức phục vụ nơi làm việc: 48
  2.3. Công tác kiểm tra nghiệm thu sản phẩm: 49
  2.4. Công tác giáo dục ý thức, tinh thần trách nhiệm cho người lao động: 50
  3. Phân tích các chế độ trả lương theo sản phẩm tại công ty : 50
  3.1. Qui chế trả lương theo sản phẩm ở công ty: 50
  3.2. Các chế độ trả lương theo sản phẩm tại công ty: 52
  3.2.1. Chế độ trả lương theo sản phẩm trực tiếp cá nhân: 52
  3.3.2 Lương sản phẩm tập thể: 53
  3.3. Ưu nhược điểm của chế độ trả lương theo sản phẩm: 54
  3.3.1. Ưu điểm của chế độ trả lương theo sản phẩm trực tiếp cá nhân và chế độ trả lương sản phẩm tập thể: 54
  3.3.2. Nhược điểm của chế độ tiền lương trực tiếp cá nhân và chế độ trả lương theo sản phẩm tập thể: 55
  III) ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VỀ HÌNH THỨC TIỀN LƯƠNG THEO SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY : 56
  1) Ưu điểm : 56
  2) Những mặt còn hạn chế của công tác trả lương theo sản phẩm tại Công ty . 57
  2.1. Về xây dựng đơn giá tại Công ty: 57
  2.2. Về phân loại lao động để trả lương: 58
  CHƯƠNG IV : MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HèNH THỨC TRẢ LƯƠNG THEO SẢN PHẨM TẠI CễNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIỆU YấN 60
  I) Hoàn thiện điều kiện trả lương theo sản phẩm. 60
  1) Hoàn thiện công tác định mức lao động. 60
  1.1. Hoàn thiện cơ cấu bộ máy định mức. 60
  1.2. Nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ định mức: 61
  1.3. Tăng cường kiểm tra, điều chỉnh thực hiện mức: 61
  2) Hoàn thiện công tác tổ chức và phục vụ nơi làm việc. 61
  3) Hoàn thiện công tác kiểm tra nghiệm thu sản phẩm. 62
  II) Hoàn thiện các chế độ trả lương sản phẩm. 63
  1) Hoàn thiện chế độ trả lương sản phẩm tập thể. 63
  1.1. Sử dụng quỹ lương: 63
  1.2. Hoàn thiện về cách cho điểm để phân loại lao động A, B, C: 65
  2) Sử dụng hình thức trả lương theo sản phẩm gián tiếp. 67
  III) Hoàn thiện các công tác khác: 69
  1. Thực hiện đánh giá công việc. 69
  1.1. Bảng mô tả công việc: 69
  1.2. Bảng yêu cầu về chuyên môn đối với người thực hiện công việc: 69
  1.3. Bảng tiêu chuẩn công việc: 69
  2) Xây dựng bảng đánh giá kết quả thực hiện công việc. 70
  3. Tổ chức chỉ đạo sản xuất : 71
  KẾT LUẬN 73
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 75
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 

LinkBacks (?)

 1. Ho
  Refback This thread
  12-27-2012, 05:01 PM

Find us on Google+